Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 2/2012

Lịch công tác tháng 2/2012


 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 2/2012

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 2/2012:

 - Cho trẻ 5 tuổi làm quen với tiếng anh

 - Chuẩn bị cho chuyên đề cấp huyện – thiết kế giáo án điện tử

 - Phong trào xanh hoá trường học

 - Chế độ ăn trưa cho trẻ 3 -4 – 5 tuổi thuộc diện nghèo

 - Xây dựng KH PTGD năm học 2012 - 2013

 

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

6/2

- Họp hiệu trưởng

 

7-11/2

- Triển khai cho trẻ 5 tuổi học tiếng anh

- Họp phụ huynh

- Xây dựng KH PTGD năm học 2012 – 2013

- Họp trực tuyến – họp hội đồng

- BGH

- GV

- HT

 

- CB, GV, NV

13-29/2

- Triển khai hòm thư ĐT  trên trang thư viện đongtrieu.edu.vn

- Chuẩn bị cho chuyên đề cấp huyện

- Hoàn tất thủ tục cho trẻ thuộc diện nghèo

- HP CNTT- GV

 

- BGH

- HP

20-25/2

- Dự giờ, thăm lớp các lứa tuổi- các hoạt động

- Đón đoàn kiểm tra của phòng GD&ĐT

- BGH

 

- BGH

29/2

- Đánh giá xếp loại thi đua

- HĐTĐ