Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 4/2017

Thực đơn tháng 4/2017


THỰC ĐƠN THÁNG 04 :   NĂM HỌC  2016 - 2017

Từ ngày 03/04 /2017 đến ngày 28/04 /2017

Tuần 1:  Từ  ngày 03/ 04 đến ngày 08/ 04/ 2017

THỨ NGÀY

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 03/04/2017

  -  Cơm thường

  +  Tôm thịt sốt cà chua

  + Canh bầu nấu tôm, tép

   - Cháo tim

 

 

 

Thứ 3

Ngày 04/04

  -  Cơm thường

  +  Thịt bò sào giá đỗ

  +  Canh xương khoai sọ

 -  Mỳ xương

 

 

Thứ 4

Ngày 05/04

   -  Cơm thường

   + Thịt ngan rim gừng

   + Canh xương  bí đỏ

    - Cháo thịt

 

Thứ 5

Ngày 06/04

    -  Cơm thường

    + Trứng đúc thịt

    + Canh  xương củ cải, cà rốt

  

  -  Cháo đỗ xanh

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày 07/04

   - Cơm thường

   + Thịt đậu sốt cà chua

   + Canh tép rau đay

 

  - Mỳ xương thịt

 

Thứ 7

Ngày 08/04

    - Cơm thường

   + Giò  thịt  sốt cà chua

   + Canh ngao

  -  Chè  thập cẩm

 

  Thực đơn: ăn 10.000đ/ngày

                         Bữa trưa: 7000đ

                         Bữa chiều: 3000đ

                                                                   Yên Thọ, ngày 01tháng 03 năm 2017

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                   NGƯỜI DUYỆT                                             

                                                                                               HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                               (Đã ký)

             Bùi Thị Hương                                                        Lê Thị Lành        

 

                                  

 THỰC ĐƠN TUẦN 2  THÁNG 04

Từ ngày 10 /04 đến ngày 15/ 04 / 2017

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 10/04

  - Cơm thường

   + Cá sốt cà chua

   + Canh xương rau củ

   - Cháo tim

 

 

 

Thứ 3

Ngày 11/04

  - Cơm thường

  + Thịt lợn nấu kim chi

  +  Canh bầu nấu tôm,  tép

  - Mỳ xương

 

Thứ 4

Ngày 12/04

    - Cơm thường

   + Giò  thịt  sốt cà chua

   + Canh xương,  su hào cà rốt

  -  Chè  thập cẩm

 

Thứ 5

Ngày 13/04

   - Cơm thường

  + Thịt bò sốt vang

  + Canh xương bí

  - Cháo xương

 

 

Thứ 6

Ngày 14/04

   - Cơm thường

   + Thịt đậu sốt cà chua

   + Canh, xương khoai sọ

   - Mỳ xương thịt

 

Thứ 7

Ngày 15/04

 

  - Cơm thường

  +  Trứng đúc thịt

   + Canh xương thịt  rau củ

 

  - Chè đỗ đen

 

 

                                                                             

                                                       Yên Thọ, ngày 08  tháng 4 năm 2017

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                   NGƯỜI DUYỆT                                             

                                                                                               HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                               (Đã ký)

             Bùi Thị Hương                                                        Lê Thị Lành   

 

                                                 

THỰC ĐƠN TUẦN 3:  THÁNG 04

Từ ngày 17/4 đến ngày 22/04 / 2017

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 17/04

  -  Cơm thường

  +  Tôm thịt sốt cà chua

  + Canh bầu nấu tôm, tép

  - Cháo tim

      

 

 

Thứ 3

Ngày 18/04

  -  Cơm thường

  +  Thịt bò sào giá đỗ

  +  Canh xương,  su hào, cà rôt

 - Mỳ xương

 

Thứ 4

Ngày 19/04

   -  Cơm thường

   + Thịt lợn kho tàu

   + Canh xương  bí đỏ

  -  Cháo đường

 

Thứ 5

Ngày 20/04

    -  Cơm thường

    + Trứng đúc thịt

    + Canh  xương củ cải, cà rốt

  

 

 - Cháo xương thịt

 

Thứ 6

Ngày 21/04

   - Cơm thường

   + Thịt đậu sốt cà chua

   + Canh tép rau cải

 

  - Mỳ xương

 

Thứ 7

Ngày 22/04

 

  - Cơm thường

   + Thịt ngan rim gừng

   +  Canh xương bí

  - Chè đỗ đen

 

                                                                

                                                                  Yên Thọ, ngày 15 tháng 04 năm 2017

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                   NGƯỜI DUYỆT                                             

                                                                                               HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                               (Đã ký)

             Bùi Thị Hương                                                        Lê Thị Lành        

 

THỰC ĐƠN TUẦN 4:  THÁNG 4

Từ ngày 24/04 đến ngày 28/04/2017

 

THỨ NGÀY

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2

ngày 24/04

  -  Cơm thường

  +  Tôm thịt sốt cà chua

  + Canh bầu nấu tôm, tép

  - Cháo xương

 

 

 

Thứ 3

Ngày 25/04

  -  Cơm thường

  +  Thịt bò sào giá đỗ

  +  Canh rau ngót nấu thịt

 - Chè  thập cẩm

 

 

Thứ 4

Ngày 26/04

   -  Cơm thường

   + Thịt ngan rim gừng

   + Canh xương  bí đỏ

  -  Mỳ gà

 

Thứ 5

Ngày 27/04

    -  Cơm thường

    + Trứng đúc thịt

    + Canh  xương củ cải, cà rốt

  

  -  Cháo đường

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày 28/04

   - Cơm thường

   + Thịt đậu sốt cà chua

   + Canh tép rau cải

 

  - Cháo tim

 

                                                                                          

 Thực đơn: ăn 10.000đ/ngày

        Bữa trưa: 7000đ

       Bữa chiều: 3000đ

                                                                      Yên Thọ, ngày 22 tháng 4  năm 2017

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                               NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                          HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                            (Đã ký)

          Bùi Thị Hương                                                            Lê Thị Lành