Xuất bản thông tin

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2017 và triển khai nhiệm vụ tháng 02/2017

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2017 và triển khai nhiệm vụ tháng 02/2017


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ   

Số: 03/BC-TrMN

                    Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 

                       Yên Thọ, ngày 25 tháng 01  năm 2017

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2017 và triển khai

 nhiệm vụ tháng 02/2017

 

I. Báo cáo đánh giá công tác tháng 01/2017.

1.Công tác phát triển giáo dục

- Tiếp tục huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp, duy trì ổn định sỹ số học sinh trong và ngoài tết

- Một số cơ sở TT trên địa bàn nhận học sinh quá quy định cho phép

2. Công tác chuyên môn.

a/ Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng.

- GVNV hàng ngày dọn vệ sinh phòng học, nhà bếp, khu chế biến thực phẩm, tổng vệ sinh lớp học, bếp ăn và khu vực xung quanh trường  vào ngày cuối tuần.

- Lưu mẫu thức ăn hàng ngày và hủy đúng giờ.

- Kiểm tra các hoạt động chăm sóc bán trú, ăn trưa, vệ sinh cá nhân, chế biến thực phẩm.Đảm bảo vệ sinh ATTP trong dịp tết theo công văn chỉ đạo số 37 PGD ngày 11/1/2017

b/ Chất lượng giáo dục.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục chủ đề 

- Duy trì các hoạt động chăm sóc GD trẻ

- Thực hiện modun " Lấy trẻ làm trung tâm"., học tập BDTX

* Hạn chế: Một số giáo viên ăm mặc chưa gọn gàng; giờ đồng chí Ngọc Anh còn chưa cho trẻ ăn nghiêm túc; Còn có hiện tượng Gv phạt học sinh

-Gv khối lớp 4 tuổi thi GVG còn trượt 02 đ/c

3/ Công tác Y tế học đường.

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc trẻ tại trường

- Thực hiện tốt công tác VS ATTP - phòng chống dịch bệnh lây truyền cho học sinh.

- Cân trẻ suy dinh dưỡng và TD trẻ trên biểu đồ tăng trưởng

- Thực hiện lưu mẫu thức ăn hàng ngày và hủy đúng giờ

-Thực hiện kiểm thực 3 bước kiểm tra nguồn cung cấp thực phẩm hàng ngày

4. Công tác kiểm tra

-Duy trì công tác kiểm tra toàn diện theo kế hoạch đã xây dựng

5. Văn thư – HC - Cộng tác viên CNTT.

- Tiếp tục theo dõi và xử lý công văn đi, đến kịp thời.

- Theo dõi lịch họp còn quên

5. Tài chính – Chế độ chính sách Nhà giáo.

- Thực hiện đúng nguyên tắc tài chính, chi trả lương đúng hạn, làm báo cáo kịp thời đúng thời gian.

- Hoàn thiện hồ sơ bán trú

- Chuyển tiền cho CBGVNV thu nhập tăng thêm

- Thực hiện báo cáo phân khai ngân sách 2017 là: 3.251.000.000đ

+Chi lương 2.689.000.000đ; chi hoạt động 562.000.000đ

6. Công tác khác:

- Tổ chức sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017

- Khai thác và sử dụng tối đa đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu.

- Tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân, lao động vệ sinh ngày chủ nhật xanh, sạch, đẹp.

- Tu sửa cơ sở vật chất điểm lẻ Yên Sơn, Thọ Sơn, mua nhà bóng cho trẻ tham gia chơi

- Tổ chức tặng quà tết cho CBGVNV

- Các đồng chí thực hiện việc trực điểm nghiêm túc

- Tiếp tục huy động XHHGD

II. Triển khai công tác tháng 2:

1.Công tác phát triển giáo dục

- Tiếp tục huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp, duy trì ổn định sỹ số học sinh  ngoài tết

- Giao các đồng chí Phó Hiệu trưởng kiểm tra CSTT trên địa bàn

2. Công tác chuyên môn.

a/ Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng.

