Asset Publisher

Lịch công tác tháng 11/2014

Lịch công tác tháng 11/2014


                  PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

                            Số:  09 /TB-TrMN

                                 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

                                       Đông Triều, ngày 03  tháng 11  năm 2014

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11-2014

 

             */Trọng tâm

             - Lễ kỷ niệm 32 năm Ngày nhà giáo Việt Nam

            - Tổ chức thao giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

            - Kiểm tra toàn diện 5 giáo viên

            - Kiểm tra giáo viên về CNTT

*/Lịch cụ thể:

 Ngày   

Nội dung công tác

Người thực hiện

 

03

Bổ xung hoàn thiện hồ sơ nhà trường còn hạn chế qua nhận xét của đoàn Lãnh đạo PGD kiểm tra đầu năm.

Sinh hoạt chi bộ.

Ban giám hiệu, Nhân viên kế toán

 

04

Hoàn thiện hồ sơ nộp kê khai thuế thu nhập cá nhân năm 2014

 Kiểm tra cơ sở vật chất điểm lẻ 1 Xuân Quang.

Ban giám hiệu

04

Hoàn thiện hồ sơ nộp kê khai thuế thu nhập cá nhân năm 2014

Báo giảng lớp 3 tuổi C1

Ban giám hiệu

06

Làm việc với cán bộ vệ sinh môi trường Thôn Thọ Sơn về việc đổ rác điểm lẻ 2 Thọ Sơn.

Báo giảng lớp 3 tuổi C1

Cán bộ môi trường xã, thôn Thọ Sơn

Ban giám hiệu

07

Dự Hội nghị đánh giá công tác UBND xã tháng 10 triển khai nhiệm vụ tháng 11/2014

Hiệu trưởng

10

Làm báo cáo về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu tại các cơ sở giáo dục

Báo giảng lớp 4 tuổi B1

Hiệu trưởng

NV kế toán

 

11

Kiểm tra cơ sở vật chất các phòng học tại điểm lẻ Thọ Sơn

Dự lớp 5 tuổi A1 "PTNT"  (Đ/c Nga)

Dự lớp 4 tuổi B1 " HĐ góc"(Ngô Thanh Thủy)

Dự lớp 3 tuổi C1 " HĐ nêu gương"(Trần Biên)

Ban giám hiệu,TTCM,GV

12

 

 

12

Làm việc với lãnh đạo  UBND xã Yên Thọ xin hỗ trợ kinh phí khoan giếng điểm Trại Hà

-Dự lớp 5 tuổi A2 "PTNN –Đ/c Trần Loan

- Dự lớp 5 tuổi A1 "HĐNT- Đ/c Vũ Hằng

Hiệu trưởng

 

Ban giám hiệu,TTCM, GV

13

- Dự giờ  2 tuổi D1 "HĐ góc" đ/c Nghĩa

- Dự Lớp 5 tuổi A7 TT Long phương đ/c Hậu lĩnh vực PTNT

Ban giám hiệu, TTCM,GV

14

-Dự Lớp 4 tuổi B6 TT Việt Hà  "PTTM" đ/c Huệ

- Dự Lớp 5 tuổi A5 TT Thanh Huyên HĐ góc Quỳnh

Ban giám hiệu, TTCM,GV

17

- Dự lớp 5 tuổi A4 "PTTC" đ/c Thúy

- Dự lớp 2 tuổi D2 "HĐ góc  đ/c An

- Dự lớp 5 tuổi A3 "HĐNT đ/c  Hường

 

Ban giám hiệu, TTCM<GV

 

18

- Dự lớp 5 tuổi A3  PTNT- Kiểm tra toàn diện đồng chí Ngô lương

Ban giám hiệu

19

Kiểm tra toàn diện đồng chí Nguyễn T Sông Hương

Ban giám hiệu

20

Tổ chức tọa đàm 20/11.

CB,GV,NV

21-23

Kiểm tra sổ sách hồ sơ giáo viên khối lớp 3 -4 tuổi

Báo giảng lớp 4 tuổi B1

Hiệu trưởng

24

Kiểm tra hồ sơ chi bộ(thu nộp Đảng phí)

Đ/c Lê Thị Lành –BT chi bộ

25

Báo giảng lớp 4 tuổi B1

Hiệu trưởng

26-27

Kiểm tra hồ sơ khối lớp 4 tuổi

Hiệu trưởng

28

Kiểm tra hồ sơ bán trú(Tính khẩu phần ăn, hồ sơ nuôi tháng

Hiệu trưởng

29

Dự giờ các tiết mẫu, bồi dưỡng chuyên môn cho GV hạn chế

- Họp trường.

CB,GV,NV

 

 

  HIỆU TRƯỞNG

   ( Đã ký)

 

  Lê Thị Lành