Asset Publisher

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2017 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2017

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2017 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2017


PHÒNG GD&ĐT THỊ Xà ĐÔNG TRIỀU

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

                 Số: 43/BC-TrMN

                Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

      Yên Thọ, ngày 28  tháng 08 năm 2017

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2017 và phương hướng

 nhiệm vụ tháng 9/2017

 

I.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 08/2017:

1. Kết quả thực hiện công tác phát triển: 

a. Đối với trường MN Yên Thọ:

- Tổng số điều tra trẻ trong độ tuổi:

+Nhà trẻ: 337 cháu

+Mẫu giáo: 511 cháu

  • Tổng số huy động trẻ:

+ Nhà trẻ:  42 So với kế hoạch thiếu 40%

+ Mẫu giáo:  226 So với kế hoạch thiếu 18,5 %

- Một số nhóm lớp tỷ lệ huy động trẻ ra lớp còn thấp như lớp: nhà trẻ XQ, Thọ Sơn, 4 tuổi B1,B2. Còn một số lớp vẫn chưa đủ chỉ tiêu ra lớp.

- Một số giáo viên chưa nhiệt tình trong công tác huy động trẻ ra lớp       

        b. Đối với cơ sở tư thục:  một số cơ sở tư thục học sinh vượt quá so với quy định như TT Thanh Huyên, Long Phương, Thảo nguyên

2. Chỉ đạo công tác chuyên môn:

*Giáo dục:

            - Bồi dưỡng chuyên môn hè cho CBGVNV đạt 100%

- Tuyên truyền phối hợp với các ban ngành  đoàn thể, nhân dân đưa trẻ đến trường, các nhóm lớp rèn trẻ nề nếp. tỷ lệ ra lớp thấp

        - Tuyên truyền giáo viên và phụ huynh học sinh phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ.

          - Các lớp được giao các tiết mục văn nghệ chuẩn bị khai giảng đã hoàn thành

          - Phát sách đăng kí mua tại PGD đã phát đợt 1,2

*/ Các đồng chí PHT cùng phối hợp với TTCM, TP chuyên môn xây dựng thời gian biểu, TKB, thống nhất đưa lên trang, HD giáo viên về chuyên môn, ghi chép sổ sách…, Xây dựng kế hoạch BDTX

- Giáo viên các nhóm, lớp huy động trẻ ra lớp, một số đ/c nhiệt tình có trách nhiệm như đ/c Loan, Hằng, Sông Hương, Hợi. Một số lớp huy động cơ bản đảm bảo tỷ lệ ra lớp như: 5 tuổi A3, A1, A2, 4 tuổi Yên Sơn, Thọ Sơn, 3 tuổi Yên Lãng, Yên Sơn, Thọ Sơn

-Rèn trẻ và đưa trẻ vào nề nếp, một số lớp tích cực trang trí lớp đúng chủ đề.GV Lau chùi đồ chơi, đồ dùng sạch sẽ, gọn gàng sắp xếp trên lớp cho khoa học

- Giúp đỡ các tư thục về mặt chuyên môn hồ sơ sổ sách

- Một số GV ăn mặc gọn gàng sạch đẹp, đúng tác phong

b. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng:

- Thực hiện nuôi dưỡng từ ngày 14/08/2017. Giao cho PHT phụ trách xây dựng thực đơn ăn phù hợp, tính khẩu phần ăn cân đối các chất dinh dưỡng hợp lý.

- Các  đ/c PHT phụ trách nuôi dưỡng tập huấn hướng dẫn chuyên môn cho nhân viên nuôi dưỡng về an toàn đối với bếp ăn, trang phục cô nuôi. Kiểm tra các bếp ăn hàng ngày về bình ga, dây ga, vệ sinh bếp ăn hàng ngày…..

-Rà soát đồ dùng bán trú đầu năm, ký hợp đồng thực phẩm nhà cung cấp.

     - Thực hiện tính khẩu phần ăn theo phần mềm mới.

Hạn chế:

- Một số giáo viên chưa tích cực trong việc huy động trẻ đến trường lớp, còn trông chờ ỷ lại

- Một số giáo viên mặc trang phục còn hạn chế, khi đến lớp cách mặc trang phục còn qua loa, đại khái

- Đồ dùng đồ chơi tự tạo còn hạn chế nhiều. Trang trí lớp thì qua loa đại khái không rõ chủ đề, đồ chơi còn để bụi bẩn

- Việc tập thể dục sáng các điểm còn hạn chế, tổ trưởng, phó chưa đôn đốc chị em thực hiện.

3. Về cơ sở vật chất:

 - Thực hiện công tác kiểm tra cơ sở vật chất các phòng học , Kiểm tra các cơ sở tư thục về các điều kiện thiết yếu

Các nhóm lớp đã rà soát đồ dùng đồ chơi có nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ, có báo cáo về Hiệu trưởng về kết quả kiểm tra. 

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch XHH cải tạo vườn cổ tích điểm Thọ Sơn. Trình Báo cáo trình PGD, thị xã xin ý kiến tiếp tục thực hiện kế hoạch: Kêu gọi huy động từ phụ huynh học sinh, các doanh nghiệp…

- Chuẩn bị cho công tác về trường mới: đã làm biểu bảng, típ chữ các phòng học và làm việc

4. Các công tác khác:

- Chuẩn bị xong công tác chuẩn bị  khai giảng năm học 2017-2018.

