Asset Publisher

V/v:tập trung công tác khắc phục hậu quả mưa lụt và chuẩn bị các phương án sẵn sàng ứng phó với đợt mưa tới.

V/v:tập trung công tác khắc phục hậu quả mưa lụt và chuẩn bị các phương án sẵn sàng ứng phó với đợt mưa tới.


              PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

                         Số:  21 /VB- TrMN

        V/v:tập trung công tác khắc phục hậu quả mưa

lụt và chuẩn bị các phương án sẵn sàng

                ứng phó với đợt mưa tới.

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          Yên Thọ, ngày 01  tháng 8  năm 2015     

 

    Kính gửi: Các đồng chí đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

 

       Thực hiện Công văn Số: 513/PGD&ĐT TX Đông triều ngày 31 tháng 7 năm 2015 "V/v:tập trung công tác khắc phục hậu quả mưa lụt và chuẩn bị các phương án sẵn sàng ứng phó với đợt mưa tới".

         Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn Trưng ương, từ ngày 02/8/2015-05/8/2015 tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có những đợt mưa vừa, do đất các đồi đã quá bão hòa về nước nên dù lượng mưa chỉ khoảng 50mm nhưng tác động sẽ lớn như lượng mưa 300mm. Vì vậy cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cần chuẩn bị các phương án ứng phó với lũ quét, lũ ống, sạn nở đất đá trên địa bàn. Nhà trường yêu cầu các đ/c cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt các nội dung sau:

        1. Yêu cầu các đồng chí Phó Hiệu trưởng, các đồng chí giáo viên, nhân viên được phân công phụ trách trực các điểm trường có những phương án để phòng chống, ứng phó với mưa lũ quét, lũ ống, lở đất. Kiểm tra cơ sở vật chất của nhà trường, các phòng học tại các điểm. Nơi ăn, nghỉ của học sinh, phòng làm việc hệ thống điện, cây xanh gần đường điện, hệ thống điện và các thiết bị điện.

         2. Yêu cầu các đ/c Phó Hiệu trưởng phụ trách điểm trường phân công chỉ đạo giáo viên, nhân viên tại các điểm trường sẵn sàng chống mưa lũ, chú ý việc ra cố giữ hệ thống cửa mái, tường nhà, tường bao nơi xung yếu, che giữ các tài sản dễ bị hư hỏng do ẩm ướt như: máy vi tính, đồ dùng thiết bị điện, bàn ghế, khơi thông các dòng chảy khu vực lớp học để tiêu thoát nước…

      3. Cần làm tốt công tác phòng tránh mưa lớn, không để sảy ra thiệt hạn về người và tài sản.

      4. Giao các đ/c Phó Hiệu trưởng phụ trách các cơ sở tư thục trên địa bàn kiểm tra, hướng dẫn, giúp đỡ các tư thục có những phương án để phòng chống, ứng phó với mưa lũ quét, lũ ống, lở đất, đảm bảo về người và tài sản.

      5. Nhà trường phân công các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên kiểm tra nắm bắt tình hình cụ thể sau:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Phân công công việc

 

1

Lê Thị Lành

Hiệu trưởng

Trực tại trường, nắm bắt tình hình chung

 

2

Bùi Thị Hương

Phó Hiệu trưởng

Phụ trách điểm trường Yên Lãng, phân công GV,NV tại điểm trường trực 24/24h đến khi có thông báo hết đợt mưa. Kiểm tra nắm bắt tình hình tại điểm Yên Lãng

3

Dương Thị Tâm

Phó Hiệu trưởng

Phụ trách điểm trường Thọ Sơn, phân công GV,NV tại điểm trường trực 24/24h đến khi có thông báo hết đợt mưa. Kiểm tra nắm bắt tình hình tại điểm Thọ Sơn

4

Hoàng Thị Nhạn

Phó Hiệu trưởng

Phụ trách điểm trường Yên  Sơn, phân công GV,NV tại điểm trường trực 24/24h đến khi có thông báo hết đợt mưa. Kiểm tra nắm bắt tình hình tại điểm Yên Sơn

5

Đỗ Thị Hương

Chủ tịch công đoàn

Kiểm tra nắm bắt tình hình điểm Xuân Quang

6

Nguyễn Thị An

Ủy viên công đoàn

Kiểm tra nắm bắt tình hình điểm Thọ Sơn

7

Bùi Ngọc Anh

Ủy viên công đoàn

Kiểm tra nắm bắt tình hình điểm Yên Sơn

8

Đỗ Thị Quyên

NV hành chính

Trực điện thoại tại văn phòng

Tổng hợp ghi chép các vấn đề liên quan

        6. Các đồng chí Phó Hiệu trưởng trực tiếp báo cáo kết quả kiểm tra và tình hình phòng chống mưa bão, lũ.. cho đồng chí Lê Thị Lành – Hiệu trưởng để xin ý kiến chỉ đạo khi cần thiết

            Nhận được công văn trên, Trường Mầm non Yên Thọ đề nghị các đồng chí Cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi; (b/c)

-Lưu VT.            

            TM. TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

                            HIỆU TRƯỞNG

 

                                  ( Đã ký)

                              Lê Thị Lành