Xuất bản thông tin

THÔNG BÁO “V/v giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Phó Hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên năm học: 2015- 2016”

THÔNG BÁO “V/v giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Phó Hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên năm học: 2015- 2016”


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ  ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       Số: 16 /TB-TrMN

 

 

         Yên Thọ, ngày 20  tháng 8  năm 2015

 

   THÔNG BÁO

"V/v giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Phó Hiệu trưởng, giáo viên,

nhân viên năm học: 2015- 2016"

 

         Để thực hiện tốt công tác quản lý, đảm bảo an toàn về tính mạng, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ  năm học 2015-2016 trong thời gian ở trường, lớp. Trường Mầm non Yên Thọ  phân công nhiệm vụ cho các đ/c Phó Hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên trong thời gian hè năm 2015 cụ thể sau:

I. Đối với các đồng chí Phó Hiệu trưởng:

1. Đồng chí: Dương Thị Tâm.

-Phụ trách chuyên môn khối lớp 5-6  tuổi, Phụ trách kiểm tra về cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi của nhóm, lớp 5-6 tuổi.

- Phụ trách PCGDMN trong toàn xã.

- Chỉ đạo viết tin bài tổ MG đăng trên trang chủ mỗi tháng ít nhất 1 tin bài.

-Phụ trách tư thục Thanh Huyên:  hướng dẫn chuyên môn, giúp đỡ GV kiến thức về Phòng tránh tai nạn thương tích, kĩ năng sống, hàng tháng kiểm tra, thăm lớp , dự giờ giáo viên trường, điểm tư thục

    -Phụ trách quản lý, trực tại điểm Thọ Sơn. Có phương án chỉ đạo đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng cho giáo viên, nhân viên, học sinh tại điểm quản lý, phòng tránh TNTT cho trẻ. Trực tại điểm. Kiểm tra việc thực hiện các hoạt động chăm sóc, giáo dục, GD kỹ năng sống cho học sinh điểm phụ trách, khối lớp phụ trách, cơ sở tư thục được phan công phụ trách. Cùng đ/c Bùi Thị Hương – Phó Hiệu trưởng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. Bồi dưỡng giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ tỉnh về SKKN, thi lý thuyết, thực hành.

-Tham gia giáo dục 4 giờ trong 1 tuần.

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn tổ Mẫu giáo.

- Thực hiện theo Quyết định của Hiệu trưởng

- Nộp báo cáo hoạt động chuyên môn tháng của tổ về Hiệu trưởng chậm ngày 28 hàng tháng. Nộp nghị quyết, biên bản sinh hoạt tổ(ít nhất 2 lần /tháng) về Hiệu trưởng chậm nhất là ngày mùng 5 tháng sau. Phối kết hợp với đ/c Bùi Hương bồi dưỡng chuyên môn hàng tháng cho giáo viên tổ về kiến thức chuyên môn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ, kỹ năng sống…

- Phụ trách việc thực hiện ATGT trường học, xây dựng kế hoạch, kiểm tra việc thực hiện của CBGVNV, chỉ đạo việc phối kết hợp với phụ huynh thực hiện các quy định về ATGT

2. Đồng chí: Hoàng Thị Nhạn

- Phụ trách công tác ứng dụng CNTT trong nhà trường, lập kế hoạch triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT trong nhà trường. Kiểm duyệt đăng bài

-Chỉ đạo viết tin bài đăng trên trang chủ mỗi tháng ít nhất 2 tin bài.

- Phụ trách phần mềm kiểm định chất lượng

-Phụ trách VHVN-TDTT. Các phong trào thi đua. Phụ trách thi đua khen thưởng, phần mềm thi đua. Phụ trách các phong trào, hội thi do ngành, địa phương phát động. Phụ trách phân công tổ chức các hội nghị lễ hội.

- Phụ trách chung về cơ sở vật chất

- Tham gia giáo dục 4 giờ trong 1 tuần

- Tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn nhà trẻ. Phụ trách khối nhóm nhà trẻ, 3-4 tuổi.

-Phụ trách tư thục Việt Hà:  hướng dẫn chuyên môn, giúp đỡ GV kiến thức về Phòng tránh tai nạn thương tích, kỹ năng sống, hàng tháng kiểm tra, thăm lớp , dự giờ giáo viên điểm tư thục.

- Phụ trách điểm Xuân Quang, Yên Sơn. Trực tại hai điểm. Kiểm tra việc thực hiện các hoạt động chăm sóc, giáo dục, GD kỹ năng sống cho học sinh điểm phụ trách, khối lớp phụ trách. Phối kết hợp với đ/c Dương Thị Tâm bồi dưỡng chuyên môn hàng tháng cho giáo viên tổ, cơ sở tư thục phụ trách về kiến thức chuyên môn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ, kỹ năng sống…

- Thực hiện theo QĐ của Hiệu trưởng.

- Xây dựng kế hoạch tổ nhà trẻ, báo cáo hoạt động chuyên môn tháng của tổ về Hiệu trưởng chậm ngày 28 hàng tháng. Nộp nghị quyết, biên bản sinh hoạt tổ(ít nhất 2 lần /tháng) về Hiệu trưởng chậm nhất là ngày mùng 5 tháng sau.

