Asset Publisher

MN YÊN THỌ: Tập huấn sử dụng phần mềm lớp học thông minh

MN YÊN THỌ: Tập huấn sử dụng phần mềm lớp học thông minh


 

 

Thực hiện kế hoạch số 225/KH-PGD&ĐT ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều “Về việc triển khai kế hoạch xây dựng mô hình trường học thông minh huyện Đông Triều giai đoạn 2013 - 2015”. Chiều ngày 10/5/2014 trường MN Yên Thọ tiến hành tập huấn sử dụng phần mềm lớp học thông minh tới toàn thể cán bộ, giáo viên trong toàn trường.
Qua buổi tập huấn đ/c Dương Thị Tâm – Q. Hiệu trưởng nhà trường nêu rõ mục đích, ý nghĩa của buổi tập huấn, việc áp dụng mô hình lớp học thông minh tạo cho giáo viên và học sinh có sự tương tác hỗ trợ lẫn nhau và phát huy được tính chủ động, sáng tạo của cô cũng như của trẻ.
Đ/c Dương Thị Tâm - Q. Hiệu trưởng nhà trường nêu
mục đích, ý nghĩa của buổi tập huấn
Hiểu rõ được tầm quan trọng và sự cần thiết của buổi tập huấn các đ/c cán bộ, giáo viên hăng say trao đổi về việc ứng dụng phần mềm. Đây là tiền đề quan trọng trong việc áp dụng mô hình “Trường học thông minh, lớp học thông minh” của nhà trường trong năm học tới và những năm tiếp theo.
Giáo viên hăng say thực hành
 
CTV: Hoàng Nhạn