Asset Publisher

Lịch công tác tháng 11/2011

Lịch công tác tháng 11/2011


 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2011

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 11/2011:

 - Tổ chức thao giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

 - Trưng bầy đồ dùng đồ chơi

- Đón đoàn TTYT huyện thẩm định bếp ăn

 - Điều tra phổ cập trẻ 5 tuổi– Tập huấn phần mềm

 - Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

 - Bình xét thi đua tháng

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

1-5/11

- Họp hội đồng triển khai nhiệm vụ tháng 11, công bố thi đua

- Duyệt sổ sách

- Hiệu trưởng

5-25/11

- Thao giảng các lớp

- GV

9/11

- Chuẩn bị hồ sơ sổ sách – vệ sinh – nề nếp các bếp ăn

- Đón đoàn TTYT huyện về thẩm địn bếp ăn 1 chiều

- 5 điểm nuôi

 

- Hiệu trưởng – y tế học đường

11-14/11

- Kiểm tra điều tra phổ cập – Tập huấn phần mềm phổ cập

- HP phổ cập - GV

12-18/11

- Dự lễ kỷ niệm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ- Mặt trận tổ quốc Việt Nam

 

- BGH - CĐ

14-24/11

- Dự giờ giáo viên chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

- BGH

19/11

- Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam

-CB, GV, NV

25/11

- Trưng bày đồ dùng đồ chơi

- Giáo viên các lớp

29/11

Họp hội đồng thi đua đánh giá xếp loại

- HĐTĐ