To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bé ở trường
Công khai hóa về Nhà trường
BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2017 và phương hướng nhiệm vụ tháng 12/2017 
CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017-2018 
BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2017 và phương hướng nhiệm vụ tháng 10/2017 
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CBQLNHÀ GIÁO ỨNG DỤNG CNTT- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Năm học 2017 - 2018 
Lịch công tác tháng 10/2017 
Kế hoạch CNTT năm học 2017-2018 
KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2017 – 2018 
KẾ HOẠCH Chi các khoản thu theo quy định và các khoản thu theo thỏa thuận đóng góp tự nguyện năm học 2017-2018 
Kế hoạch Phòng học thông minh năm học 2017-2018 
Công khai thông tư 09 
Công khai về đội ngũ CBGVNV - Năm học: 2017-2018 
Công khai thông tư 21 
KẾ HOẠCH Quản lý tài chính xây dựng đầu tư mua sắm sửa chữa CSVC trường học năm học 2017 – 2018 
KẾ HOẠCH Hướng dẫn thực hiện chuyên môn Và quy định hồ sơ sổ sách năm học 2017-2018 

»More

Calendar
Today: Friday, 23 / 02 / 18
23/02

Đ/c Lê Thị Lành – Hiệu trưởng: Chỉ đạo chung

Đ/c Bùi Thị Hương – P. Hiệu trưởng: Trực điểm Yên Lãng

Đ/c Nguyễn Thị Hương – P. Hiệu trưởng: Trực điểm Yên Sơn

Đ/c Lê Thị Hạnh – P. Hiệu trưởng: Trực điểm Thọ Sơn 

Thông báo

Tài chính công khai ngày 05/02/2018

Tổng số xuất ăn: 3524học sinh x 12.000đ = 4.248.000đ

Số chi trong ngày: 4.248.000đ

Số dư cuối ngày : 0 đ

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên