Lịch công tác
Hôm nay: Thứ năm, ngày 21 / 03 / 2019
7 giờ 00

Đ/c Lê Thị Lành – Hiệu trưởng:  Trực điểm Yên Lãng

Đ/c Lê Thị Hạnh – P. Hiệu trưởng: Trực điểm Thọ Sơn

Đ/c Nguyễn Thị Vân – P.Hiệu trưởng: Trực điểm Yên Sơn

Đ/c Lê Thị Lành – Hiệu trưởng:  Trực điểm Yên Lãng

Đ/c Lê Thị Hạnh – P. Hiệu trưởng: Trực điểm Thọ Sơn

Đ/c Nguyễn Thị Vân – P.Hiệu trưởng: Trực điểm Yên Sơn


CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN KỶ HỢI 2019 !