Xuất bản thông tin

Kiểm tra chất lượng ứng dụng CNTT của giáo viên trong trường MN Yên Thọ

Kiểm tra chất lượng ứng dụng CNTT của giáo viên trong trường MN Yên Thọ

Thực hiện theo kế hoạch nhiệm vụ công tác tháng 3/2014 của Phòng GD & ĐT Đông Triều, trường MN Yên Thọ về việc kiểm tra khảo sát chất lượng tin học giáo viên trong nhà trường. Hôm nay, ngày 06 tháng 3 năm 2014 trường MN Yên Thọ tiến hành kiểm tra khảo sát đồng loạt trình độ tin học của giáo viên.

 

Trong buổi kiểm tra các đ/c giáo viên được đ/c Hoàng Thị Nhạn – Phó HT nhà trường phụ trách CNTT triển khai 03 nội dung sau:  

+ Soạn thảo văn bản

+ Truy cập mạng Internet

+ Soạn giáo án điện tử

Các đ/c giáo viên hăng say thực hiện nội dung kiểm tra của mình. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường trong tháng 3/2014 nhằm đánh giá chất lượng ứng dụng CNTT của toàn thể giáo viên và cùng hướng tới ngày hội tin học của Phòng giáo dục trong thời gian tới.  

 

Giáo viên hăng say với các nội dung kiểm tra 

                                                                        CTV : Thanh Tâm