Asset Publisher

Lịch công tác tháng 2/2014

Lịch công tác tháng 2/2014


 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2014

           * Trọng tâm công tác tháng 02/2014:

           - Phân công công tác trực tết – nhắc nhở không vi phạm pháp luật + ATGT

           - Các cơ sở điểm lẻ + TT phải có liêm phong bàn giao bảo vệ

           - Phân công dạy chuyên đề “ Phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”

           - Xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2014-2015

           - Công tác chuẩn bị cho bàn giao.

Lịch cụ thể

Ngày, tháng

Nội dung công tác

Đơn vị,chủ trì

 

1+5/02/2014

Trực tết

Hiệu trưởng ( Đ/c Yên)

2+6/02/2014

Trực tết

P. Hiệu trưởng ( Đ/c Nhạn)

3+7/02/2014

Trực tết

P. Hiệu trưởng ( Đ/c Tâm)

4+8/02/2014

Trực tết

P. Hiệu trưởng ( Đ/c Hương)

10/02/2014

Họp bàn phân công chuyên đề

BGH

11/02/2014

Hội chùa Kỉnh tại xã

BGH+ CĐ+ĐTN

13-15/02/2014

Phân độ tuổi soạn giáo án duyệt

BGH

17/02/2014

Dự lớp 5T+4T

BGH

18/02/2014

Dự lớp 3T+ NT

BGH

19-20/02/2014

XD kế hoạch phát triển năm mới

BGH+ KT

21-25/02/2014

Dự giờ , kiểm kê lại CSVC

BGH+ KT+ HC

26/02/2014

Làm văn bản bàn giao

HT+HC

27/02/2014

Xếp loại thi đua

HĐTĐ

28/02/2014

Bàn giao hiệu trưởng mới

HT