Asset Publisher

Lịch công tác tháng 3/2015

Lịch công tác tháng 3/2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

 Số: 05 /TB-TrMN

                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                            Đông Triều, ngày 28  tháng 2  năm 2015

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3-2015

 

*/Trọng tâm

- Thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2014-2015

- Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ mùng 8/3.

*/Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

 

2

Tham dự lễ hội truyền thống tháng giêng, Lế hội chùa Kỉnh tổ chức tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ xã Yên Thọ.

 

Hiệu trưởng

Chủ tịch CĐ

 

 

3-4

Duyệt hồ sơ bán trú tháng 2/2015

Hiệu trưởng

5

Sáng: Duyệt kế hoạch tổ chức ngày mùng 8/3

Ban giám hiệu

Ban chấp hành CĐ

5-6

Từ chiều 5-6/ 3/2015: Dự giờ giáo viên dự thi GVG

 

Ban giám hiệu

7

Tổ chức tọa đàm ngày mùng 8/3

CBGVNV

9-10

Kiểm tra các điều kiện chuẩn bị cho Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2014-2015

Ban giám hiệu

11

Thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2014-2015

13 giáo viên dự thi

12

Gặp mặt 26 em giáo sinh thực tập sư pham

Ban chỉ đạo TTSP

13

Kiểm tra hồ sơ giáo viên

Hiệu trưởng

16-17

Kiểm tra hồ thu đảng phí

Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng

18

Dự ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ tại hội trường UBND xã Yên Thọ

Hiệu trưởng

23

Họp giao ban Đảng ủy tại Hội trường xã Yên Thọ

 

24

Họp UBND xã Yên Thọ về việc lấy ý kiến sửa đổi luật dân sự

Hiệu trưởng

25-26

Tổng hợp chấm sáng kiến kinh nghiệm chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, cấp cơ sở năm học 2014-2015

Hội đồng chấm sáng kiến

27

Dự thi Hội khỏe bé mầm non của Trường MN Hoàng Quế

Hiệu trưởng

Chủ tịch công đoàn

30

Kiểm tra hồ sơ giáo viên

Hiệu trưởng

31

Họp thi đua

Ban thi đua

 

Nơi nhận:

- BGH,GV,NV(t/h);

- Cổng TTĐT, lưu VT.

                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                                                                                ( Đã ký)

 

                                                                               Lê Thị Lành