Trường MN Yên Thọ hướng dẫn công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh từ năm học 2017-2018 

Thực hiện Công văn số 20/PGD&ĐT ngày 09/1/2018 hướng dẫn công tác GD lý tưởng đạo đức, lối sống cho học sinh từ năm học 2017-2018.

 

Trường MN Yên Thọ với công tác phòng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm học 2017-2018  

Thực hiện Công văn số 03/ PGD&ĐT ngày 02/01/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong mùa hanh khô năm 2017-2018.

Lịch công tác tháng 01 năm 2018  

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2017 và phương hướng nhiệm vụ tháng 01/2018

Phân công nhiệm vụ đối với nhân viên hành chính, kế toán kiêm nghiệm và nhân viên y tế Trường Mầm non Yên Thọ  

Căn cứ quyết định số 2968/QĐ-UBND ngày 28/12/2017, của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều về việc phân công kế toán trường học kiêm nhiệm kế toán các trường mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở. Căn cứ vào biên bản làm việc ngày 11/01/2018 tại Trường Tiểu học Vĩnh Khê giữa các Trường TH Yên Thọ, Tiểu học Vĩnh Khê, các trường MN Yên Thọ, Sao Mai, Hoàng Quế, Yên Đức, Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây; Để thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên, nhân viên, biên chế và hợp đồng lao động trong trường được kịp thời, đúng chế độ; thực hiện công tác tài chính đúng quy định.

Trường Mầm non Yên Thọ tổ chức Lễ đón bằng công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11  

Thực hiện quyết định số 2613/QĐ-SGDĐT ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh về việc công nhận trường Mâm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Được sự đồng ý của UBND thị xã Đông Triều, phòng GD&ĐT Đông Triều, Đảng ủy và chính quyền địa phương, hôm nay, ngày 19 tháng 11 năm 2017, Trường Mầm non Yên Thọ long trọng tổ chức Lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 (20/11/1982-20/11/2017)


Các trang: 1  2  3  4  5  
Mới nhất