Kế hoạch trực tết 


 

Quyết định phân công trực têt  

Trường MN Yên Thọ tăng cường công tácphòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân  

Thực hiện công văn số 5844/BGDĐT-GDTC BGD&ĐT –GDTC ngày 11/12/2017 về yêu cầu của Bộ Y tế tại Công văn số 6507/BYT-DP ngày 26 tháng 10 năm 2017 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân, nhằm chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh mùa đông xuân, không để lây lan trong trường...

Trường MN Yên Thọ hướng dẫn công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh từ năm học 2017-2018  

Thực hiện Công văn số 20/PGD&ĐT ngày 09/1/2018 hướng dẫn công tác GD lý tưởng đạo đức, lối sống cho học sinh từ năm học 2017-2018.

Trường MN Yên Thọ với công tác phòng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm học 2017-2018  

Thực hiện Công văn số 03/ PGD&ĐT ngày 02/01/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong mùa hanh khô năm 2017-2018.

Lịch công tác tháng 01 năm 2018  

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2017 và phương hướng nhiệm vụ tháng 01/2018

Phân công nhiệm vụ đối với nhân viên hành chính, kế toán kiêm nghiệm và nhân viên y tế Trường Mầm non Yên Thọ  

Căn cứ quyết định số 2968/QĐ-UBND ngày 28/12/2017, của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều về việc phân công kế toán trường học kiêm nhiệm kế toán các trường mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở. Căn cứ vào biên bản làm việc ngày 11/01/2018 tại Trường Tiểu học Vĩnh Khê giữa các Trường TH Yên Thọ,...

Các thông tin khác:

Các trang: 1  2  3  4  5  6  
Mới nhất