Thực đơn tháng 10/2019

Thực đơn tháng 10 năm 2019

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG MN YÊN THỌ

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Yên Thọ, ngày 30 tháng 09 năm 2019

THỰC ĐƠN THÁNG 10/2019

Tuần 1: Từ ngày 01/10 - 05/10/2019

THỨ NGÀY

 

SỮA  SÁNG MG -NT

 

BỮA  TRƯA MG

BỮA  TRƯA NT

 

BỮA PHỤ          NT

BỮA CHIỀU

NT-MG

GHI CHÚ

    Thứ 3

Ngày 01/10

 

  - Sữa

Metacare

- Cơm thường

- Thịt giò rim cà chua

- Canh xương rau ngót

- Cơm nát (hoặc cháo)

- Thịt giò rim cà chua

- Canh xương rau ngót

- Sữa Metacare

 - Cháo xương củ quả

 

Thứ 4

Ngày 02/10

 

- Sữa

Metacare

- Cơm thường

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh xương bí xanh.

- Cơm nát (hoặc cháo)

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh xương bí xanh

- Mì xương

- Bánh mì sữa Metacare

 

Thứ 5

Ngày 03/10

 

- Sữa

Metacare

- Cơm thường

- Thịt ngan rim cà chua

- Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm nát (hoặc cháo)

- Thịt ngan rim cà chua

- Canh khoai sọ ninh xương

- Sữa Metacare

- Mì xương thịt

 

Thứ 6

Ngày 04/10

 

- Sữa

Metacare

- Cơm thường

- Tôm, thịt lợn sốt cà chua

- Canh bầu nấu tép

- Cơm nát (hoặc cháo)

- Tôm, thịt lợn sốt cà chua

- Canh bầu nấu tép

- Cháo xương củ quả

- Chè đỗ đen

 

 

Thứ 7

Ngày 05/10

 

- Sữa

Metacare

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh xương cà rốt khoai tây

- Cơm nát (hoặc cháo)

- Trứng đúc thịt

- Canh xương cà rốt khoai tây

- Sữa Metacare

- Cháo xương     tim củ quả

 

   

    Thực đơn: 15.000đ/1trẻ

    Mẫu giáo: Sữa sáng:   3.000đ                                        Nhà trẻ:    Sữa sáng:   3.000đ

                      Bữa trưa:    8.500đ                                                          Bữa trưa:   6.000đ

                      Bữa chiều:  3.500đ                                                          Bữa phụ:   3.000đ    

                                                                                                              Bữa chiều: 3.000đ

                                                                                       

                                                                            

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG MN YÊN THỌ

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỰC ĐƠN THÁNG 10/2019

Tuần 2: Từ ngày 07-12/10/2019

 

THỨ NGÀY

 

SỮA SÁNG

 NT-MG

    

BỮA  TRƯA

MG

 

BỮA  TRƯA

NT

 

BỮA PHỤ

NHÀ TRẺ

 

BỮA CHIỀU

NT-MG

 

 

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 7/10

 

- Sữa

Matacare

+ Cơm thường

+ Thịt ngan sốt cà chua

+ Canh khoai sọ linh xương

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+ Thịt ngan sốt cà chua

+ Canh khoai sọ linh xương

 

- Sữa

Matacare

 

- Cháo xương củ quả

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 8/10

 

- Sữa

Matacare

+ Cơm thường 

+ Trứng đúc thịt

+ Canh xương bí đỏ

 

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+ Trứng đúc thịt

+ Canh  xương bí đỏ

 

- Mì xương

- Bánh mì sữa Matacare

 

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày 9/10

 

- Sữa

Matacare

+ Cơm thường

+ Tôm thịt lợn sốt cà chua

+ Canh bầu nấu tôm

+ Cơm nát  (hoặc cháo)

+ Tôm  thịt  lợn sốt cà chua

+ Canh bầu nấu tôm

 

-Sữa

Matacare

- Mì xương thịt

 

 

 

 

 

Thứ 5

Ngày 10/10

 

- Sữa

Matacare

+ Cơm thường

+  Giò lụa thịt lợn rim cà chua

+ Canh xương củ cải cà rốt.

