Xuất bản thông tin

THỰC ĐƠN THÁNG 10: NĂM HỌC 2017 - 2018

THỰC ĐƠN THÁNG 10: NĂM HỌC 2017 - 2018


  THỰC ĐƠN THÁNG 10:   NĂM HỌC  2017 - 2018

Từ ngày 02/10 /2017 đến ngày 31/10/2017

   Tuần1:  Từ  ngày 02/ 10 đến ngày 07/10/2017

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ 2

Ngày 2/10

  + Cơm tôm thịt sốt cà chua

  +  Canh  bầu nấu tép

 

  - Cháo xương 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 3/10

  + Giò  sốt cà chua

  + Canh xương bí

 

 - Mỳ xương thịt

 

Thứ 4

Ngày 4/10

  +  Cá sốt cà chua

  +  Canh  thịt rau ngót

- Chè thập cẩm

 

Thứ 5

Ngày 5/10

  

 + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh xương củ cải cà rốt

 

 - Cháo xương

Nghỉ HNCBVC

Thứ 6

Ngày 6/10

  +  Trứng đúc thịt

 + Canh xương bí đỏ

 - Mỳ xương thịt

 

Thứ 7

Ngày 7/10

   + Thịt  sốt cà chua

   +  Canh  thịt rau ngót

 - Cháo tim

 

                                                                           

 Thực đơn: 12.000đ/1trẻ

      Bữa trưa: 9000đ

     Bữa chiều:3000đ

                                                                           Yên Thọ, ngày 28  tháng 09  năm 2017

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                          NGƯỜI DUYỆT                                             

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                     

                                                                                                          

              Bùi Thị Hương                                                                Lê Thị Lành                                                                  

                                                                   

                                                                          THỰC ĐƠN TUẦN 2:  THÁNG 10

Từ ngày 9/10 đến ngày 14/10/ 2017

 

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 9/10

   +  Thịt  sốt cà chua

   +  Canh bầu nấu tép

 - Chè thập cẩm

 

 

 

Thứ 3

Ngày 10/10

   +  Thịt bò sốt vang

   +  Canh xương bí đỏ

- Mỳ xương

 

Thứ 4

Ngày 11/10

 

  + Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

 +  Canh xương khoai sọ

- Cháo xương

 

Thứ 5

Ngày 12/10

  +  Trứng đúc thịt

 + Canh xương bí

 - Mỳ xương thịt

 

Thứ 6

Ngày 13/10

   + Thịt  sốt cà chua

   +  Canh  thịt rau ngót

 - Cháo tim

 

Thứ 7

Ngày 14/10

  

   + Chả cá  sốt cà chua

   +  Canh xương bí

- Chè đỗ đen

 

                                                                             

                                                                          Yên Thọ, ngày 7  tháng 10  năm 2017

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                          NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                     

         Bùi Thị Hương                                                                 Lê Thị Lành                                                                  

 

                                                         THỰC ĐƠN TUẦN 3:  THÁNG 10

                                                     Từ ngày 16/10 đến ngày 21/10/2017

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 16/10

  + Thịt bò sốt vang

  +  Canh xương bí

 -  Chè thập cẩm

 

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 17/10

  +  Trứng đúc thịt

 + Canh xương khoai sọ

 - Mỳ xương

 

Thứ 4

Ngày 18/10

  + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh tép nấu bầu

 

- Cháo tim

 

Thứ 5

Ngày 19/10

 

  + Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

 +  Canh xương bí

- Chè đỗ đen

 

Thứ 6

Ngày 20/10

+  Cá sốt cà chua

  +  Canh thịt rau ngót

- Mỳ xương

 

Thứ 7

Ngày 21/10

  

  +  Thịt lợn sốt cà chua

  +  Canh xương khoai tây

- Cháo xương thịt

 

                                                                             

                                                                            Yên Thọ, ngày 14  tháng 10  năm 2017

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                          NGƯỜI DUYỆT                                             

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                      

                                                                                        

    Bùi Thị Hương                                                                            Lê Thị Lành                                                                                                                                                                                     

 

 

                                                          THỰC ĐƠN TUẦN 4:  THÁNG 10

                                                       Từ ngày 23/10 đến ngày 31/10/2017

 

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

       Thứ 2

Ngày 23/10

   +  Thịt  sốt cà chua

   +  Canh bầu nấu tép

 - Chè thập cẩm

 

 

 

Thứ 3

Ngày 24/10

   +  Thịt bò sốt vang

   +  Canh xương bí

- Mỳ xương

 

Thứ 4

Ngày 25/10

 

  + Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

 +  Canh xương khoai sọ

- Chè đỗ đen

 

Thứ 5

Ngày 26/10

  +  Trứng đúc thịt

 + Canh xương bí xanh

 - Mỳ xương thịt

 

Thứ 6

Ngày 27/10

   + Thịt trưng mắm tép

   +  Canh thịt rau ngót

 - Cháo tim

 

       Thứ 2

Ngày 30/10

   +  Thịt đậu sốt cà chua

   +  Canh bầu nấu tép

 - Cháo đường 

 

 

Thứ 3

Ngày 31/10

   +  Chả cá sốt cà chua

   +  Canh xương bí

- Mỳ xương

 

                                                                             

                                                                                                                                                        

                                                                            Yên Thọ, ngày 21 tháng 10  năm 2017

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                          NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                     

 

            Bùi Thị Hương                                                                  Lê Thị Lành