Thực đơn tháng 9/ 2017


  THỰC ĐƠN THÁNG 9:   NĂM HỌC  2017 - 2018

Từ ngày 06/09 /2017 đến ngày 29/09/2017

   Tuần1:  Từ  ngày 06/ 09 đến ngày 09/09/2017

 

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ 4

Ngày 6/9

  + Thịt đậu sốt cà chua, canh

  +  Canh cáy rau đay

  - Cháo xương 

 

 

 

Thứ 5

Ngày 7/9

  + Giò  sốt cà chua

  + Canh xương bí

 

 - Chè thập cẩm

 

Thứ 6

Ngày 8/9

+  Cá sốt cà chua

  +  Canh tép nấu bầu

 -  Chè đỗ đen

 

Thứ 7

Ngày 9/9

  

 + Thịt trưng  mắm tôm

  + Canh cáy rau đay

 

 - Mỳ xương

 

                                                                           

 Thực đơn: 12.000đ/1trẻ

      Bữa trưa: 9000đ

     Bữa chiều:3000đ

                                                                                         Yên Thọ, ngày 01  tháng 09  năm 2017

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                            NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                     

                                                                                                          (Đã ký)

             Bùi Thị Hương                                                                Lê Thị Lành                                                                  

                                            

                                    

 THỰC ĐƠN TUẦN 2:  THÁNG 9

Từ ngày 11/09 đến ngày 16/ 09/ 2017

 

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 11/9

   +  Thịt  sốt cà chua

   +  Canh bầu nấu tép

 - Chè thập cẩm

 

 

 

Thứ 3

Ngày 12/9

   +  Thịt bò sốt vang

   +  Canh cáy  rau đay

- Mỳ xương

 

Thứ 4

Ngày 13/9

 

  + Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

 +  Canh xương khoai sọ

- Chè đỗ đen

 

Thứ 5

Ngày 14/9

  +  Trứng đúc thịt

 + Canh xương bí

 - Mỳ xương thịt

 

Thứ 6

Ngày 15/9

   + Thịt  sốt cà chua

   +  Canh  thịt rau ngót

 - Cháo tim

 

Thứ 7

Ngày 16/9

  

   + Chả cá  sốt cà chua

   +  Canh xương bí đỏ

- Chè đỗ đen

Nghỉ chuyển trường

                                                                             

                                                                          Yên Thọ, ngày 09  tháng 09  năm 2017

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                          NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                     

            Bùi Thị Hương                                                                 Lê Thị Lành                                                                  

 

                                                                     THỰC ĐƠN TUẦN 3:  THÁNG 9

Từ ngày 18/9 đến ngày 23/9/2017

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 18/9

  + Thịt bò sốt vang

  +  Canh xương bí

 -  Chè thập cẩm

 

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 19/9

  +  Trứng đúc thịt

 + Canh xương khoai sọ

 - Mỳ xương

 

Thứ 4

Ngày 20/9

  + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh tép nấu bầu

 

- Cháo tim

 

Thứ 5

Ngày 21/9

 

  + Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

 +  Canh xương bí

- Chè đỗ đen

 

Thứ 6

Ngày 22/9

+  Cá sốt cà chua

  +  Canh thịt rau ngót

- Mỳ xương

 

Thứ 7

Ngày 23/9

  

  +  Thịt lợn sốt cà chua

  +  Canh xương khoai tây

- Cháo đường

 

                                                                             

                                                                            Yên Thọ, ngày 16  tháng 9 năm 2017

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                          NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                                       ( Đã ký)                                             

       Bùi Thị Hương                                                                  Lê Thị Lành                                                                                                                                                                                     

                                                             THỰC ĐƠN TUẦN 4:  THÁNG 9

                                                          Từ ngày 25 đến ngày 29/09/2017

 

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 25/9

   +  Thịt  sốt cà chua

   +  Canh bầu nấu tép

 - Chè thập cẩm

 

 

 

Thứ 3

Ngày 26/9

   +  Thịt bò sốt vang

   +  Canh xương bí

- Mỳ xương

 

Thứ 4

Ngày 27/9

 

  + Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

 +  Canh xương khoai sọ

- Chè đỗ đen

 

Thứ 5

Ngày 28/9

  +  Trứng đúc thịt

 + Canh xương bí xanh

 - Mỳ xương thịt

 

Thứ 6

Ngày 29/9

   + Thịt trưng mắm tép

   +  Canh thịt rau ngót

 - Cháo tim

 

                                                                             

                                                                                      Yên Thọ, ngày 23 tháng 9 năm 2017

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                          NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                     

          Bùi Thị Hương                                                                  Lê Thị Lành                                                                    

                                      

 

 

            


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu