Xuất bản thông tin

Chi bộ MN Yên Thọ: Kiểm điểm Ban chi ủy theo tinh thần NQTW 4 khóa XI

Chi bộ MN Yên Thọ: Kiểm điểm Ban chi ủy theo tinh thần NQTW 4 khóa XI


 

        Chiều qua ngày 15 tháng 1 năm 2013 Ban chi ủy chi bộ MN Yên Thọ đã tổ chức triển khai hội nghị kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XI.

         Về dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Phạm Văn Thuy – UV Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch UBND xã Yên Thọ cùng 03 đồng chí trong Ban chi ủy chi bộ Mầm non.

1, Đ/c Vũ Thị Phúc Yên – Bí thư chi bộ

2, Đ/c NGuyễn Thị Hương – Phó bí thư chi bộ

3, Đ/c Hoàng Thị Nhạn - Ủy viên

         Hội nghị đã thông qua các nội dung: Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý, phê bình đối với tập thể Ban chi ủy; Báo cáo tập hợp ý kiến góp ý đối với cá nhân các đồng chí trong Ban chi ủy; Báo cáo tiếp thu, giải trình một số ý kiến tham gia góp ý, phê bình đối với tập thể Ban chi ủy theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); Bản kiểm điểm tự phê bình, phê bình của Ban chi ủy chi bộ theo Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI); Các đồng chí trong Ban chi ủy đã nghiêm túc kiểm điểm những ưu điểm, hạn chế của mình, đồng thời đề ra giải pháp phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế, giải trình, tiếp thu một số ý kiến góp ý của các đoàn thể trong cơ quan nhà trường.

     Sau 3h làm việc khẩn trương, nghiêm túc, thẳng thắn tự phê bình và phê bình rất sâu sắc, Ban chi ủy chi bộ MN đã tiến hành bỏ phiếu bản kiểm điểm của BCU, cá nhân từng đồng chí. Kết quả là 100% tập thể, cá nhân các đồng chí trong ban chi ủy kiểm điểm đều đạt yêu cầu.

       Thay mặt cho Đảng ủy Đ/c Phạm Văn Thuy kết luận:

       Chi bộ MN Yên Thọ đã tiến hành triển khai kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 của Đảng thẳng thắn, báo cáo của BCU nghiêm túc, trung thực theo đúng hướng dẫn; bản giải trình đã nêu rõ được ưu điểm, khuyết điểm, bản giải trình đã tiếp thu ý kiến góp ý trung thực, nêu được các giải pháp để khắc phục những hạn chế; bản kiểm điểm của Ban chi ủy, các cá nhân trong ban chi ủy đã  thể hiện tinh thần phê bình và tự phê đầy đủ đạt yêu cầu.

Một số hình ảnh trong hội nghị 

Đ/c Vũ Thị Phúc Yên - Bí thư chi bộ thông qua bản kiểm điểm của chi ủy 

Đ/c Phạm Văn Thuy - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy xã kết luận tại hội nghị

CTV: Hoàng Nhạn