- Đang thực hiện mua sắm đồ dùng bán trú

- Các nhóm lớp đã thực hiện vệ sinh lớp học, khuôn viên trường

      - Thông qua Quyết định phân công CBGVNV, thành lập tổ CM, văn phòng  năm học 2017-2018(Kèm theo QĐ)

          - Công khai các nội quy, quy chế lên trang

          - Qua thông tin dư luận, nhà đồng chí Trần Thị Biên mở lớp trông trẻ sai khi chưa đc cấp phép và nhận trẻ em tuổi. Yêu cầu đ/c Trần Thị Biên làm báo cáo giải trình trước Hội đồng trường.

II. Triển khai nhiệm vụ tháng 09/2017

1. Chỉ đạo thực hiện công tác phát triển: 

- Tiếp tục huy động trẻ ra lớp đạt chỉ tiêu giao cụ thể một số lớp chỉ tiêu còn thấp, các nhóm lớp cần phải tích cực hơn trong công tác huy động: 2 tuổi D1,2,3;  3 tuổi C2, 4 tuổi B2, Các lớp 5 tuổi cần huy động học sinh 5 tuổi ra lớp

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc GD trẻ.

          2. Chỉ đạo công tác chăm sóc giáo dục trẻ:

*Giáo dục:

- Tuyên truyền phối hợp với các ban ngành  đoàn thể, nhân dân đưa trẻ đến trường, các nhóm lớp rèn trẻ nề nếp.  

        - Tuyên truyền giáo viên và phụ huynh học sinh phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ.

- Xây dựng kế hoạch năm học 35 tuần -Thời gian thực hiện chương trình giáo dục từ ngày 6/9/2017

- Xây dựng kế hoạch dự giờ thăm lớp. kiểm tra chuyên môn, hồ sơ sổ sách giáo viên:  đồng chí Dung ngày 19/09; đỗ trang 26/09

- Các nhóm lớp trang trí sắp xếp lớp theo chủ đề, đẹp, mang ý nghĩa giáo dục

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch chương trình giáo dục của nhà trường và của nhóm lớp.

- Chú trọng đến việc giáo dục rèn nền nếp, thói quen và kỹ năng sống cho trẻ trong các hoạt động hàng ngày.

-GV làm đồ dùng, dồ chơi tự tạo

* Nuôi dưỡng:

- Thực hiện ăn ngủ đúng giờ rèn nề nếp trẻ.

          - Vệ sinh trước khi ăn, sau khi đi vệ cho trẻ

          - Đảm bảo VSATTP; An toàn tính mạng của trẻ.

- Thực hiện báo ăn đúng giờ, đủ số trẻ ăn trong ngày

- Thực hiện đúng, đủ giờ giấc các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trong ngày.

3. Chỉ đạo chế độ làm lương- B/c- tài chính:

- Chỉ đạo Nhân viên kế toán làm lương cho chị em CBGVNV đúng đủ kịp thời

- Xây dựng kế hoạch thu chi đầu năm, chuẩn bị họp phụ huynh

4. Chỉ đạo công tác y tế:

- Kết hợp với trạm y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ đợt 1 tháng 9/2017

- Xây dựng kế hoạch chăm sóc riêng biệt đối với trẻ suy dinh dưỡng, béo phì.

- Lưu mẫu thức ăn, kiểm thực chất lượng thực phẩm theo ba bước.

- Thực hiện tốt công tác kiêm nghiệm

5. Về cơ sở vật chất:

- Mua sắm đồ dùng bổ xung bán trú  đầu năm học: chăm, chiếu, bát…

      - Làm khu vui chơi cho trẻ , trồng cây xanh, cây cảnh, cây bóng mát

      -Trải thảm cỏ nhân tạo khu vui chơi của trẻ

      -Trang trí khánh tiết trong và ngoài lớp học

      -Giao nhân viên y tế, thủ quỹ  làm rèm trắng phòng y tế, mua giường y tế

    6. Chỉ đạo công tác CNTT

          - Đăng tải lên trang các QĐ, kế hoạch…

          - Cập nhập phần mềm kiểm định

          - Theo dõi công văn đi đến kịp thời

7/ Chỉ đạo các công tác khác:

  • Rà soát PCGD XMC, tặng cặp sách, quần áo cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn

- Khai giảng năm học, tặng quà cho học sinh khó khăn nhân dịp khai giảng

- Kiểm tra các cơ sở tư thục trên địa bàn xã Yên Thọ

- Chuyển đồ dùng, các trang thiết bi về trường mới

- Các nhóm lớp tham gia tập văn nghệ tổ chức Tết trung thu cho học sinh

- Họp phụ huynh học sinh

- Thực hiện tốt công tác điều tra PCGD

- Thực hiện chỉ thị 01 của TU về đội mũ bảo hiểm, chấp hành tốt ATGT

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 08/2017 và triển khai nhiệm vụ tháng 09 năm 2017, yêu cầu các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

               TM. TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

- CBGVNV trường(t/h);

- Lưu Vt.

                        HIỆU TRƯỞNG

 

                         Lê Thị Lành