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+  Giò lụa thịt lợn rim cà chua

+ Canh xương củ cải cà rốt

- Cháo xương củ quả

- Chè đỗ đen

 

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày 11/10

 

- Sữa

Matacare

+ Cơm thường

+ Thịt đậu sốt cà chua

+ Canh khoai tây cà rốt linh xương.

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+ Thịt đậu sốt cà chua

+ Canh khoai tây cà rốt linh xương.

- Sữa Matacare

- Cháo xương tim củ quả

 

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày 12/10

 

- Sữa

Matacare

+ Cơm thường

+ Thịt lợn kho tàu

+ Canh xương bí xanh

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+ Thịt lợn kho tàu

+ Canh  xương bí xanh

 Mì xương

- Bánh mì sữa Matacare

 

 

 

 

 

                                                                             

                                                                          

                 NGƯỜI DUYỆT                                         NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                          

                  HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                      

                                                                                       

                   

            

         Nguyễn Thị Kim nhung                                                    Lê Thị Hạnh

 

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 10/2019

Tuần 3: Từ ngày 14- 19/10/201

THỨ NGÀY

 

SỮA SÁNG

BỮA  TRƯA

MG

 

BỮA  TRƯA

 NT

BỮA PHỤ

NT

 

BỮA CHIỀU

NT-MG

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 14/10

 

- Sữa

Matacare

+Cơm thường

+ Giò lụa, thịt lợn sốt cà chua

+ Canh xương bí đỏ

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+ Giò lụa, thịt lợn sốt cà chua

+ Canh xương bí đỏ

 

- Sữa

Matacare

 

- Mì xương thịt

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 15/10

 

 Sữa

Matacare

+ Cơm thường 

+Thịt đậu sốt cà chua

+ Canh xương bí xanh

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+Thịt đậu sốt cà chua

+ Canh xương bí xanh

 

- Cháo xương bí xanh

- Sữa Matacare bánh mì

 

Thứ 4

Ngày 16/10

 

- Sữa

Matacare

 

+ Cơm thường

+ Tôm, thịt sốt cà chua

+ Canh bầu nấu tôm

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+ Tôm, thịt sốt cà chua

+ Canh bầu nấu tôm

 

- Sữa Matacare

Cháo xương thịt củ quả

 

Thứ 5

Ngày 17/10

 

- Sữa

Matacare

+ Cơm thường

+ Trứng đúc thịt

+ Canh xương cà rốt khoai tây

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+ Trứng đúc thịt

+ Canh xương cà rốt khoai tây

- Mì xương

- Chè đỗ đen

 

Thứ 6

Ngày 18/10

 

- Sữa

Matacare

+ Cơm thường

+ Cá sốt cà chua

+ Canh xương rau ngót

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+ Cá sốt cà chua

+ Canh xương rau ngót

 - Sữa Matacare

- Cháo xương tim rau ngót

 

Thứ 7

Ngày 19/10

 

- Sữa

Matacare

+ Cơm thường

+ Thịt ngan sốt cà chua

+ Canh xương khoai sọ

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+ Thịt ngan sốt cà chua

+ Canh xương khoai sọ

- Cháo xương củ quả

- Sữa Matacare bánh mì

 

 

 

 

 

                                                                             

                  NGƯỜI DUYỆT                                           NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

                     HIỆU TRƯỞNG                                        

                                                                                                           

                   

                                                                                       

                     

           Nguyễn Thị Kim Nhung                                                   Lê Thị Hạnh

 

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 10/2019

Tuần 4: Từ ngày 21 - 26/10/2019

THỨ NGÀY

 

SỮA SÁNG

 

BỮA  TRƯA MG

BỮA  TRƯA

 NT

 

BỮA PHỤ NT

BỮA CHIỀU

NT-MG

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 21/10

 

 

- Sữa

 Matacare

+ Cơm thường

+ Thịt ngan rim cà chua

+ Canh xương khoai sọ

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+ Thịt ngan rim cà chua

+ Canh xương khoai sọ

Sữa Matacare

- Cháo xương củ quả

 

 

 

Thứ 3

Ngày 22/10

 

 

- Sữa

Matacare

+ Cơm thường

+ Thịt đậu sốt cà chua

+ Canh  xương bí xanh

+Cơm nát (hoặc cháo)