- Thực hiện nghiêm túc chương trình thời gian biểu lên lớp

- Lưu mẫu thức ăn hàng ngày và hủy đúng giờ.

- Kiểm tra các hoạt động chăm sóc bán trú, ăn trưa, vệ sinh cá nhân, chế biến thực phẩm.Đảm bảo vệ sinh ATTP ngoài dịp tết

- Giao cho đồng chí Bùi Thị Hương- Phó Hiệu trưởng kiểm tra chỉ đạo nhân viên bếp ăn hàng hàng chú ý đến sự an toàn bếp ga, dây ga, kiểm tra ga hàng ngày, thay toàn bộ dây ga mới

b/ Chất lượng giáo dục.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục chủ đề 

- Duy trì các hoạt động chăm sóc GD trẻ

- Thực hiện modun " Lấy trẻ làm trung tâm"., học tập BDTX

- Giao các đồng chí Phó hiệu trưởng trực tại ở các điểm được phân công, xử lý những tình huống (nếu có) đối với trẻ trong khi chờ NV y tế đến

3/ Công tác Y tế học đường.

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc trẻ tại trường

- Thực hiện tốt công tác VS ATTP - phòng chống dịch bệnh lây truyền cho học sinh.

- Thực hiện lưu mẫu thức ăn hàng ngày và hủy đúng giờ

-Thực hiện kiểm thực 3 bước kiểm tra nguồn cung cấp thực phẩm hàng ngày

- Kiểm tra tủ thuốc của các điểm trường

4. Công tác kiểm tra

-Duy trì công tác kiểm tra toàn diện theo kế hoạch đã xây dựng

5. Văn thư – HC - Cộng tác viên CNTT.

- Tiếp tục theo dõi và xử lý công văn đi, đến kịp thời.

- Đăng tin bài lên trang

- Giao nhiệm vụ theo dõi công văn đi đến cho Đ/c Quyên nghỉ TS xong đi làm. Thực hiện công tác kiêm nghiệm công việc khác đối với các đ/c nhân viên.

5. Tài chính – Chế độ chính sách Nhà giáo.

- Thực hiện đúng nguyên tắc tài chính, chi trả lương đúng hạn, làm báo cáo kịp thời đúng thời gian.

- Hoàn thiện hồ sơ bán trú, hồ sơ thứ 7

6. Công tác khác:

          - Thực hiện nghiêm túc KH 611/KH-UBND ngày 28/1/2017 của thị ủy ĐT  về chủ đề công tác năm: tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh". Y/c CBGVNV trường thực hiện nghiêm túc

- Tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân, lao động vệ sinh ngày chủ nhật xanh, sạch, đẹp.

- Tu sửa cơ sở vật chất điểm lẻ Yên Sơn, Thọ Sơn

- Các đồng chí PHT  thực hiện việc trực điểm nghiêm túc

- Tiếp tục huy động XHHGD

- Đón đoàn TTSP trường ĐHHL về thực tập từ ngày 20/2/2017. Họp BCĐ phân công trách nhiệm cụ thể từng đồng chí( Có kế hoạch kèm theo)

- Thi GVDG cấp cơ sở: Giao các đ/c PHT kèm bồi dưỡng CM cho GV

- Tham gia hội thi tiếng hát giáo viên MN giao cho đ/c Lê Thị Hạnh phụ trách xây dựng kế hoạch chỉ đạo tập, các đ/c PHT quán triệt GVNV tham gia tập luyện ngoài giờ, đảm bảo an toàn tuyêt đối khi đi tham gia biểu diễn

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 1 năm 2017 và triển khai nhiệm vụ tháng  02 năm 2017 yêu cầu các đồng chí CB,GV,NV nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

TM. TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

- CBGVNV trường(t/h);

- Lưu Vt.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Thị Lành