Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 5/2012

Lịch công tác tháng 5/2012


 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 05/2012

 

*/Trọng tâm công tác tháng 05/2012:

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 04/2012 và triển khai công tác tháng 05/2012.

- Công tác phổ cập học sinh 5 tuổi – Phòng kiểm tra ngày 02/05/2012.

- Nộp hồ sơ thi đua.

- Hội thi các lớp “ VSMT – ATGT – XDNTM “.

- Tổng kết các lớp  họp phụ huynh học sinh.

- Kiểm điểm CBGV hết năm.

- Tổng kết hết năm và 01/06.

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

12/05

 - Nộp hết hồ sơ thi đua

BGH

17-19/05

- Hội thi các lớp 5 tuổi

BGH, GV

22-25/05

-Tổng kết các lớp

-Các lớp tổng kết họp phụ huynh học sinh

GV

26/05

- CBGVCNV kiểm điểm đánh giá hết năm.

HĐTĐ

30/05

-Tổng kết năm học 2011-2012 và Quốc tế thiếu nhi 01/06.

CBGVCNV, HS