Thực đơn ăn tháng 04-2021


 

      PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

               TRƯỜNG MN YÊN THỌ

 

 

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 04/2021

Tuần 1: Từ ngày 04/04 - 09/04/2021

 

 

 

 

 

 

THỨ NGÀY

 

SỮA  SÁNG MG -NT

 

BỮA  TRƯA MG

BỮA  TRƯA NT

BỮA PHỤ

NT

BỮA CHIỀU

NT-MG

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 05/04

- Sữa

Nutifood

+ Cơm thường

+ Thịt trưng mắm tép

+ Canh xương Bí đỏ

+ Cơm nát

+ Thịt trưng mắm tép

+ Canh xương Bí đỏ

 Súp tôm

Cháo xương, tôm cà rốt

 

 

 

Thứ 3

Ngày 06/04

- Sữa

Nutifood

+ Cơm thường

+ Cá sốt cà chua

+ Canh xương Khoai tât, cà rốt 

+ Cơm nát

+ Cá sốt cà chua

+ Canh  xương khoai tây, cà rốt

Sinh tố bí đỏ

 

- Mì xương, thịt

 

 

Thứ 4

Ngày 07/04

- Sữa

Nutifood

 + Cơm thường

+ Tôm, thịt sốt cà chua.

+ Canh Bầu nấu tôm

 

+ Cơm nát

+ Tôm, thịt sốt cà chua.

+ Canh Bầu nấu tôm

 

 Súp gà  

Xôi đỗ xanh

 

Thứ 5

Ngày 08/04

- Sữa

Nutifood

+ Cơm thường

+ Thịt, đậu sốt cà chua

+ Canh cua mồng tơi

+ Cơm nát

+ Thịt, đậu sốt cà chua

+ Canh cua mồng tơi

Nước ép hoa quả

 

Bún riêu cua

 

 

 

Thứ 6

Ngày 09/04

- Sữa

Nutifood

 + Cơm thường

+ Trứng đúc thịt

+ Canh xương bí xanh

+ Cơm thường

+ Trứng đúc thịt

+ Canh xương bí xanh

Cháo xương, thịt bò bí đỏ

 

 - Sữa đậu nành - bánh mì

 

Thứ 7

Ngày 10/04

- Sữa

Nutifood

 

+ Cơm thường

+ Thịt bò hầm củ, quả

+ Canh xương củ thập cẩm

 

 + Cơm nát

+ Thịt bò hầm củ, quả

+ Canh xương củ thập cẩm

 

Mì xương

- Chè thập cẩm

 

                                           

Tuần 2: Từ ngày 11/04 - /03/2021

 

 

 

THỨ NGÀY

 

SỮA  SÁNG MG -NT

BỮA TRƯA MG

 

BỮA TRƯA NT

BỮA PHỤ

NT

BỮA CHIỀU

NT-MG

 

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 12/04

 

- Sữa Nutifood

+ Cơm thường

+ Cá sốt cà chua

+ Canh  xương khoai tây, cà rốt

+ Cơm nát

+ Cá sốt cà chua

+ Canh  xương khoai tây, cà rốt

 

Sinh tố bí đỏ

- Cháo xương, tôm cà rốt

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 13/04

- Sữa Nutifood

+ Cơm thường 

+ Thịt gà rim gừng

+ Canh xương bí xanh

+ Cơm nát 

+ Thịt gà rim gừng

+ Canh xương bí xanh

 Cháo thịt gà bí đỏ

- Bánh mì sữa Sữa đậu nành

 

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày 14/04

- Sữa Nutifood

+ Cơm thường

+ Thịt, trứng cút kho tàu

+ Canh cua mồng tơi

+ Cơm nát

+ Thịt, trứng cút kho tàu

+ Canh cua mồng tơi

 

- Mì xương

 

Chè thập cẩm

 

 

 

 

Thứ 5

Ngày 15/04

- Sữa Nutifood

+ Cơm thường

+ Thịt, đậu sốt cà chua

+ Canh xương Bí đỏ

+ Cơm nát

+ Thịt, đậu sốt cà chua

+ Canh  xương Bí đỏ

 

Súp gà

 

 

- Bún riêu  cua

 

Thứ 6

Ngày 16/04

- Sữa Nutifood

+ Cơm thường

+ Thịt trưng mắm tép

+ Canh xương thập củ thập cẩm

+ Cơm nát

+ Thịt trưng mắm tép

+ Canh xương thập củ thập cẩm

Nước ép hoa quả

 

 

 

- Mì xương

 

 

Thứ 7

Ngày 17/04

 

- Sữa

Nutifood

 

+ Cơm thường

+ Thịt bò hầm củ, quả

+ Canh bầu nấu tôm

 

+ Cơm nát

+ Thịt bò hầm củ, quả

+ Canh bầu nấu tôm

 Súp tôm

- Xôi đỗ xanh

 

 

 

 

 

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 04/2021

Tuần 3: Từ ngày 19/04 - 24/04/2021

 

THỨ NGÀY

 

SỮA  SÁNG MG -NT

 

BỮA  TRƯA MG

BỮA  TRƯA NT

BỮA PHỤ

NT

BỮA CHIỀU

NT-MG

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 19/04

- Sữa

Nutifood

+ Cơm thường

+ Tôm, thịt  sốt cà chua.

