Asset Publisher

MN Yên Thọ: Nâng cao chất lượng ƯDCNTT trong dạy học

MN Yên Thọ: Nâng cao chất lượng ƯDCNTT trong dạy học

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 nhằm nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT trong dạy học. Chiều ngày 04/10/2014 trường MN Yên Thọ đã tiến hành kiểm tra khảo sát trình độ tin học của tất cả giáo viên trong nhà trường.

 

Sau khi triển khai việc tự bồi dưỡng CNTT của tất cả giáo viên trong nhà trường trong dịp hè vừa qua. Nhà trường đã tiến hành kiểm tra khảo sát lại khả năng ƯDCNTT của giáo viên trong giảng dạy. Tham gia kiểm tra có 27/27 giáo viên và thực hiện 02 nội dung đó là bài kiểm tra lý thuyết và bài tập thực hành.

            Bài kiểm tra lý thuyết được các đ/c trong BGH nhà trường đánh giá 80% đạt loại giỏi và khá còn 20% đạt yêu cầu. Song với bài kiểm tra thực hành của giáo viên thì kết quả cho thấy trên 70% giáo viên có khả năng ứng dụng linh hoạt vào giảng dạy bằng cách soạn giáo án điện tử thành thạo, trình bày văn bản theo đúng thể thức còn lại 30% giáo viên vẫn còn ở mức đạt yêu cầu cần phải tiếp tục được bồi dưỡng.

 

            Qua đợt kiểm tra này cho thấy trình độ tin học của tất cả các đ/c giáo viên trong nhà trường đã có nhiều bước tiến triển vượt bậc so với những năm học trước. Đây cũng là tiền đề cho việc Ứng dụng CNTT trong dạy và học của nhà trường trong năm học này.

Giáo viên hăng say thi lý thuyết 

CTV: Hoàng Nhạn