Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 08/2014

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

Số:    10 /TB-TrMN

                               Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                             Đông Triều, ngày 31 tháng 7  năm 2014

                                                                                              THÔNG BÁO

                                                                 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8-2014

Trọng tâm

- Chuẩn bị các điều kiện cho Lễ khai giảng năm học 2014-2015 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

- Cán bộ quản lý và giáo viên tham gia bồi dưỡng hè 2014.

- Tuyên truyền phối hợp với các ban ngành  đoàn thể, nhân dân đưa trẻ đến trường.

Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

1-15

Tựu trường

- Các nhóm lớp đón trẻ và rèn nề nếp

 

1-27

- Tập huấn công nghệ thông tin

Dương Thị Tâm-PHT

Hoàng T Nhạn-PHT

2/8

-Dự chia tay đồng chí Vũ Thị Phúc Yên- Nguyên Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng do Đảng ủy xã tổ chức

- Làm báo cáo gửi bộ phận tổ chức lãnh đạo PGD về việc cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm chính sách DS& KHHGĐ

-Ban giám hiệu

 

- Hiệu trưởng

3/8

Ban giám hiệu kiểm tra các điểm trường

 

4/8

Báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sáchhà nước năn 2015 gửi phòng Tài chính kế hoạch

Hiệu trưởng

NV kế toán

4-5/8

-Tham gia tập huấn chuyên môn hè

 

 

- Báo cáo về việc rà soát đội ngũ giáo viên, nhân viên

 

- Dự hội nghị giao ban UBND xã Yên Thọ

Cán bộ, giáo viên, nhân viên

 

Hiệu trưởng

 

Nguyễn Thị Hương- PHT

6-15

- Kiểm tra các điểm lẻ: Xuân Quang, Thọ Sơn, Yên Sơn, 906

Ban giám hiệu

 

 

13-14

Chuẩn bi các điều kiện thiết yếu cho công tác kiểm tra của đoàn liên ngành tỉnh công nhận PDGDMNTENT

- Nguyễn Thị Hương- PHT

18-20

Phối kết hợp với đoàn thanh niên xã lao động rọn vệ sinh xung quanh trường, hai bên đường vào cổng trường điểm trung tâm, điểm Xuân Quang, Thọ Sơn

Chi đoàn thanh niên trường

 

Kiểm tra hướng dẫn trang trí sắp xếp lớp điểm lẻ  Thọ Sơn

 Ban giám hiệu

22/8

Dự Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014

Hiệu Trưởng

23/8

Tham gia học tập chính trị hè 2014

Cán bộ, giáo viên, nhân viên

18-25

Tiếp tục phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể xã, thôn tuyên truyền vận động trẻ đến trường

BGH, giáo viên

26-29

 

Kiểm tra tư thục Long Phương

 

Ban giám hiệu

Kiểm tra tư thục Việt Hà

Kiểm tra tư thục Thanh Huyên

30

Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

Ban giám hiệu

 

 

                                                HIỆU TRƯỞNG

 

                                                       ( Đã ký)                              

                                                   Lê Thị Lành