Lịch trực phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona, Tuần 4 tháng 2/2020

Lịch trực phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona, Tuần 4 tháng 2/2020


 

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN YÊN THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH PHÂN CÔNG

TRỰC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO VI RÚT CORONA

( Tuần 4 tháng 02 năm 2020)

TT

Ngày trực

Họ và tên người trực

Chức vụ

Số điện thoại

1

 

02/03/2020

( Thứ 2)

Nguyễn Thị Kim Nhung

Hiệu trưởng

0979450252

2

 

03/03/2020

( Thứ 3)

Nguyễn Thị Vân

P. Hiệu trưởng

0393696288

3

 

04/03/2020

( Thứ 4)

Lê Thị Hạnh

P. Hiệu trưởng

0352313611

4

 

05/03/2020

( Thứ 5)

Nguyễn Thị Kim Nhung

Hiệu trưởng

0979450252

5

 

06/03/2020

( Thứ 6)

Nguyễn Thị Vân

P. Hiệu trưởng

0393696288

6

 

07/03/2020

( Thứ 7)

Lê Thị Hạnh

P. Hiệu trưởng

0352313611

7

 

08/03/2020

( Chủ nhật )

Nguyễn Thị Kim Nhung

Hiệu trưởng

0979450252

                                           

                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                       Nguyễn Thị Kim Nhung 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu