Pupil Information

Thông tin tuyển sinh TRƯỜNG MN YÊN THỌ
Năm học 2018 - 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh:
Năm học 2018-2019 Nhà trường tuyển sinh số lượng học sinh là 371 trẻ với tổng số 14 nhóm lớp.
Hướng dẫn tuyển sinh:
- Phối hợp với các ban ngành đoàn thể tại địa phương tuyên truyền vận động trẻ ra lớp. - Truyên truyền thông báo trên hệ thống loa đài tại các thôn khu. - Thực hiện tốt công tác điều tra PCGD - Phối hợp với các đoàn thể của các thôn đến từng gia đình vận động trẻ trong độ ruổi ra lớp học.
Tuyến tuyển sinh:
Xã Yên Thọ có 11 thôn khu Có 01 trường mầm non với 03 điểm trường và có 05 CSTT và 02 nhóm trẻ gia đình. Do vậy trường mầm non tuyển sinh tất cả trẻ trong độ tuổi tại 11 thôn trên địa bàn toàn xã.
Điều kiện tuyển sinh:
- Tuyển sinh trẻ từ độ tuổi 03 tháng tuổi đến 72 tháng tuôi.
Hướng dẫn sau đăng ký:
- Hoàn thiện hồ sơ gồm : 1. Giấy khai sinh. 2. Sổ hộ khẩu. 3. Thông tin cá nhân của trẻ. 4. Đơn xin học của trẻ có xá nhận của nhà trường
Tin mới nhất