Calendar
Today: Wednesday, 18 / 09 / 19
18/09

7 giờ 30   Đ/c Nguyễn Thị Kim Nhung kiểm tra nhu cầu bổ sung đồ dùng đồ chơi trang thiết bị dạy học tại các điểm trường. 

8 giờ 00 :   Nguyễn Thị Vân - PHT thăm lớp, chỉ đạo các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ tại điểm trường Trung tâm

Đồng chí Lê Thị Hạnh thăm lớp, chỉ đạo các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ tại điểm lẻ Thọ Sơn.