To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bé ở trường
Công khai hóa về Nhà trường
Kế hoạch chỉ đạo thực tập tập trung khối cao đẳng sư phạm năm thứ 3 năm học 2017-2018 tại Trường Mầm non Yên Thọ 
KẾ HOẠCH THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THƯỜNG XUYÊN ĐỢT I LỚP TRUNG CẤP MẦM NON K30 ĐÔNG TRIỀU TẠI TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ NĂM HỌC: 2017 – 2018 
BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2017 và phương hướng nhiệm vụ tháng 12/2017 
CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017-2018 
BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2017 và phương hướng nhiệm vụ tháng 10/2017 
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CBQLNHÀ GIÁO ỨNG DỤNG CNTT- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Năm học 2017 - 2018 
Lịch công tác tháng 10/2017 
Kế hoạch CNTT năm học 2017-2018 
KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2017 – 2018 
KẾ HOẠCH Chi các khoản thu theo quy định và các khoản thu theo thỏa thuận đóng góp tự nguyện năm học 2017-2018 
Kế hoạch Phòng học thông minh năm học 2017-2018 
Công khai thông tư 09 
Công khai về đội ngũ CBGVNV - Năm học: 2017-2018 
Công khai thông tư 21 

»More

Calendar
Today: Wednesday, 25 / 04 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 17/04/2018

Tổng số xuất ăn: 343học sinh x 12.000đ = 4.116.000đ

Số chi trong ngày: 4.116.000đ

Số dư cuối ngày : 0 đ

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên