Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 9/2016

Chương trình công tác tháng 9/2016


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

 

Số:  11/TB-TrMN

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 

Yên Thọ, ngày 03  tháng 9  năm 2016

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9-2016

 

*/Trọng tâm

- Tuyên truyền trang trí sắp xếp lớp chào mừng Quốc khánh mùng 2.9

        - Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2016-2017 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

- Tuyên truyền phối hợp với các ban ngành  đoàn thể, nhân dân đưa trẻ đến trường đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch xây dựng.

- Họp phụ huynh học sinh các nhóm lớp đầu năm

*/Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

 

Người thực hiện

1

Kiểm tra CSVC, trang trí các điểm trường chào mừng ngày Quốc khánh mùng 2.9

Ban giám hiệu

 

2

- Duyệt văn nghệ các nhóm lớp

-Chuẩn bị các điều kiện thiết yếu cho Lễ khai giảng năm học 2015-2016

Ban giám hiệu

3

Duyệt chương trình làm công tác tổ chức khai giảng

 

Hiệu trưởng

Các đ/c Phó HT

5

Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2016-2017

 

-Cán bộ, GV,NV trường

-Đại biểu

-Các bậc cha mẹ phụ huynh học sinh

Từ mùng 5/9 Đến 15/9/2015

Phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể huy động trẻ đến trường lớp

- Đến thực tế từng hộ gia đình vận động trẻ đến trường cụ thể:

+ Huy động trẻ tại điểm trung tâm thôn Yên Lãng 

 

 

+ Huy động trẻ tại điểm lẻ Xuân Quang, Yên Sơn

 

 

 

+ Huy động trẻ tại điểm lẻ Thọ Sơn, Trại Hà

 

Ban giám hiệu, giáo viên

 

 

-Đ/c Hiệu trưởng

và GV điểm YL

 

-Đ/c Lê Thị Hạnh và GV tại 2 điểm

 

 

Đ/c Bùi Thị Hương và GV tại 2 điểm

 

7

 

 

Làm việc cuảng BCU chi bộ chuyển sinh hoạt đảng cho đ/c Hoàng Thị  Nhạn- Phó Bt chi bộ chuyển công tác

 

BCU chi bộ

 

 

 

8-10

Kiểm tra các điểm trường, kiểm tra hồ sơ tuyển sinh các nhóm lớp

Điểm Yên Lãng

Điểm Yên Lãng- Xuân Quang

Điểm lẻ Thọ Sơn, Trại Hà

 

 

 

- Đ/c Hiệu trưởng

-Đ/c Bùi Thị Hương-PHT

- Đ/c Lê Thị Hạnh-PHT

 

12

Xây dựng kế hoạch thu chi, họp phụ huynh đầu năm

- Giao ban Hiệu trưởng

BGH, nhân viên kế toán

 

Hiệu trưởng

13-14

Duyệt chương trình vui đón tết Trung thu

Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016-2017

Ban Giám hiệu

15

Tổ chức vui đón Tết Trung thu cho học sinh trường 

CBGVNV, học sinh trường

 16

Họp Gv các nhóm lớp để chuẩn bị họp phụ huynh toàn trường

-Chuẩn bị HN viên chức -LĐ

BGH, đại diện gv các nhóm lớp

BGH-CTCĐ

17

Họp phụ huynh học sinh các nhóm lớp

CBGVNV, phụ huynh lớp

19

Kiểm tra tư thục trên địa bàn xã

 

UBND xã, BGH

20-24

Kiểm tra đồ dùng các nhóm, lớp, kiểm tra trang trí sắp xếp lớp, việc dạy các ký năng cho trẻ

BGH, TTCM

26-29

Dự giờ hoạt động đón trẻ, rèn kỹ năng cho học sinh lớp 5 tuổi A3 Thọ Sơn, 4 tuổi Thọ Sơn, 5 tuổi A1, A2

BGH, TTCM,TPCM

30

Họp BGH, Họp thi đua

BGH, Ban thi đua

 

 

Nơi nhận:

- BGH,GV,NV(t/h);

- Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                           (Đã ký)

 

 

                      Lê Thị Lành