Thực đơn tháng 11/2017


       THỰC ĐƠN THÁNG 11:   NĂM HỌC  2017 - 2018

Từ ngày 01/11 /2017 đến ngày 30/11/2017

   Tuần1:  Từ  ngày 01/ 11 đến ngày 04/11/2017

 

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ 4

Ngày 1/11

  + Cơm thịt lợn sốt cà chua

  +  Canh  xương bí

 

  - Cháo xương 

 

 

 

Thứ 5

Ngày 2/11

  + Giò  sốt cà chua

  + Canh xương  khoai sọ

 

 - Mỳ xương thịt

 

Thứ 6

Ngày 3/11

  +  Cá sốt cà chua

  +  Canh  thịt rau ngót

- Chè thập cẩm

 

Thứ 7

Ngày 4/11

  +  Trứng đúc thịt

 +  Canh  xương bí đỏ

 - Cháo tim

 

                                                                           

 Thực đơn: 12.000đ/1trẻ

      Bữa trưa: 9000đ

     Bữa chiều:3000đ

                                                                                              Yên Thọ, ngày 31  tháng 10  năm 2017

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                                  NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                     

                                                                                                         

                       Bùi Thị Hương                                                              Lê Thị Lành                                                                  

                                           

                                                                THỰC ĐƠN TUẦN 2:  THÁNG 11

Từ ngày 6/11 đến ngày 11/11/ 2017

 

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 6/11

   +  Cơm Tôm, thịt  lợn sốt cà chua

   +  Canh bầu nấu tép

 - Mỳ xương

 

 

 

Thứ 3

Ngày 7/11

   +  Cơm, thịt bò sốt vang

   +  Canh xương bí đỏ

- Chè thập cẩm

 

Thứ 4

Ngày 8/11

 

  + Cơm giò ,thịt lợn  sốt cà chua

 +  Canh  thịt rau ngót

- Cháo xương

 

Thứ 5

Ngày 9/11

  +  Cơm, trứng đúc thịt

  + Canh xương bí

 - Mỳ xương thịt

 

Thứ 6

Ngày 10/11

   + Cơm, thịt  đậu sốt cà chua

   +  Canh  xương khoai sọ

 - Cháo tim

 

Thứ 7

Ngày 11/11

  

   + Cơm, thịt ngan rim gừng

   +  Canh xương bí đỏ

 - Cháo đường

 

                                                                             

                                                                          Yên Thọ, ngày 4  tháng 11  năm 2017

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                          NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                     

            Bùi Thị Hương                                                                 Lê Thị Lành                                                                  

 

THỰC ĐƠN TUẦN 3:  THÁNG 11

Từ ngày 13/11 đến ngày 18/11/2017

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 13/11

  + Thịt bò sốt vang

  +  Canh xương bí

 -  Chè thập cẩm

 

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 14/11

  +  Trứng đúc thịt

 + Canh xương khoai sọ

 - Mỳ xương

 

Thứ 4

Ngày 15/11

  + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh tép nấu bầu

 

- Cháo tim

 

Thứ 5

Ngày 16/11

 

  + Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

 +  Canh thịt rau ngót

- Chè đỗ đen

 

Thứ 6

Ngày 17/11

+  Cơm thịt ngan rim gừng

  +  Canh xương bí đỏ

- Mỳ xương

 

Thứ 7

Ngày 18/11

  

  +  Thịt lợn sốt cà chua

  +  Canh xương khoai tây

- Cháo xương thịt

 

                                                                             

                                                                            Yên Thọ, ngày 11  tháng 11 năm 2017

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                          NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                      

                                                                                       

          Bùi Thị Hương                                                                  Lê Thị Lành                                                                                                                                                                                     

 

 

                                                                THỰC ĐƠN TUẦN 4 -5 :  THÁNG 11

Từ ngày 20/11 đến ngày 30/11/2017

 

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 3

Ngày 21/11

   +  Thịt bò sốt vang

   +  Canh xương bí

- Mỳ xương

 

Thứ 4

Ngày 22/11

 

  + Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

 +  Canh xương khoai sọ

- Chè đỗ đen

 

Thứ 5

Ngày 23/11

  +  Trứng đúc thịt

 + Canh xương bí xanh

 - Mỳ xương thịt

 

Thứ 6

Ngày 24/11

   + Thịt trưng mắm tép

   +  Canh thịt rau ngót

 - Cháo tim

 

       Thứ 2

Ngày 27/11

   +  Thịt đậu sốt cà chua

   +  Canh bầu nấu tép

 - Cháo đường 

 

 

Thứ 3

Ngày 28/11

   +  Chả cá sốt cà chua

   +  Canh xương bí

- Mỳ xương

 

Thứ 4

Ngày 29/11

   +  Thịt  sốt cà chua

   +  Canh bầu nấu tép

 - Chè thập cẩm

 

Thứ 5

Ngày 30/11

   + Thịt ngan rim gừng

   +  Canh xương bí đỏ

 - Cháo xương

 

                                                                              

                                                                                                                                                        

                                                                            Yên Thọ, ngày 18  tháng 11  năm 2017

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                          NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                     

 

           Bùi Thị Hương                                                                  Lê Thị Lành                                                                    

                                       


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu