Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 01/2017

Thực đơn tháng 01/2017


THỰC ĐƠN THÁNG 01 :   NĂM HỌC  2016 - 2017

Từ ngày 03/01 /2017 đến ngày 24/01 /2017

Nghỉ tết dương lịch ngày 02/01/2017

Nghỉ têt âm lịch từ ngày 25/01/2017 đến ngày 05/02/2017

Tuần1:  Từ  ngày 03/ 01 đến ngày 07/ 01/ 2017

THỨ NGÀY

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 3

Ngày 03/01/2017

  -  Cơm thường

  +  Tôm thịt sốt cà chua

  + Canh bầu nấu tôm, tép

  - Cháo xương

 

 

 

Thứ 4

Ngày 04/01

  -  Cơm thường

  +  Thịt bò sào giá đỗ

  +  Canh rau xương khoai sọ

 -  Mỳ xương

 

 

Thứ 5

Ngày 05/01

   -  Cơm thường

   + Thịt ngan rim gừng

   + Canh xương  bí đỏ

    - Cháo tim

 

Thứ 6

Ngày 06/01

    -  Cơm thường

    + Trứng đúc thịt

    + Canh  xương củ cải, cà rốt

  

  -  Xôi đỗ xanh

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày 07/01

   - Cơm thường

   + Thịt đậu sốt cà chua

   + Canh tép rau cải

 

  - Mỳ xương thịt

 

 

                                                          Yên Thọ, ngày 02 tháng 01 năm 2017

 XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                              NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                 HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                  

 Bùi Thị Hương                                                          Lê Thị Lành                                                                  

 

THỰC ĐƠN TUẦN 2:  THÁNG 01

Từ ngày 09 /01 đến ngày 14/ 01 / 2017

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 09/01

  - Cơm thường

   + Ruốc lạc vừng

   + Canh xương rau củ

   - Cháo tim

 

 

 

Thứ 3

Ngày 10/01

  - Cơm thường

  + Thịt lợn nấu kim chi

  +  Canh bầu nấu tôm,  tép

  - Mỳ xương

 

Thứ 4

Ngày 11/01

    - Cơm thường

   + Giò  thịt  sốt cà chua

   + Canh xương,  su hào cà rốt

  -  Chè  thập cẩm

 

Thứ 5

Ngày 12/01

   - Cơm thường

  + Thịt bò sốt vang

  + Canh xương bí

  - Xôi ruốc

 

 

Thứ 6

Ngày 13/01

  - Cơm thường

   + Thịt đậu sốt cà chua

   + Canh, khoai sọ

   - Mỳ xương thịt

 

Thứ 7

Ngày 14/01

 

  - Cơm thường

  +  Trứng đúc thịt

   + Canh thịt  rau củ

 

 - Chè đỗ đen

 

 

                                                                             

                                                                         Yên Thọ, ngày 07  tháng 01 năm 2017

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                       NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                   HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                     

         Bùi Thị Hương                                                    Lê Thị Lành                                                                  

 

 

THỰC ĐƠN TUẦN 3:  THÁNG 01

Từ ngày 16 /01 đến ngày 24/ 01 / 2017

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 16/01

  -  Cơm thường

  +  Tôm thịt sốt cà chua

  + Canh bầu nấu tôm, tép

  - Cháo xương

      

 

 

Thứ 3

Ngày 17/01

  -  Cơm thường

  +  Thịt bò sào giá đỗ

  +  Canh xương,  su hào, cà rôt

 - Mỳ xương

 

Thứ 4

Ngày 18/01

   -  Cơm thường

   + Thịt lợn kho tàu

   + Canh xương  bí đỏ

  -  Xôi đỗ xanh

 

Thứ 5

Ngày 19/01

    -  Cơm thường

    + Trứng đúc thịt

    + Canh  xương củ cải, cà rốt

  

  - Cháo tim

 

 

Thứ 6

Ngày 20/01

   - Cơm thường

   + Thịt đậu sốt cà chua

   + Canh tép rau cải

 

  - Cháo thịt lạc

 

Thứ 7

Ngày 21/01

 

  - Cơm thường

   + Thịt ngan rim gừng

   +  Canh xương bí

  - Chè đỗ đen

 

 

Thứ 2

Ngày 23/01

  -  Cơm thường

  +  Tôm thịt sốt cà chua

  + Canh bầu nấu tôm, tép

  - Mỳ  xương, thịt

 

 

Thứ 3

Ngày 24/01

  - Cơm thường

   + Ruốc lạc vừng

   + Canh xương rau củ

   - Cháo tim

 

                                                                

                                                                             Yên Thọ, ngày 14 tháng 01 năm 2017

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                      NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                           HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                     

 

          Bùi Thị Hương                                              Lê Thị Lành