+ Thịt đậu sốt cà chua

+ Canh xương bí xanh

- Mì xương

- Sữa Matacare bánh mì

 

Thứ 4

Ngày 23/10

 

 

- Sữa

Matacare

+ Cơm thường

+ Cá sốt cà chua

+ Canh xương cà rốt khoai tây

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+ Cá sốt cà chua

+ Canh xương cà rốt khoai tây

- Sữa Matacare

- Cháo xương

tim

 

Thứ 5

Ngày 24/10

 

 

- Sữa

Matacare

+ Cơm thường

+ Trứng đúc thịt

+ Canh xương bí đỏ

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+ Trứng đúc thịt

+ Canh xương bí đỏ

 - Cháo xương bí xanh

- Chè đỗ đen

 

Thứ 6

Ngày 25/10

 

 

- Sữa

Matacare

+ Cơm thường

+ Tôm thịt lợn sốt cà chua.

+ Canh  bầu nấu tôm

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+ Tôm thịt lợn sốt cà chua.

+ Canh  bầu nấu tôm

- Sữa Matacare

 - Mì xương thịt

 

Thứ 7

Ngày 26/10

- Sữa Matacare

+ Cơm thường

+ Thịt lợn, giò lụa sốt cà chua

+ Canh xương rau ngót

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+ Thịt lợn, giò lụa sốt cà chua

+ Canh xương rau ngót

- Sữa Matacare

- Cháo xương tim bí đỏ

 Nghỉ

                                                                           

                      NGƯỜI DUYỆT                                            

                     HIỆU TRƯỞNG                                        NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                                                                                    

                                                                                                         

 

 

                  Nguyễn Thị Kim Nhung                                           Lê Thị Hạnh    

 

THỰC ĐƠN THÁNG 10/2019

Tuần 5: Từ ngày 28/10 - 02/11/2019

THỨ NGÀY

 

SỮA  SÁNG MG -NT

 

BỮA  TRƯA MG

BỮA  TRƯA NT

 

BỮA PHỤ          NT

BỮA CHIỀU

NT-MG

GHI CHÚ

    Thứ 2

Ngày 28/10

 

  - Sữa

Metacare

- Cơm thường

- Thịt giò rim cà chua

- Canh xương rau ngót

- Cơm nát (hoặc cháo)

- Thịt giò rim cà chua

- Canh xương rau ngót

- Sữa Metacare

 - Cháo xương củ quả

 

Thứ 3

Ngày 29/10

 

- Sữa

Metacare

- Cơm thường

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh xương bí xanh.

- Cơm nát (hoặc cháo)

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh xương bí xanh

- Mì xương

- Bánh mì sữa Metacare

 

Thứ 4

Ngày 30/10

 

- Sữa

Metacare

- Cơm thường

- Thịt ngan rim cà chua

- Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm nát (hoặc cháo)

- Thịt ngan rim cà chua

- Canh khoai sọ ninh xương

- Sữa Metacare

- Mì xương thịt

 

Thứ 5

Ngày 31/10

 

- Sữa

Metacare

- Cơm thường

- Tôm, thịt lợn sốt cà chua

- Canh bầu nấu tôm

- Cơm nát (hoặc cháo)

- Tôm, thịt lợn sốt cà chua

- Canh bầu nấu tôm

- Cháo xương củ quả

- Chè đỗ đen

 

 

Thứ 6

Ngày 01/11

 

- Sữa

Metacare

- Cơm thường

- Cá sốt cà chua

- Canh xương cà rốt khoai tây

- Cơm nát (hoặc cháo)

- Cá sốt cà chua

- Canh xương cà rốt khoai tây

- Sữa Metacare

- Cháo xương     tim củ quả

 

 

Thứ 7

Ngày 02/11

 

- Sữa

Metacare

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh xương bí đỏ

- Cơm nát (hoặc cháo)

- Trứng đúc thịt

- Canh xương bí đỏ

- Mì xương

- Bánh mì sữa Matacare

 

 

                                                                                  Yên Thọ, ngày 30 tháng 09 năm 2019

                 NGƯỜI DUYỆT                                         NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                                                                    

                  HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                     

                                                                                                         

           

 

          Nguyễn Thị Kim Nhung                                                   Lê Thị Hạnh

                                                                            

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu