Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng

Lịch công tác tháng


 
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2011

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 9/2011:

 - Tập trung công tác khai giảng năm học mới

 - Khám sức khoẻ đợt 1 cho trẻ

 - Duyệt kế hoạch năm học

 - Tổ chức tết trung thu cho các lớp

 - Đánh giá xếp loại thi đua tháng

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

 

1-11/9

- Chuẩn bị, tổ chức khai giảng năm học

+ Văn nghệ, vệ sinh, lao động các lớp, mỗi lớp 2 tiết mục

+ Phân công công việc ngày khai giảng cho CB, GV, NV

+ Đăng ký thi đua năm học của CBGV

+ Họp phụ huynh theo 5 điểm trường

- BGH, GV

- GVCN các lớp

 

- Hiệu trưởng

 

- CB,GV, VN

- GVCN các lớp

12-17/9

- Chuẩn bị cho tểt trung thu

- Báo cáo đầu năm học

- Xây dựng kế hoạch năm học

- HP, GV các lớp

- Hiệu trưởng

- Hiệu trưởng

19-20/9

- Tổ chức khám sức khoẻ cho học sinh

- HP nuôi, Ytế, GVCN các lớp

19-24/9

- Kiểm kê toàn bộ CSVC đầu năm, bổ sung các điểm lớp thiếu CSVC

 

- Duyệt kế hoạch năm học

- HT, HP CSVC, GVCN các lớp

 

- BGH, CĐ

26-30/9

- Triển khai thực hiện kế hoạch năm học

- Đánh giá xếp loại thi đua tháng

- Hiệu trưởng

 

                                                                                                                     Hiệu trưởng

                                                                                                                                                                                                                                                                             ( đã ký ) 

                                                                                                                         Vũ Thị Phúc Yên