Asset Publisher

Lịch công tác tháng 12/2011

Lịch công tác tháng 12/2011


 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2011

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 12/2011:

 - Tổ chức tiết mẫu về phát triển nhận thức (toán) ở 3 lứa tuổi và tiếp tục thao giảng

 - Dự giờ đánh giá chất lượng bán trú học kỳ I

 - Khám sức khoẻ cho trẻ đợt II

 - Tập huấn chuẩn hiệu trưởng

 - Tổ chức học sinh 5 tuổi đi thăm dạo nhân ngày QPTD 22/12

 - Bình xét thi đua tháng – học kỳ I

 

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

3/12

- Họp hội đồng triển khai công tác tháng

Hiệu trưởng

6-7/12

- Duyệt hồ sơ sổ sách HP + giáo viên

Hiệu trưởng

12-16/12

- Dự giờ các điểm lớp phục vụ bán trú

Hiệu phó

15-16/12

- Tập huấn chuẩn hiệu trưởng

CĐ, Hiệu trưởng

19-24/12

- Tổ chức tiết mẫu về toán và thao giảng

- Triển khai cuộc thi “ Tìm hiểu luật biên giới”

- đ/c Hằng

- CB, GV, VN

20/12

- Tổ chức thăm dạo cho học sinh lớp 5 tuổi (đơn vị bộ đội)

- BGH - CĐ

19-20/12

- Khám sức khoẻ đợt II cho học sinh toàn trường

- HP nuôi, y tế, GVVN các lớp

23-25/12

- Triển khai kế hoạch 5 không, tổ chức ký cam kết

- Hiệu trưởng

30/12

- Bình xét thi đua tháng- thi đua học kỳ I

- HĐTĐ