Asset Publisher

báo cáo tháng 8 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2016

báo cáo tháng 8 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2016


PHÒNG GD&ĐT THỊ Xà ĐÔNG TRIỀU

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

 

Số: 43/BC-TrMN

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 

Yên Thọ, ngày 28  tháng 8  năm 2016

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2016 và phương hướng

 nhiệm vụ tháng 9/2016

 

I.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 08/2016:

1. Kết quả thực hiện công tác phát triển:  

a. Đối với trường MN Yên Thọ:

- Tổng số điều tra trẻ trong độ tuổi:

+Nhà trẻ: 337 cháu

+Mẫu giáo: 511 cháu

  • Tổng số huy động trẻ:

+ Nhà trẻ:  42 So với kế hoạch thiếu 40%

+ Mẫu giáo:  226 So với kế hoạch thiếu 18,5 %

- Một số nhóm lớp tỷ lệ huy động trẻ ra lớp còn thấp như lớp: nhà trẻ XQ, Thọ Sơn, 4 tuổi B1,B2. Còn một số lớp vẫn chưa đủ chỉ tiêu ra lớp.

- Một số giáo viên chưa nhiệt tình trong công tác huy động trẻ ra lớp       

        b. Đối với cơ sở tư thục:  một số cơ sở tư thục học sinh vượt quá so với quy định như TT Thanh Huyên, Long Phương, Thảo nguyên

2. Chỉ đạo công tác  chuyên môn:

*Giáo dục:

            - Bồi dưỡng chuyên môn hè cho CBGVNV đạt 100%

- Tuyên truyền phối hợp với các ban ngành  đoàn thể, nhân dân đưa trẻ đến trường, các nhóm lớp rèn trẻ nề nếp. tỷ lệ ra lớp thấp

        - Tuyên truyền giáo viên và phụ huynh học sinh phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ.

          - Các lớp được giao các tiết mục văn nghệ chuẩn bị khai giảng đã hoàn thành

          - Phát sách đăng kí mua tại PGD đã phát đợt 1,2

- Hồ sơ giáo viên tổ nhà trẻ, 3 tuổi thiếu nhiều, đ/c Nhạn bàn giao đ/c Hạnh. Yêu cầu bổ xung cho đủ.

* Nuôi dưỡng:

       - Làm tốt công tác vệ sinh lớp học, vệ sinh môi trường

         - Kết hợp với nhà trường phân công giáo viên,  nhân viên phụ trách các nhóm lớp, các điểm

          - Kiểm tra các bếp ăn. Kiểm tra VSATTP.

- Kiểm kê đồ dùng đồ chơi, đồ dùng bán  bán trú  các nhóm lớp..

- Kết hợp với nhà trường ký hợp đồng thực phẩm năm học 2016 -2017.

- Tinh khẩu phần ăn các độ tuổi, đảm bảo đủ chất,  đủ lượng cho trẻ.

Chỉ đạo nhân viên Ytế xây dựng kế hoạch phòng tránh tai nan thương tích, Kế hoạch VSATTP.

- Chỉ đạo nhân viên y tế lưu mẫu thức ăn, kiểm thực 3 bước an toàn thực phẩm, kiểm tra vệ sinh các nhóm lớp

3. Chỉ đạo chế độ làm lương- B/c- tài chính:

- Nhân viên kế toán làm lương cho chị em CBGVNV đúng đủ kịp thời, Truy lĩnh tặng lương  

-Rà soát nâng lương cho đ/c Lê Thị Hạnh

     - Hồ sơ kế toán còn thiếu báo cáo công khai tài chính yêu cầu hoàn thiện trước ngày 05/09/2016

- Kiêm vị trí văn thư.

4. Chỉ đạo công tác y tế:

- Nhân viên y tế làm công tác kiêm nghiệm thay đồng chí Quyên. Thực hiện công tác kiêm thủ quỹ.  Cùng đ/c Thảo theo dõi công văn đi đến

- Trong tháng chưa có tin bài đăng lên trang( Đ/c Hạnh và Ngà) hạn chế. Còn một công văn quan trọng chưa cập nhập cho Hiệu trưởng: trách nhiệm đ/c Hạnh, Thảo, Quyên.

5. Về cơ sở vật chất:

- Mưa to làm đổ tường điểm Yên Lãng, nhà trường đã phải xây lại hoàn thành trước khai giảng

- Sửa quạt trần, mua quạt cháy, sửa điều hòa….

- Chặt phát quang cây xanh điểm trung tâm, lao động rọn vệ sinh xung quanh trường.

6/ Chỉ đạo các công tác khác:

- Thực hiện công tac đón trẻ, tựu trường, vì học sinh nghỉ theo chỉ đạo PGD kéo dài lên học sinh ra lớp thấp

- Thực hiện tập huấn hè 2016, thực hiện công văn 698 PGD &ĐT ngày 11/08/2016

-  Trường có 5 đ/c CSTĐ, 01 đ/c UBND thị xã khen, Trường được thành tích xuất sắc thi đua UBND thị xã khen.

- Triển khai thực hiện CV 731 PGD 22/8 V/v tham gia thi viết về tấm gương điển hình  phòng chống bạo lực gd giao đ/c Hạnh báo cáo, triển khai.

