Asset Publisher

Chương trình công tác tháng 4/2016

Chương trình công tác tháng 4/2016


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ      

Số: 06 /TB-TrMN

                                Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                             Yên Thọ, ngày 02  tháng 04  năm 2016

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4-2016

 

*/Trọng tâm

- Tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội, Bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

- Tổ chức hội thi Bé vui khỏe năm 2016

- Chào mừng ngày 30/4 giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và Quốc tế lao động mùng 01/5.

*/Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

 

Ghi chú

1

Coi và chấm thi giáo viên giỏi cấp tỉnh năm học 2015-2016.

Hiệu trưởng

 

4-6

Chấm đề tài sáng kiến kinh nghiệm và giải pháp sáng tạo của cán bộ quản lý, giáo viên năm 2015-2016

Hội đồng chấm sáng kiến

 

7-8

Duyệt hồ sơ bán trú các nhóm lớp tháng 3/2016

Hiệu trưởng

Đ/c Bùi Thị Hương-PHT phụ trách

 

11

Duyệt các tiết mục tham gia Hội thi Bé vui khỏe điểm Xuân Quang- Yên Sơn.

Ban giám hiệu

 

12

Duyệt các tiết mục tham gia Hội thi Bé vui khỏe điểm Yên Lãng

Ban giám hiệu

 

13

Duyệt các tiết mục tham gia Hội thi Bé vui khỏe điểm Thọ Sơn.

Ban giám hiệu

 

14

Tổ chức hội thi Bé vui khỏe năm 2016

 

CBGVNV

Phụ huynh, học sinh

 

 

15

Sáng :Dự hội thi Bé vui khỏe tại Trường Mầm non Hồng Thái Đông

Chiều: Họp rút kinhn nghiệm BTC hội thi

Hiệu trưởng

 

Ban tổ chức hội thi

 

18

Sáng: Trực trường

 

 

Chiều: Trự trường

-Đ/c Lê Thị Lành, Đỗ Thị Quyên

 

-Đ/c Hoàng Thị Nhạn,

Bùi Thị Hương

 

19

Tổng kết đoàn thực tập sư phạm

Hoàn thiện hồ sơ thực tập sư phạm gửi về Trường ĐH Hạ Long.

Ban chỉ đạo TTSP

 

20

Kiểm tra điểm lẻ

Ban giám hiệu

*

21-22

Kiểm tra hồ sơ đảng: Nghị quyết ghi chép, thu chi đảng phí

Ban chi ủy chi bộ

 

25-28

Kiểm tra nội bộ trường học

Đ/c Nguyễn Thị Sông Hương

Đ/c Hoàng Thị Thu Nga

Đ/c Bùi Thị Hợi

Ban kiểm tra nội bộ

 

29

Họp bình xét thi đua tháng

Ban thi đua trường

 

 

Nơi nhận:

- BGH,GV,NV(t/h);  

 - Cổng TTĐT, lưu VT.

                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

                                                            ( Đã ký)

                                                         Lê Thị Lành