Mn Yên Thọ: Đánh giá chất lượng chăm sóc - giáo dục đầu năm  

Thực hiện theo kế hoạch tháng 9/2013 của nhà trường. Trong 02 ngày 24, 25/9/2013 nhà trường đã tiến hành kiểm tra đánh giá hàng loạt chất lượng nuôi dạy của giáo viên đầu năm.


Các trang: 1  2  3  4  5  6  
Mới nhất