Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 01/2019

Thực đơn tháng 01/2019


            PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG MN YÊN THỌ

 
 

 

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               Yên Thọ, ngày 29 tháng 12 năm 2018

THỰC ĐƠN THÁNG 01/2019

Tuần 1: Từ ngày 02/01 - 05/01/2019

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA PHỤ

NHÀ TRẺ

BỮA CHIỀU

NT-MG

GHI CHÚ

Thứ 4

Ngày 02/01

  + Cơm thường

  + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh khoai sọ ninh xương

- Chuối tây

- Mì Xương thịt

 

 

 

 

 

Thứ 5

Ngày 03/01

  + Cơm thường

  + Thịt lợn, giò lụa rim cà chua

  + Canh rau ngót thịt nạc

- Sữa đậu nành

- Cháo xương củ quả

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày 04/01

  + Cơm thường

  + Thịt lợn trưng mắm tép

  + Canh xương bí đỏ

- Cháo xương

- Mì xương     thịt

 

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày 05/01

  + Cơm thường

  + Trứng đúc thịt

  + Canh bí xanh thịt nạc

- Mì  thịt

- Chè đỗ đen

 

 

 

 

 

  

  Thực đơn: 13.000đ/1trẻ

    Mẫu giáo: Bữa trưa:    9000đ

                      Bữa chiều:  4000đ

    Nhà trẻ:    Bữa trưa:    6000đ

                      Bữa phụ:    3000đ

                      Bữa chiều: 4000đ

                                                                                  Yên Thọ, ngày 29 tháng 12 năm 2018   

                                        NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                                            NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                       

                                              (Đã Ký)                                                                                                   (Đã Ký)

                     

                                            Lê Thị Hạnh                                                                                      Lê Thị Lành

 

 

 

 

 

           PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG MN YÊN THỌ

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THỰC ĐƠN THÁNG 01/2019

Tuần 2: Từ ngày 07/01 - 12/01/2019

 

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA PHỤ

NHÀ TRẺ

BỮA CHIỀU

NT-MG

GHI CHÚ

 

      Thứ 2

Ngày 07/01

  + Cơm thường

  + Tôm thịt sốt cà chua

  + Canh xương su hào cà rốt

- Sữa đậu nành

- Mì xương thịt

 

 

 

Thứ 3

Ngày 08/01

  + Cơm thường

  + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh bí xanh thịt nạc

- Chuối tây

- Cháo xương

 

Thứ 4

Ngày 09/01

  + Cơm thường

  + Giò lụa, thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh xương cà rốt khoai tây

- Mì xương

- Chè thập cẩm

 

Thứ 5

Ngày 10/01

  + Cơm thường

  + Trứng đúc thịt

  + Canh xương bí đỏ

 - Sữa đậu nành

- Mì xương

 

Thứ 6

Ngày 11/01

   + Cơm thường

   + Thịt kho tầu

   + Canh xương khoai sọ

- Chuối tây

- Cháo xương tim

 

Thứ 7

Ngày 12/01

  

 + Cơm thường

 + Thịt lợn trưng mắm tép

 + Canh bầu nấu tép

- Cháo xương củ quả

- Chè đỗ đen

 

 

                                                                             

   

                      NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                                            NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                       

                             (Đã Ký)                                                                                                   (Đã Ký)

                     

                           Lê Thị Hạnh                                                                                      Lê Thị Lành

 

            PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG MN YÊN THỌ

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           

THỰC ĐƠN THÁNG 01/2019

Tuần 3: Từ ngày 14/01 - 19/01/2019

 

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA PHỤ

NHÀ TRẺ

BỮA CHIỀU

NT-MG

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 14/01

  + Cơm thường

  + Thịt lợn kho tàu

  + Canh xương khoai sọ

 

- Mì xương

 

- Cháo xương tim

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 15/01

  + Cơm thường 

  + Trứng đúc thịt

  + Canh xương cà rốt khoai tây

 

- Chuối tây

 - Mì  xương

 

Thứ 4

Ngày 16/01

  + Cơm thường

  + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh bầu nấu tép

 

- Cháo xương tim

- Chè đỗ đen

 

Thứ 5

Ngày 17/01

  + Cơm thường

  + Giò, thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh bí xanh thịt nạc

- Sữa đậu nành

- Cháo xương củ quả

 

Thứ 6

Ngày 18/01

  + Cơm thường

  + Tôm thịt lợn sốt cà chua

  + Canh xương bí đỏ

- Cháo xương

- Mì xương

 

Thứ 7

Ngày 19/01

  + Cơm tẻ

  + Thịt lợn trưng mắm tép

  + Canh xương su hào cà rốt

- Mì xương

- Chè thập cẩm

 

                                                                             

         NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                                            NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                       

                (Đã Ký)                                                                                                   (Đã Ký)

                     

                Lê Thị Hạnh                                                                                      Lê Thị Lành

 

 

            PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG MN YÊN THỌ

 

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     THỰC ĐƠN THÁNG 01/2019

     Tuần 4: Từ ngày 21 - 25/01/2019

 

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA PHỤ

NHÀ TRẺ

BỮA CHIỀU

NT-MG

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 21/01

  + Cơm thường

  + Thịt tôm rim cà chua

  + Canh bí xanh thịt nạc

 

-  Sữa đậu nành

 

- Mì xương

 

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 22/101

  + Cơm thường 

  + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh xương bí đỏ

 

- Chuối tây

- Cháo xương tim

 

Thứ 4

Ngày 23/01

  + Cơm thường

  + Thịt lợn trưng mắm tép

  + Canh xương khoai sọ

 

- Cháo xương

Chè đỗ đen

 

Thứ 5

Ngày 24/101

  + Cơm thường

  + Trứng đúc thịt

  + Canh xương cà rốt khoai tây

- Sữa đậu nành

- Mỳ xương thịt

 

Thứ 6

Ngày 25/01

  + Cơm thường

  + Giò lụa, thịt lợn sốt cà chua

  + Canh bầu nấu tép

- Chuối tây

- Cháo xương củ quả

 

Thứ 2

ngày 28/01

+ Cơm thường

  + Giò, thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh bí xanh thịt nạc

Mì xương

Mỳ xương thịt

 

Thứ 3

Ngày 29/01

  + Cơm thường

  + Thịt tôm rim cà chua

  + Canh xương su hào cà rốt

Chuối tây

Cháo xương tim

 

        NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                                            NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                       

                (Đã Ký)                                                                                                   (Đã Ký)

                     

                Lê Thị Hạnh                                                                                      Lê Thị Lành