- Bồi dưỡng chuyên môn hàng tháng cho giáo viên tổ về kiến thức chuyên môn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ, kỹ năng sống…

3. Đồng chí: Bùi Thị Hương

-Phụ trách chỉ đạo chuyên môn khối lớp 5 tuổi: phụ trách hướng dẫn GVcác loại hồ sơ, sổ sách, kí duyệt sổ chuyên môn hàng tuần, tháng, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, kế hoạch chuyên đề của tổ …

- Tham gia giáo dục 4 giờ trong 1 tuần

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn  tổ MG

-Phụ trách mảng nuôi dưỡng, hồ sơ bán trú: ba bước thực hiện hướng dẫn của trung tâm YTDP huyện, sổ tính thực đơn, thiết lập dưỡng chất hàng ngày(tính theo chương trình phần mền nutrikidt.

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo phòng chống các dịch bệnh cho trẻ, chỉ đạo theo dõi KSK, phương án đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn cho trẻ trong trường học, các phương án đảm bảo an ninh trật tự trường học.

-Phụ trách tư thục Long Phương:  hướng dẫn chuyên môn, giúp đỡ GV kiến thức về Phòng tránh tai nạn thương tích, kỹ năng sống, hàng tháng kiểm tra, thăm lớp , dự giờ giáo viên điểm tư thục phụ trách chỉ đạo y tế trường học.

- Phụ trách quản lý điểm trung tâm Yên Lãng. Có phương án chỉ đạo đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng cho giáo viên, nhân viên, học sinh tại điểm quản lý, phòng tránh TNTT cho trẻ. Trực tại điểm. Kiểm tra bếp ăn hàng ngày, hướng dẫn nhân viên: về cách chế biến thực phẩm, vệ sinh an toàn  thực phẩm, sử dụng kiểm tra ga , bếp ga hàng ngày sao cho tuyệt đối đảm bảo an toàn, chủ động đề xuất giải quyết những việc liên quan đến mất an toàn tại bếp ăn, trường lớp.

- Phối kết hợp công đoàn phụ trách thăm hỏi ốm đau, các cuộc vận động quỹ do ngành, địa phương kêu gọi.

- Xây dựng kế hoạch tổ Mẫu giáo. Phối kết hợp với đ/c Tâm bồi dưỡng chuyên môn hàng tháng cho giáo viên tổ về kiến thức chuyên môn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ, kỹ năng sống…

II. Đối với giáo viên, nhân viên

1/ Đối với giáo viên:(Đối với giáo viên các nhóm trẻ, mẫu giáo)

- Bảo vệ an toàn về sức khoẻ tính mạng của trẻ trong thời gian trẻ ở nhà trường, nhà trẻ.

- Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em trong chương trình giáo dục mầm non: Lập kế hoạch chăm sóc giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục; tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ; đánh giá và quản lí trẻ; chịu trách nhiệm về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường, đoàn thể  trong thời gian dạy hè

- Trau rồi đạo đức,giữ gìn phẩm chất , danh dự uy tín nhà giáo , gương mẫu thương yêu trẻ, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ; Bảo vệ các quyền và  lợi  ích chính đáng của trẻ, đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp.

- Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ cho cha mẹ trẻ, chủ động phối kết hợp với gia đình trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em

- Giáo viên tự rèn luyện sức khoẻ. Thực hiện đúng nội quy, quy tắc ứng xử của nhà trường. Đi làm đúng giờ. Không bỏ giờ, bỏ buổi trông giữ trẻ, không nhờ người khác trông thay nếu không được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường

- Phân công giáo viên gắn với trách đối với lớp, đối với học sinh. Chịu trách

nhiệm về an toàn tính mạng của trẻ khi phụ huynh gửi con tại lớp, trường do mình chủ nhiệm hoặc khi được phân công trông thay theo sự điều động của nhà trường.

- Thực hiện các nghĩa vụ công nhân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng.

- Thực hiện theo đúng chương trình, tuyệt đối không được dạy trẻ trước chương trình,ra vào cổng trường phải khóa cổng.

1/ Đối với nhân viên:

a. Nhân viên cấp dưỡng:

- Thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoach và sự phân công của Ban giám hiệu nhà trường

- Thực hiện quy chế chuyên môn nghề nnghiệp và chấp hành nội quy của nhà trường

- Đảm bảo an toàn cho trẻ trong ăn uống và sinh hoạt tại nhà trường, tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến ăn uống cho trẻ, đảm bảo không để sảy ra ngộ độc thức ăn đối với trẻ

- Trau rồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự uy tín của bản thân và nhà trường

- Tự rèn luyện sức khoẻ

- Thực hiện các nghĩa vụ công nhân, cac quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng

- Không xúc phạm danh dự nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em và đồng nghiệp

- Không xuyên tạc nội dung giáo dục

- Không bỏ giờ, bỏ buổi, không nhờ người khác làm  thay nếu không được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường, ra vào trường phải khóa cổng 

- Đối xử công bằng với trẻ.

