Asset Publisher

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2012

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2012


 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 09/2012

 

* Trọng tâm công tác tháng 09/2012:

- Khai giảng năm học ( họp phụ huynh các lớp).

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 08 và triển khai nghị quyết ngành học- phòng GD&ĐT tháng 09 năm 2012.

- Xây dựng kế hoạch- kế hoach năm học.

- Duyệt kế hoạch năm học – các điểm tư thục – Hiệu phó chuyên môn.

- Tổ chức kiểm tra chất lượng giáo viên đầu năm 

- Khám sức khỏe đợt I/ 2012-2013.

- Bổ sung cơ sở vật chất phục vụ bán trú và các điểm lớp đã hoàn tất thủ tục chi trả.

- Tổ chức tốt trung thu  cho các cháu – Hội thi CNTT.

- Tổ chức hội nghị CBGV CNV.                                               

                                                    Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

1-8/9/2012

- Chuẩn bị khai giảng, khai giảng, họp phụ huynh HS- Họp hội đồng nhà trường.

HT, GV, KT

10-12/9/2012

- Xây dựng kế hoạch năm học  2012-2013

 

HT

 

 

13/9/2012

- Kiểm tra các điểm tư thục về CSVC và các điều kiện để mở lớp 5 tuổi.

BGH- UBND

14-15/9/2012

- Khám sức khỏe cho học sinh đầu năm

BGH, YT

 

BGH

17-22/9/2012

- Kiểm tra chất lượng và tu bổ cơ sở vật chất  và duyệt thủ tục chi trả.

- Duyệt kế hoach năm học với phòng GD&ĐT

BGH

24-29/9/2012

- Tổ chức kiểm tra chất lượng giáo viên đầu năm.

- Tổ chức tết trung thu cho các cháu

- Tổ chức hội nghị CBGV CNV

- Tham gia hội thi ứng dụng CNTT ngành

BGH

 

BGH, GV,PH