Asset Publisher

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2012

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2012


 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 08/2012

 

* Trọng tâm công tác tháng 08/2012:

- Họp hội đồng đánh giá công tác trong hè tháng 6, tháng 7 và phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2012.

- Rà soát toàn bộ hồ sơ, thực tại, biên bản, CSVC cho phổ cập mầm non 5 tuổi ( 2006)

- Tập trung sửa chữa, tu bổ, vôi ve về CSVC cho các điểm

- Tuyên truyền rộng khắp trong 11 thôn khu triêu sinh trẻ sinh năm 2007,2008,2009.....

- Xây dựng kế hoạch năm học 2012-2013.

- Công tác chuẩn bị - Đại hội chi bộ - Đại hội công đoàn cơ sở.

                                                 

                                                    Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

2-4/8/2012

- Họp hội đồng

- Xây dựng dự toán thiết kế khu Xuân Quang, khu Thọ Sơn.

HT

6-11/8/2012

- Tuyên truyền trên hệ thống loa xã qua 11 thôn khu.

- Hợp đồng thợ sửa chữa cho lớp XN 906- Xuân Quang.

- Gặp làm việc với xí nghiệp 906

- Họp tổ phổ cập của xã , duyệt nhân sự chi bộ - CĐ

PHT

 

HT

 

HT

HT

13-18/8/2012

- Dự lớp học chuyên môn hè ( Tại hội trường Hồng Thái Tây)

CBGV

20-25/8/2012

- Công tác cho đại hội chi bộ và công đoàn

- Duyệt hồ sơ sổ sách các lớp

- Xây dựng kế hoạch năm học 2012-2013

CĐ-CB

 

BGH

27-31/8/2012

- Kiểm tra vệ sinh  môi trường các điểm lớp và sĩ số .

- Duyệt văn nghệ các lớp.

BGH