       - Báo cáo cấp dưỡng, bảo vệ về PGD.

       - Một số đ/c k nghe điện thoại, không để đt bên, khi gọi khó

        - Đ/c Ngà, Bùi Hương, Thảo chỉ đạo rà soát thẻ bảo hiểm y tế nộp đúng hạn, phần trích kP ban đầu..

       - Báo cáo phòng học thông minh.

- Triển khai giao Nv cho đ/c Bùi Hương xây dựng kế hoạch theo CV chỉ đạo số 761 PGD

ngày 31/8 về bảo vệ TE GĐ 2016-2020

- Thực hiện công văn số 2139 ngày 28/9 tổ chức ngày truyền thống

- Thực hiện cv 755 PGD 31/8 V/v HD khai giảng - Chuẩn bị cho năm học mới về trang trí khánh tiết: cờ, băng zôn…. Giao cho các đồng chí tổ văn phòng, hoàn thành trước ngày 10/08/2016

     - Phân công nhiệm vụ cho CBGVNV 2016-2017

     - Phối kết hợp các thôn huy động trẻ ra lớp

II. Triển khai nhiệm vụ tháng 09/2016

1. Chỉ đạo thực hiện công tác phát triển: 

- Tiếp tục huy động trẻ ra lớp đạt chỉ tiêu giao cụ thể một số lớp chỉ tiêu còn thấp

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc GD trẻ.

          2. Chỉ đạo công tác chăm sóc giáo dục trẻ:

*Giáo dục:

- Tuyên truyền phối hợp với các ban ngành  đoàn thể, nhân dân đưa trẻ đến trường, các nhóm lớp rèn trẻ nề nếp.  

        - Tuyên truyền giáo viên và phụ huynh học sinh phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ.

- Xây dựng kế hoạch năm học 35 tuần -Thời gian thực hiện chương trình giáo dục từ ngày 6/9/2016 kết thúc vào ngày 19 tháng 5 năm 2017.

- Xây dựng kế hoạch dự giờ thăm lớp. kiểm tra chuyên môn, hồ sơ sổ sách giáo viên:

- Trang trí sắp xếp lớp theo chủ đề

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch chương trình giáo dục của nhà trường và của nhóm lớp.

- Chú trọng đến việc giáo dục rèn nền nếp, thói quen và kỹ năng sống cho trẻ trong các hoạt động hàng ngày.

+ Chỉ đạo lớp điểm: 5 tuổi A1; 4 tuổi B3

- BGH kiểm tra hồ sơ sổ sách  vào tuần 4 tháng 9.

- Quy định về hồ sơ sổ sách

* Nuôi dưỡng:

- Thực hiện ăn ngủ đúng giờ rèn nề nếp trẻ.

          - Vệ sinh trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh (cá nhân trẻ, đồ dung, phòng học, phòng ngủ sạch sẽ, gọn gàng…)

          - Đảm bảo VSATTP; An toàn tính mạng của trẻ.

- Thực hiện báo ăn đúng giờ, đủ số trẻ ăn trong ngày

- Thực hiện đúng, đủ giờ giấc các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trong ngày.

- Quy định rõ giờ lv của Nv nấu ăn: sáng từ 7h30 đến 15h30

3. Chỉ đạo chế độ làm lương- B/c- tài chính:

- Chỉ đạo Nhân viên kế toán làm lương cho chị em CBGVNV đúng đủ kịp thời

- Xây dựng kế hoạch thu chi đầu năm, chuẩn bị họp phụ huynh

4. Chỉ đạo công tác y tế:

- Kết hợp với trạm y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ đợt 1 tháng 9/2016

- Tổ chức cân đo cho trẻ lần 1 từ ngày 15- 20 tháng 9 năm 2016.

- Theo dõi sức khỏe của trẻ trên biểu đồ tăng trưởng

- Xây dựng kế hoạch chăm sóc riêng biệt đối với trẻ suy dinh dưỡng, béo phì.

- Lưu mẫu thức ăn, kiểm thực chất lượng thực phẩm theo ba bước.

- Theo dõi công văn đi đến

5. Về cơ sở vật chất:

- Mua sắm đồ dùng bổ xung đầu năm học: chăm, chiếu, bát.

      - Phòng TBXH làm bắn mái Thọ Sơn, cho đồ chơi

6. Chỉ đạo công tác CNTT

          - Đăng lên trang tin bài 02 tin

          - Đăng tải các Quyết định, kế hoạch lên trang

          - Cập nhập phần mềm kiểm định

6/ Chỉ đạo các công tác khác:

  • Rà soát PCGD trẻ trong độ tuổi, học sinh hoàn cảnh khó khăn

- Khai giảng năm học, tặng quà cho học sinh khó khăn nhân dịp khai giảng: 2 cháu (UBND xã tặng)

- Chuẩn bị Hội nghị VC-LĐ

- Tổ chức Tết trung thu cho học sinh

- Họp phụ huynh học sinh

- Dự giờ kiểm tra tư thục trên địa bàn xã

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 08/2016 và triển khai nhiệm vụ tháng 09 năm 2016, yêu cầu các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

TM. TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

- CBGVNV trường(t/h);

- Lưu Vt.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Lê Thị Lành