Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 10/2016

Thực đơn tháng 10/2016


THỰC ĐƠN THÁNG 10 :   NĂM HỌC  2016 - 2017

Từ ngày 03/10 /2016 đến ngày 31/10 /2016

Tuần1:  Từ  ngày 3/ 10 đến ngày 08/ 10/ 2016

THỨ NGÀY

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 3/10

  -  Cơm thường

  +  Tôm thịt sốt cà chua

  + Canh bầu nấu tôm, tép

  - Cháo xương

 

 

 

Thứ 3

Ngày 4/10

  -  Cơm thường

  +  Thịt bò sào giá đỗ

  +  Canh rau ngót nấu thịt

 - Chè  thập cẩm

 

 

Thứ 4

Ngày 5/10

   -  Cơm thường

   + Thịt ngan rim gừng

   + Canh xương  bí đỏ

  -  Mỳ gà

 

Thứ 5

Ngày 6/10

    -  Cơm thường

    + Trứng đúc thịt

    + Canh  xương củ cải, cà rốt

  

  -  Cháo ruốc

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày 7/10

   - Cơm thường

   + Thịt đậu sốt cà chua

   + Canh tép rau cải

 

  - Cháo tim

 

Thứ 7

Ngày 8/10

   - Cơm thường

   + Giò  thịt sốt cà chua

   +  Canh rau ngót nấu thịt

  - Chè đỗ đen

 

  Thực đơn:    ăn 10.000đ/ngày

                         Bữa trưa: 7000đ

                         Bữa chiều: 3000đ

                                                                 Yên Thọ, ngày 01 tháng 10 năm 2016

 XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                  NGƯỜI DUYỆT                                            

          P.HIỆU TRƯỞNG                                   HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                         

           Bùi Thị Hương                                        Lê Thị Lành                                                                  

 

THỰC ĐƠN TUẦN 2:  THÁNG 10

Từ ngày 10 /10 đến ngày 15/ 10 / 2016

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 10/10

  - Cơm thường

   + Thịt đậu sốt cà chua

   + Canh tép rau cải

   - Cháo tim

 

 

 

Thứ 3

Ngày 11/10

  - Cơm thường

  + Thịt gà rim gừng

  +  Canh xương bí đỏ

  - Mỳ gà

 

Thứ 4

Ngày 12/10

    - Cơm thường

   + Giò  sốt cà chua

   + Canh rau ngót nấu thịt

  -  Chè  thập cẩm

 

Thứ 5

Ngày 13/10

   - Cơm thường

  + Thịt bò  sốt vang

  + Canh xương củ cải, cà rốt

  - Cháo lạc,  vừng

 

 

Thứ 6

Ngày 14/10

   - Cơm thường

  + Thịt lợn sốt cà chua

  +  Canh xương  bí

  -  Cháo đỗ xanh

 

Thứ 7

Ngày 15/10

 

  - Cơm thường

  +  Trứng đúc thịt

   + Canh rau ngót nấu thịt

 

 - Chè đỗ đen

 

 

                                                                             

                                                                     Yên Thọ, ngày 8  tháng 10 năm 2016

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                      NGƯỜI DUYỆT                                            

          P.HIỆU TRƯỞNG                                   HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                         

          Bùi Thị Hương                                         Lê Thị Lành                                                                  

 

 

THỰC ĐƠN TUẦN 3:  THÁNG 10

Từ ngày 17 /10 đến ngày 22/ 10 / 2016

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 17/10

  -  Cơm thường

  +  Tôm thịt sốt cà chua

  + Canh bầu nấu tôm, tép

  - Cháo xương

      

 

 

Thứ 3

Ngày 18/10

  -  Cơm thường

  +  Thịt bò sào giá đỗ

  +  Canh rau ngót nấu thịt

 - Chè  thập cẩm

 

Thứ 4

Ngày 19/10

   -  Cơm thường

   + Thịt ngan rim gừng

   + Canh xương  bí đỏ

  -  Mỳ gà

 

Thứ 5

Ngày 20/10

    -  Cơm thường

    + Trứng đúc thịt

    + Canh  xương củ cải, cà rốt

  

  -  Cháo ruốc

 

 

Thứ 6

Ngày 21/10

   - Cơm thường

   + Thịt đậu sốt cà chua

   + Canh tép rau cải

 

  - Cháo tim

 

Thứ 7

Ngày 22/10

 

  - Cơm thường

   + Giò  thịt sốt cà chua

   +  Canh rau ngót nấu thịt

  - Chè đỗ đen

 

                                                                             

                                                                     Yên Thọ, ngày 17  tháng 10 năm 2016

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                      NGƯỜI DUYỆT                                            

          P.HIỆU TRƯỞNG                                   HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                      

          Bùi Thị Hương                                         Lê Thị Lành                                                                  

 

                                        

                                       THỰC ĐƠN TUẦN 4:  THÁNG 10

                                   Từ ngày 24/10 đến ngày 31/ 10 / 2016

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 24/10

   - Cơm thường

   + Thịt đậu sốt cà chua

   + Canh tép rau cải

   - Cháo tim

 

 

 

Thứ 3

Ngày 25/10

  - Cơm thường

  + Thịt gà rim gừng

  +  Canh xương bí đỏ

  - Mỳ gà

 

Thứ 4

Ngày 26/10

    - Cơm thường

   + Giò  sốt cà chua

   + Canh rau ngót nấu thịt

  -  Chè  thập cẩm

 

Thứ 5

Ngày 27/10

   - Cơm thường

  + Thịt bò  sốt vang

  + Canh xương củ cải, cà rốt

  - Cháo lạc,  vừng

 

 

Thứ 6

Ngày 28/10

   - Cơm thường

  + Thịt lợn sốt cà chua

  +  Canh xương  bí

  -  Cháo đỗ xanh

 

Thứ 2

Ngày 3110

 

  - Cơm thường

  +  Trứng đúc thịt

   + Canh rau ngót nấu thịt

 

 - Chè đỗ đen

 

 

                                                                             

                                                                          Yên Thọ, ngày 22  tháng 10 năm 2016

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                          NGƯỜI DUYỆT                            

         P.HIỆU TRƯỞNG                                        HIỆU TRƯỞNG                                                  

          Bùi Thị Hương                                             Lê Thị Lành