Xuất bản thông tin

Trường MN Yên Thọ với công tác phòng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm học 2017-2018

Trường MN Yên Thọ với công tác phòng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm học 2017-2018

Thực hiện Công văn số 03/ PGD&ĐT ngày 02/01/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong mùa hanh khô năm 2017-2018.


Trường Mầm non Yên Thọ  yêu cầu các cán bộ, giáo viên, nhân viên trường MN Yên Thọ,các cơ sở tư thục Nhóm trẻ gia đình trên địa bàn xã Yên Thọ thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau đây:

          1. Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của BCĐ phòng cháy, chữa cháy trong nhà trường, cơ sở tư thục, nhóm trẻ gia đình trên địa bàn xã; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, nguồn nước phục vụ công tác PCCC; đảm bảo xử lý ngay từ ban đầu các vụ cháy nổ xảy ra tại đơn vị (nếu có), không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản, đảm bảo công tác cứu hộ, cứu nạn kịp thời, hiệu quả.

          2. Đầu tư kinh phí bổ sung thiết bị phương tiện PCCC. Chú trọng công tác tự kiểm tra nguồn điện, dây dẫn khí ga, van bình ga dùng nấu ăn tại các bếp bán trú nhằm đảm bảo an toàn PCCC. Tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, thiếu sót về PCCC tại trường, cơ sở tư thục(CSTT), nhóm trẻ gia đình(NTGĐ). Bổ sung, hoàn thiện hồ sơ về công tác PCCC của đơn vị (theo mẫu đã gửi) có phê duyệt của Phòng Cảnh sát PCCC số 4-Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh.

          3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), nguy cơ cháy nổ do sử dụng nguồn nhiệt, điện, xăng dầu, ga,  thắp hương thờ cúng, nguy cơ cháy nổ trong khi sử dụng đồ dùng tại nhà trường, CSTT, NTGĐ; chú trọng tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy và chữa cháy rừng đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh.

          4.Giao cho các đồng chí Phó Hiệu trưởng nhà trường trực tại các điểm trường, cơ sở tư thục được phân công, hàng ngày kiểm tra, đôn đốc giáo viên, nhân viên thuwccj hiện tốt. Chỉ đạo giáo viên nhân viên thường xuyên kiểm tra phát hiện nguy cơ mất an toàn và báo cáo về Hiệu trưởng, chỉ đạo nghiêm túc trong các buổi sinh hoạt chuyên môn để thực hiện tốt.

          5. Chỉ đạo đối với giáo viên, nhân viên:

          - Thường xuyên quan tâm đến công tác PCCC tại nhóm lớp mình phụ trách, không để bật lửa và các dụng cụ liên quan khác có nguy cơ mất an toàn về cháy nổ tại lớp mà trong tầm tay trẻ với tới.

          - Giáo dục trẻ mọi lúc mọi nơi biết PCCC

          - Phối kết hợp với cha mẹ trẻ trong việc giáo dục trẻ PCCC

          6. Ban giám hiệu nhà trường căn cứ tình hình thực tế chỉ đạo thực hiện tốt chương trình, kế hoạch PCCC; chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác PCCC đảm bảo an toàn cho người và tài sản của đơn vị. Giao cho các đồng chí Phó Hiệu trưởng trực tại điểm trường  đã được phân công hàng ngày và thường xuyên kiểm tra cơ sở vật chất, an toàn về cháy nổ tại điểm và cơ sở phụ trách

        -Công tác báo cáo giao đồng chí Bùi Thị Hương- PHT phụ trách

        7. Đối với các CSTT, NTGĐ trên địa bàn xã: cần chủ động trong công tác phòng cháy CC, có khó khăn vướng mắc gì trực tiếp trao đổi với BGH nhà trường để được hướng dẫn, tư vấn, giúp đỡ.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (t/h);

- Lưu: VT, hồ sơ trường

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Thị Lành