To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

TRƯỜNG MN YÊN THỌ TỔ CHỨC ĐÓN NHẬN QUÀ 1/6 và VUI TẾT THIẾU NHI 

Hòa chung với khí thế tưng bừng cả nước cùng chào mừng ngày quốc tế thiếu nhi 1- 6 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2018 với chủ đề " Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số"

Bé ở trường

Tài chính công khai ngày 10/5/2018 

Tài chính công khai ngày 10/05/2018 Tổng số xuất ăn: 350học sinh x 12.000đ = 4.200.000đ Số chi trong ngày: 4.200.000đ Số dư cuối ngày : 0 đ

Calendar
Today: Friday, 17 / 08 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 17/04/2018

Tổng số xuất ăn: 343học sinh x 12.000đ = 4.116.000đ

Số chi trong ngày: 4.116.000đ

Số dư cuối ngày : 0 đ

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên