Thời khóa biểu


THỜI KHÓA BIỂU

 

THỨ

NHÀ TRẺ

MG BÉ

MG NHỠ

MG LỚN

 

 

2

Sáng

Phát triển thể chất

Phát triển thể chất

Phát triển thể chất

Phát triển thể chất

 

Chiều

- Ôn bài

- Hoạt động góc

- Nêu gương – Trả trẻ

- Ôn bài

- Hoạt động góc

- Nêu gương – Trả trẻ

- Ôn bài

- Hoạt động góc

- Nêu gương – Trả trẻ

- Ôn bài

- Hoạt động góc

- Nêu gương – Trả trẻ

 

3

Sáng

Nhận biết tập nói

Phát triển nhận thức

Phát triển nhận thức

Phát triển nhận thức

 

Chiều

- Ôn bài

- Hoạt động góc

- Nêu gương – Trả trẻ

- Ôn bài

- Hoạt động góc

- Nêu gương – Trả trẻ

- Ôn bài

- Hoạt động góc

- Nêu gương – Trả trẻ

- Ôn bài

- Hoạt động góc

- Nêu gương – Trả trẻ

 

 

4

Sáng

Phát triển ngôn ngữ

Phát triển thẩm mĩ

Phát triển thẩm mĩ

Phát triển thẩm mĩ

 

Chiều

- Ôn bài

- Hoạt động góc

- Nêu gương – Trả trẻ

- Ôn bài

- Hoạt động góc

- Nêu gương – Trả trẻ

- Ôn bài

- Hoạt động góc

- Nêu gương – Trả trẻ

- Ôn bài

- Hoạt động góc

- Nêu gương – Trả trẻ

 

 

5

Sáng

Phát triển thẩm mĩ

Phát triển nhận thức

Phát triển nhận thức

Phát triển nhận thức

 

Chiều

- Ôn bài

- Hoạt động góc

- Nêu gương – Trả trẻ

- Ôn bài

- Hoạt động góc

- Nêu gương – Trả trẻ

- Ôn bài

- Hoạt động góc

- Nêu gương – Trả trẻ

- Ôn bài

- Hoạt động góc

- Nêu gương – Trả trẻ

 

 

6

Sáng

HĐVĐV

Phát triển ngôn ngữ

Phát triển ngôn ngữ

Phát triển ngôn ngữ

 

Chiều

- Ôn bài

- Hoạt động góc

- Nêu gương – Trả trẻ

- Ôn bài

- Hoạt động góc

- Nêu gương – Trả trẻ

- Ôn bài

- Hoạt động góc

- Nêu gương – Trả trẻ

- Ôn bài

- Hoạt động góc

- Nêu gương – Trả trẻ

 

THỰC ĐƠN CHO BÉ YÊU

 

THỨ

BỮA SÁNG

BỮA CHIỀU

2

Thịt đậu sốt cà chua

Canh cải nấu thịt

Bún thịt

3

Cá sốt cà

Canh cá nấu chua

Mì xương

4

Thịt gà rim

Canh xương gà hầm bí đỏ

Chè đỗ xanh

5

Trứng rán thịt

Canh bí nấu tôm

Bánh mì – sữa đậu

6

Thịt rim tôm

Canh xương linh củ thập cẩm

Cháo thịt