+ Canh  Bầu nấu tôm

+ Cơm nát

+ Tôm, thịt sốt cà chua.

+ Canh  Bầu nấu tôm 

 

Sinh tố bí đỏ

 

 - Cháo xương tôm cà rốt

 

 

 

Thứ 3

Ngày 20/04

- Sữa

Nutifood

- Cơm thường,

- Trứng đúc thịt

– Canh cua mồng tơi

 

- Cơm nát,

- Trứng đúc thịt

- Canh cua mồng tơi

 

Cháo xương bí đỏ

 

Bánh mì sữa đậu

 

 

 

Thứ 4

Ngày 21/04

- Sữa

Nutifood

 

+ Cơm thường

+ Thịt, đậu sốt cà chua

+ Canh xương củ thập cẩm

 

+ Cơm nát

+ Thịt, đậu sốt cà chua

+ Canh  xương củ thập cẩm

 

Súp gà

Xôi đỗ

xanh

 

Thứ 5

Ngày 22/04

- Sữa

Nutifood

+ Cơm thường

+ Cá sốt cà chua

+ Canh xương bí đỏ

+ Cơm nát

+ Cá sốt cà chua

+ Canh xương bí đỏ

Nước ép hoa quả

- Mì xương thịt

 

Thứ 6

Ngày 23/04

- Sữa

Nutifood

+ Cơm thường

+ Thịt trưng mắm tép

+ Canh xương Khoai tây, cà rốt  

+ Cơm nát

+ Thịt trưng mắm tép

+ Canh xương khoai tây, cà rốt.

Súp tôm

Bún cua

 

Thứ 7

Ngày 24/04

- Sữa

Nutifood

+ Cơm thường 

+ Thịt gà rim gừng

+ Canh xương bí xanh

+ Cơm nát 

+ Thịt gà rim gừng

+ Canh xương bí xanh

 

 

Mì xương

Chè thập cẩm

 

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 04/2021

Tuần 4: Từ ngày 26/04 - 01/05/2021

 

 

 

 

THỨ NGÀY

 

SỮA  SÁNG MG -NT

BỮA TRƯA MG

 

BỮA TRƯA NT

BỮA PHỤ

NT

BỮA CHIỀU

NT-MG

 

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 26/04

 

- Sữa Nutifood

+ Cơm thường

+ Cá sốt cà chua

+ Canh  xương khoai tây, cà rốt

+ Cơm nát

+ Cá sốt cà chua

+ Canh  xương khoai tây, cà rốt

 

Sinh tố bí đỏ

- Cháo xương, tôm cà rốt

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 27/04

- Sữa Nutifood

+ Cơm thường 

+ Thịt gà rim gừng

+ Canh xương bí xanh

+ Cơm nát 

+ Thịt gà rim gừng

+ Canh xương bí xanh

 Cháo thịt gà bí đỏ

- Bánh mì sữa Sữa đậu nành

 

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày 28/04

- Sữa Nutifood

+ Cơm thường

+ Thịt, trứng cút kho tàu

+ Canh cua mồng tơi

+ Cơm nát

+ Thịt, trứng cút kho tàu

+ Canh cua mồng tơi

 

- Mì xương

 

Chè thập cẩm

 

 

 

 

Thứ 5

Ngày 29/04

- Sữa Nutifood

+ Cơm thường

+ Thịt, đậu sốt cà chua

+ Canh xương Bí đỏ

+ Cơm nát

+ Thịt, đậu sốt cà chua

+ Canh  xương Bí đỏ

 Nước ép hoa quả

 

 

- Bún riêu  cua

 

Thứ 6

Ngày 30/04

- Sữa Nutifood

+ Cơm thường

+ Thịt trưng mắm tép

+ Canh xương thập củ thập cẩm

+ Cơm nát

+ Thịt trưng mắm tép

+ Canh xương thập củ thập cẩm

 

Súp gà

 

 

 

- Mì xương

 

 

Thứ 7

Ngày 01/05

 

- Sữa

Nutifood

 

+ Cơm thường

+ Thịt bò hầm củ, quả

+ Canh bầu nấu tôm

 

+ Cơm nát

+ Thịt bò hầm củ, quả

+ Canh bầu nấu tôm

 Súp tôm

- Xôi đỗ xanh

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Yên Thọ, ngày 31 tháng 03 năm 2021

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯỞNG

 

Nguyễn Thị Kim Nhung

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

 

 

Nguyễn Thị Vân

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu