Asset Publisher

Lịch công tác tháng 10/2011

Lịch công tác tháng 10/2011


 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2011

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 10/2011:

 - Tổ chức hội nghị CBGVNV

 - Tổ chức hội thi “ Nữ giáo viên tài năng duyên dáng”

 - Tập huấn phổ cập học sinh 5 tuổi

 - Tổ chức chuyên đề “ tạo môi trường học tập cho trẻ mầm non”

 - Phòng chống dịch “ chân tay miệng”

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

 

3-8/10

- Tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức

- Hội thi “ nữ giáo viên tài năng duyên dáng” cấp trường.

- Kiểm kê bổ xung CSVC

- Họp hội đồng đánh giá hoạt động tháng 9 và triển khai phương hướng tháng 10

- Hiệu trưởng – công đoàn

 

- BGH

 

- HP phụ trách CSVC

- Hiệu trưởng

 

10-15/10

- Cho ôn luyện thi “ Nữ giáo viên tài năng duyên dáng” cấp huyện.

- Dự giờ đánh giá chất lượng giáo viên

- Đón đoàn kiểm tra của TTYT huyện

- HP văn thể

 

- BGH

- HT – y tế học đường

 

17-22/10

- Dự giờ đánh giá chất lượng giáo viên

- Tổ chức chuyên đề “ tạo môi trường học tập cho trẻ mầm non”

- Kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

- BGH

- HP chuyên môn 4-5 tuổi

- Phụ nữ - công đoàn

24-30/10

- Báo cáo địa phương hợp đồng lại bảo vệ khu Yên Lãng III

- Kiểm tra nuôi dưỡng

- Đánh giá bình xét thi đua

- Hiệu trưởng

 

- HP phụ trách nuôi

- Hội đồng thi đua

                                                                                                                                                                                     Hiệu trưởng                                                                                                                                                                                          ( đã ký ) 

                                                                                                                                                                                    Vũ Thị Phúc Yên