Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 08/2016

Chương trình công tác tháng 08/2016


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ      

 

 

                             Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                         Yên Thọ, ngày 01 tháng 08  năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

 THÁNG 8-2016

 

1.Thông qua Quyết định của Chủ Tịch UBND thị xã Đông Triều V/v luân chuyển CBQL các trường học thuộc ngành GD&ĐT thị xã

- QĐ số 1338/QĐ-UBND ngày 22/07/2016: Lê Thị Hạnh

- QĐ số 1339/QĐ-UBND ngày 22/07/2016: Hoàng Thị Nhạn

  1. Triển khai kế hoạch tháng 8/2016:

*/Thông qua Quyết định số 1893/QĐ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 06 năm 2016 Ban hành khung thời gian năm học 2016-2017 của GDMN, GDPT và GDTX

+Tựu trường: 1/8/2016

+Khai giảng: 05/09/2016

+Kết thúc học kỳ II trước 25/5/2017(Học kì I có ít nhất 18 tuần, kì II có ít nhất 17 tuần)

+Kết thúc năm học trước 31/5/2017

+Báo cáo sơ kết kỳ I:  trước ngày 31/01/2017

+Báo cáo tổng kết năm học , tiêu chí thi đua xét khen thưởng trước ngày 25/6/2017

*/ Giao cho các đồng chí PHT cùng phối hợp với TT, TP chuyên môn xây dựng thời gian biểu, TKB đưa lên trang, HD giáo viên về chuyên môn, ghi chép sổ sách…, Xây dựng kế hoạch BDTX

- Giáo viên các nhóm, lớp huy động trẻ ra lớp, rèn trẻ và đưa trẻ vào nề nếp, trang trí lớp đúng chủ đề.

- Các nhóm lớp giặt chăm màn, bàn giao lớp cho GV tiếp quản, nộp BB về trường trong tháng 8/2016

- Giao cho đ/c PHT phụ trách tập huấn hướng dẫn chuyên môn cho nhân viên nuôi dưỡng, GV

- Giao cho GV tạm thu tiền ăn của trẻ 12.000đ/ bữa nộp về đồng chí Lê Thu Ngà – Kiêm thủ quỹ

- Chuẩn bị cho năm học mới về trang trí khánh tiết: cờ, băng zôn…. Giao cho các đồng chí tổ văn phòng, hoàn thành trước ngày 10/08/2016

- Thông báo trẻ ra trường lớp học: Giao cho đ/c Bùi Thị Hương –PHT

*/Tập văn nghệ chuẩn bị khai giảng: Chỉ đạo chung giao đ/c Lê Thị Hạnh -PHT

+Điểm Yên Lãng: 02 tiết mục( Giao cho đồng chí Đỗ Hương, Vũ Thị Hằng chỉ đạo)

+Điểm Thọ Sơn: 02 tiết mục( Giao cho đồng chí Bùi Thị Hợi, Đỗ Thị Thuyến chỉ đạo)

+ Duyệt văn nghệ: ngày 20/08/2016

*/ Giao cho các đ/c Phó Hiệu trưởng phụ trách điểm trường  kiểm tra cơ sở vật chất các phòng học tại các điểm trường, chú ý đến an toàn cho trẻ khi đến trường lớp, có báo cáo về Hiệu trưởng về kết quả kiểm tra.

- Tổng thu XHH là 69.050.000đ tiếp tục thực hiện kế hoạch XHH  cải tạo vườn cổ tích điểm Thọ Sơn. Trình Báo cáo trình PGD, thị xã xin ý kiến tiếp tục thực hiện kế hoạch: Kêu gọi huy động từ phụ huynh học sinh, các doanh nghiệp…

- Các nhóm lớp, bếp ăn kiểm kê các đồ dùng còn thiếu báo cáo về Hiệu trưởng

- Giao cho 02 đ/c Phó Hiệu trưởng chỉ đạo lao động, rọn vệ sinh xung quanh trường lớp, lau chùi đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ..

- Giao các đồng chí PHT phụ trách khối lớp, điểm trường, cơ sở tư thục phụ trách phân công tập huấn hè 2016, vẫn  bố trí Gv trông lớp.

*/ Tiếp tục làm kiểm định chất lượng giao cho đồng chí Hạnh tiếp quản hồ sơ.

-Lập danh sách những đồ dùng học tập cần cho trẻ để phụ huynh tự mua sắm. Nhà trường chỉ mua hộ sách đăng ký tại PGD.

- Giao các đ/c Phó Hiệu trưởng phụ trách tư thục giúp đỡ các tư thục về mặt chuyên môn, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện CSTT hàng tháng

3/ Thông qua Quyết định phân công CBGVNV, thành lập tổ CM, văn phòng  năm học 2016-2017(Kèm theo QĐ)

4/ Thông qua nội quy nhà trường, các quy tắc ứng xử

5/ Thông qua các khoản tạm thu:

-Tiền ăn: 1.200 đ/ ngày

-Chất đốt: 1.400đ/ ngày

-Vệ sinh: 25.000đ/ tháng

6/ Giao chỉ tiêu học sinh cho các nhóm lớp:

*Điểm trung tâm:

-Lớp 5 tuổi A1: Vũ Thị Hằng - Đỗ Thị Trang: giao tối thiểu 33 cháu

-Lớp 4 tuổi B1: Ngô Thị Lương – Trần Thị Loan: giao tối thiểu 28 cháu

- Lớp 4 tuổi B2: Đỗ Thị Hương – Nguyễn Thị Luyện: giao tối thiểu 28 cháu

- Lớp 3 tuổi C1: Pham Thị Phượng  – Bùi Ngọc Anh: giao tối thiểu 28 cháu

*Điểm lẻ 1 Xuân Quang:

- Lớp 4 tuổi B3:  - Nguyễn Thị Sông Hương – Ngô Thanh Thủy: giao tối thiểu 28 cháu

-Lớp 2 tuổi D1: Hoàng Thị Nhàn – Phạm Thị Liên: giao tối thiểu 20cháu

*Điểm lẻ 2 Thọ Sơn:

- Lớp 5 tuổi  A2:  - Bùi Thị Hợi – Ngô Thị Trang: giao tối thiểu 34 cháu

- Lớp 5 tuổi  A3:  - Nguyễn Thị Dung – Hoàng Thị Thu Nga: giao tối thiểu 34 cháu

- Lớp 3 tuổi C2: Nguyễn Thùy Linh – Phạm Thị Thúy: giao tối thiểu 36 cháu

- Lớp 2 tuổi D2: Đỗ Thị Thuyến  – Đào Thị Hồng: giao tối thiểu 21 cháu

*Điểm lẻ 3 Yên Sơn:

- Lớp 4 tuổi B4:  - Vũ Thị Hường  – Hà Minh Nghĩa: giao tối thiểu 28 cháu

*Điểm lẻ 4 Trại Hà:

- Lớp 2 tuổi D3:  - Nguyễn Thị Sinh   – Trần Thị Biên – Nguyễn Thị An : giao tối thiểu 30 cháu

          7. Thông qua việc xin ý kiến kết nạp đảng viên cho QCUT: Hoàng Thị Thu Nga

      Trên đây là kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2016. Yêu cầu các đồng chí CBGVNV nhà trường nghiêm túc thực hiện.

        

Nơi nhận:

- BGH,GV,NV(t/h);

- Lưu VT.

                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

                                                         (Đã ký)

                                                      Lê Thị Lành