Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 02/2018

Thực đơn tháng 02/2018


THỰC ĐƠN THÁNG 02:   NĂM HỌC  2017 - 2018

Từ ngày 01/02 /2018 đến ngày 28/02/2018

Tuần1:  Từ  ngày 01/ 02  đến ngày 03/02/2018

 

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ 5

Ngày 1/2

  + Cơm  thịt đậu sốt cà chua

  +  Canh  xương  củ cải cà rốt

  - Mỳ xương

 

 

 

Thứ 6

Ngày 2/2

  +  Cơm Trứng đúc thịt

  + Canh tép nấu bầu

 - Cháo tim

 

Thứ 7

Ngày 3/2

  +  Cơm cá sốt cà chua

  +  Canh xương su hào cà rốt

- Cháo xương

 

                                                                           

 Thực đơn: 12.000đ/1trẻ

      Bữa trưa: 9000đ

     Bữa chiều:3000đ

                                                                           Yên Thọ, ngày 27  tháng 01  năm 2018

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                               NGƯỜI DUYỆT                                             

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                     

                                                                                                         

 

             Bùi Thị Hương                                                                Lê Thị Lành                                                                   

                                        

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   THỰC ĐƠN TUẦN 2:  THÁNG 2

Từ ngày 5/2 đến ngày 10/02/ 2018

 

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 5/2

   +  Cơm tôm, rim thịt

   +  Canh xương củ cải cà rốt

 - Chè thập cẩm

 

 

 

Thứ 3

Ngày 6/2

   + Cơm thịt bò sốt vang

   +  Canh xương bí đỏ

- Mỳ xương

 

Thứ 4

Ngày 7/2

 

  + Cơm giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  +  Canh xương khoai sọ

- Cháo xương

 

Thứ 5

Ngày 8/2

  +  Cơm, trứng đúc thịt

  +  Canh xương củ cải cà rốt

 - Cháo tim

 

Thứ 6

Ngày 9/2

   + Cơm, thịt  ngan rim gừng

   +  Canh xương bí đỏ

 - Mỳ xương

 

Thứ 7

Ngày 10/2

  

   + Cơm  cá  sốt cà chua

   +  Canh xương khoai tây

- Cháo thịt

Nghỉ tết âm lịch từ

 ngày 10/02 đến

 ngày 21 tháng

 02/2018

                                                                             

                                                                          Yên Thọ, ngày 03  tháng 02  năm 2018

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                          NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                     

 

 

           Bùi Thị Hương                                                                 Lê Thị Lành                                                                  

 

                                        THỰC ĐƠN TUẦN 4:  THÁNG 2

Từ ngày 21/02 đến ngày 28/2/2018

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 4

Ngày 21/2

  + Cơm, thịt bò sốt vang

  +  Canh xương bí

 -  Chè thập cẩm

 

 

 

 

 

Thứ 5

Ngày 22/2

  + Cơm thịt lợn sốt cà chua

 + Canh xương khoai sọ

 - Mỳ xương

 

Thứ 6

Ngày 23/2

  + Cơm thịt đậu sốt cà chua

  + Canh tép nấu bầu

 

- Cháo tim

 

Thứ 7

Ngày 24/2

 

  + Cơm, giò thịt lợn  sốt cà chua

  +  Canh xương củ cải cà rốt

- Cháo xương,  củ quả

 

Thứ 2

Ngày 26/2

  + Cơm cá sốt cà chua

  +  Canh tép rai cải

- Mỳ xương

 

Thứ 3

Ngày 27/2

   + Cơm Thịt ngan rim gừng

  +  Canh xương bí đỏ

- Cháo xương

 

Thứ 4

Ngày 28/2

  +  Cơm, trứng đúc thịt

  +  Canh xương củ cải cà rốt

 - Cháo tim

 

                                                                             

                                                                            Yên Thọ, ngày 10  tháng 02  năm 2018

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                          NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                      

 

                                                                                           

                                                                                                            

            Bùi Thị Hương                                                                  Lê Thị Lành