- Không bớt xén khẩu phần ăn của trẻ, không làm việc riêng khi đang tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ.

a. Nhân viên hành chính:

*/ Đ/c Đỗ Thị Quyên- Tổ phó tổ hành chính

     - Theo dõi công văn đi, đến, chuyển công văn đến B/c Hiệu trưởng

- Soạn thảo văn bản

- Phụ trách quản lí trang website, các văn bản và dữ liệu phục vụ trường học trên trang thông tin nhà trường.

- Thực hiện các chương trình hội nghị trực tuyến do ngành  tổ chức để cán bộ, GV,NV theo dõi

- Viết và đăng các tin bài trên trang

- Lưu giữ hồ sơ nhà trường

- Thủ quỹ trường

- Tham gia sinh hoạt tổ văn phòng

- Phụ trách phần mềm Emis. Phụ trách phần mềm Pmiss vào những ngày  đồng chí Nguyễn Thị Thảo vắng mặt do công việc điều động

- Hỗ trợ PHT 2 phụ trách phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục.

-  Kiêm nhiệm vụ Y tế những ngày NV Y tế vắng mặt. Thực hiện theo điều động của Hiệu trưởng

- Phụ trách mảng vệ sinh khối khu nhà hiệu bộ làm việc, phụ trách mảng trang trí tuyên truyền băng zôn khẩu hiệu, cờ. 

       */ Đ/c Lê Thị Ngà:

- Quản lí chăm sóc sức khỏa trẻ

+ xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kì và phân loại sức khỏe cho trẻ

+ Theo dõi tình hình sức khỏe trẻ, thông báo định kì, khi cần thiết cho cha mẹ trẻ

+ Đo chiều cao cân nặng, theo dõi sự pt của trẻ

+ Thực hiện sơ, cấp cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ. Phối hợp với cơ sở y tế xã trong việc chăm sóc, điều trị trẻ em mắc bệnh

+ Tham gia hướng dẫn giáo dục vệ sinh cá nhân, môi trường cho trẻ em, cùng xây dựng thực đơn và khẩu phần ăn đảm bảo dinh dưỡng hợp lý

- Truyền thông giáo dục sức khỏe trẻ em

- Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ

-Xây dựng kế hoạch, kiểm tra đảm bào an toàn thực phẩm, dinh dưỡng.

- Hỗ trợ PHT 2 phụ trách phần mềm kiểm PC giáo dục.

- Phụ trách kiểm tra VSATTP. Vệ sinh các nhóm lớp, trường học, kiểm tra việc chăm sóc cây cảnh.

- Tham gia sinh hoạt tổ văn phòng. Thực hiện theo điều động của Hiệu trưởng

       */ Đ/c Nguyễn Thị Thảo:

-Phụ trách phần mềm Pmiss, hồ sơ quản lý nhân sự giáo viên.

- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.

- Theo dõi, làm hồ sơ thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản.

-Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp tài chính của đơn vị kế toán.

-Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật. Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

-Bảo quản, lưu trữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách liên quan đến công tác tài chính theo quy định của pháp luật. Có trách nhiệm làm lương và các chế độ khác của CBGVNV nhà trường đúng, đủ, kịp thời.

- Chịu trách nhiệm về hồ sơ quản lý tài sản, kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ nhà trường, các nhóm lớp, bếp ăn …hai lần/năm học (Lần 1 vào tháng 08 lần 02 vào tháng 5) kiểm kê thanh lý tài sản… Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao.

- Phụ trách  hồ sơ thu, chi bán trú(tiền ăn và các khoản phụ phí…) Hướng dẫn giáo viên làm sổ thu và thanh toán. Thu nộp sổ thu và thanh toán các nhóm lớp, hồ sơ chứng từ bán trú chuyển Hiệu trưởng kí duyệt vào ngày mùng 5 của tháng kế sau.

- Phụ bếp ngày thứ 5 hàng tuần. Phụ tính khẩu phần ăn vào những ngày Đ/c Bùi Thị Hương- PHT đi làm nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng điều động.

- Tổ trưởng tổ văn phòng, hàng tháng xây dựng kế hoạch tổ,  chỉ đạo tổ văn phòng sinh hoạt tổ, gửi nộp biên bản, nghị quyết tổ vào ngày 30 hàng tháng. 

       */ Đối với nhân viên bảo vệ:

- Chấp hành nội quy, quy chế của nhà trường, kỷ luật lao động.

- Bảo vệ toàn bộ tài sản của nhà trường, của giáo viên, quản lý các phương tiện của CBGVNV tại trường kể cả ngày nghỉ và làm việc ngoài giờ điểm phụ trách bảo vệ.

- Phối kết hợp cùng với nhà trường làm các công việc khác.  

- Đảm bảo an ninh trật tự an toàn trường học

Trên đây là thông báo về việc giao nhiệm vụ cụ thể cho các đ/c Phó Hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên năm học 2015-2016. Yêu cầu các đồng chí nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

- CB, GV,NV nhà trường(t/h);

-  Lưu VT.

                               T.M TRƯỜNG MẦM YÊN THỌ

                                          HIỆU TRƯỞNG

                                               ( Đã ký)

                                           Lê Thị Lành