Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 9/2013

Thực đơn tháng 9/2013


 

THỰC ĐƠN THÁNG 9 - 2013

Thực hiện từ ngày 01/9 – 30/9/2013

( Đối tượng : Cơm thường  Nhà trẻ + Mẫu giáo )

Thứ

Bữa chính

Bữa phụ

2

Cơm thường – Thịt đậu sốt cà chua

Canh rau ngót nấu thịt

 

Bún xương

3

      Cơm thường – Cá sốt cà

Canh xương ninh bí đỏ

 

Mỳ thịt

4

Cơm thường, Tôm rim thịt

Canh rau đay nấu cua ( cáy )  

 

Cháo xương ( ruốc )

5

Cơm thường – Trứng rán thịt

Canh rau cải nấu thịt

 

Bánh mỳ - Sữa đậu

6

Cơm thường –  Thịt sốt cà  

Canh xương ninh củ thập cẩm

 

Bún thịt  

7

Cơm thường – Giò lụa rim cà chua

Canh rau đay nấu cua ( cáy )

 

Chè đỗ xanh ( đen )

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

 ( Đã duyệt )

 

 

 

 

 Vũ Thị Phúc Yên

Yên Thọ, ngày 28 tháng 8 năm 2013

Người lên thực đơn

P. HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký )

 

 Hoàng Thị Nhạn