Asset Publisher

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2016 và phương hướng nhiệm vụ tháng 10/2016

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2016 và phương hướng nhiệm vụ tháng 10/2016


PHÒNG GD&ĐT THỊ Xà ĐÔNG TRIỀU

             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

Số:  50a /BC-TrMN

                          Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                    Yên Thọ, ngày 30  tháng 9  năm 2016

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2016 và phương hướng

 nhiệm vụ tháng 10/2016

 

I.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 010/2016:

1. Kết quả thực hiện công tác phát triển:  

a. Đối với trường MN Yên Thọ:

- Tổng số điều tra trẻ trong độ tuổi:

+Nhà trẻ: 337 cháu

+Mẫu giáo: 511 cháu

-Tổng số huy động trẻ: 300 học sinh

+ Nhà trẻ: 42 So với kế hoạch thiếu 40%

+ Mẫu giáo:  226 So với kế hoạch thiếu 18,5 %

Hạn chế:

- Một số nhóm lớp tỷ lệ huy động trẻ ra lớp còn thấp chưa cao

- Một số giáo viên chưa nhiệt tình trong công tác huy động trẻ ra lớp, Khi học sinh nghỉ Gv chưa chủ động hỏi thăm trẻ. 

2. Chỉ đạo công tác chuyên môn:

*Giáo dục:  

          - Giáo viên các nhóm lớp đã GD trẻ kỹ năng sống: Trẻ biết chào hỏi, xin lỗi, và kỹ năng tự phục vụ bản thân: Biết chải tóc cất mũ áo, để dép đúng quy định…

        - Điểm trung tâm duy trì tổ chức dạy võ cho trẻ vào hoạt động chiều: 20 phút cuối giờ chiều

        -  Giáo viên thực hiện soạn giảng giáo án, xây dựng kế hoạch đúng thời gian quy định

 Đã dự giờ giáo viên lớp 5 tuổi A1 đ/c Vũ Thị Hằng, Ngô Thị Lương. kiểm tra chuyên môn, hồ sơ sổ sách của 02 đồng chí. Kết quả xếp loại:

+ Đ/c Vũ Hằng: Xếp loại chung: Tốt(Tiết day XL Tốt; Hoạt động TD sáng, HĐ góc; HĐ ăn ngủ: Xếp loại tốt)

+ Đ/c Ngô Thị Lương: Xếp loại chung: Tốt(Tiết day XL Tốt; Hoạt động TD sáng, HĐ góc; HĐ ăn ngủ: Xếp loại tốt)

-Các nhóm lớp trang trí sắp xếp lớp theo đúng chủ đề, sạch sẽ gọn gàng như lớp đ/c 5 tuổi A1, A2 và một số nhóm lớp điểm Thọ Sơn.

-Một số Gv rất nhiệt tình trong công tác huy động trẻ, CS-GD trẻ: Như Bùi Thị Hợi, Ngô Trang, Nguyễn Dung, Nguyễn Linh, Vũ Hường, Sông Hương, Đ/c An, Đ/c Trần Loan, Đ/c Ngọc Anh

- Một số Gv tích cực trong các hoạt động công việc của Trường như: đ/c Phượng, Vũ Hằng, Ngô Lương, Thuyến, đ/c Ngà

  • Hạn chế:

- Lớp 4 tuổi B1 Yên Lãng: Đồ chơi chưa sắp xếp gọn ngàng, để bần nhiều đồ chơi

Vỡ hỏng Gv không bỏ đi,

            Một số giáo viên, nhân viên đi làm chiều không đúng giờ quy định: 2h mới đến trường, Gv xin nghỉ ở nhà nhưng lại làm việc riêng cho cá nhân.(,,,)

            - Thực hiện đón trẻ: Một số cô điểm Yên Lãng còn tụ tập ngồi cùng nhau.

            - Một số GV,NV mặc trang phục đến trường chưa gọn gàng như: đ/c Nghĩa, Đ/c Liên, Đ/c Hà, Trần Biên

            - Hội nghị viên chức một số đồng chí ngồi chưa nghiêm túc, nói chuyện riêng: Đ/c Nghĩa.

* Nuôi dưỡng:

        - Làm tốt công tác vệ sinh lớp học, vệ sinh môi trường

          - Đảm bảo VSATTP.

- Tinh khẩu phần ăn các độ tuổi, đảm bảo đủ chất,  đủ lượng cho trẻ.

- Phó HT phụ trách nuôi dưỡng, Ytế xây dựng kế hoạch phòng tránh tai nan thương tích, Kế hoạch VSATTP.

- Thực hiện tốt việc lưu mẫu thức ăn, kiểm thực 3 bước an toàn thực phẩm, kiểm tra vệ sinh các nhóm lớp

- Một số lớp cho trẻ ngủ quá 2h chiều chưa dậy để ăn quà chiều

* Hạn chế: Một số nhân viên nuôi dưỡng không mặc quần áo, trang phục thường xuyên, quần áo để nhàu: Đ/c Nguyệt bếp ăn Thọ Sơn

- Một số nhân viên bếp ăn đi làm không đúng giờ quy định

- Bếp ăn đồ dùng giá để bát điểm Thọ Sơn còn để bẩn, gầm giá điểm YL 3 còn chưa sạch, tủ lưu mẫu còn để thức ăn ngoài vào.

- Cơm thừa của các lớp điểm YL còn đổ ra sân giếng, GV các lớp còn cơm thừa cầm về.

3. Chỉ đạo chế độ làm lương- B/c- tài chính:

- Nhân viên kế toán làm lương cho chị em CBGVNV đúng đủ kịp thời, Truy lĩnh tặng lương  

- Làm nâng lương cho đồng chí Lê thị Thu Ngà từ 2,06 – 2,26

- Làm đề nghị thấm niên nghề cho đồng chí Vũ Thị Hường, Trần Thị Loan từ 12-13%

4. Chỉ đạo công tác y tế:

- Nhân viên y tế làm công tác kiêm nghiệm thay đồng chí Quyên. Thực hiện công tác kiêm thủ quỹ.  Cùng đ/c Thảo theo dõi công văn đi đến

- Trong tháng có tin bài Khai giảng, Trung Thu, Hội nghị VC

5. Về cơ sở vật chất:

- Sửa điều hòà, Sửa nhà vệ sinh Xuân Quang, Đổ lắp mương Thọ Sơn, Sủa nhà VS Yên Lãng…

- Các nhóm lớp tổ chức lao động rọn vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học.

6/ Chỉ đạo các công tác khác:

        - Triẻn khai viết bài thi viết về tấm gương điển hình trong phòng chống bạo lực GĐ đã giao đ/c TT,TPCM(Hằng- Lương- Phượng- Thuyến) chỉ đạo

-Rà soát BC nhân viên y tế, chuẩn bị cho việc học bồi dưỡng theo đề án 25.

-Hợp đồng hồ sơ Gv đ/c Liên làm nộp PGD

- Thực hiện công văn 821/PGD ngày 15/9 về tập huấn CSSK cho trẻ: Đ/c HP và NV y tế tập huấn

- Xây dựng các kế hoạch thực hiện trong năm học(Pháp chế, nội bộ, VSATTP, CM, CNTT, phòng chống HIV…)

- Chỉ đạo 100% CBGVNV thực hiện nghiêm túc KH 866PGD 27/9/2016 V/v triển khai đảm bảo trật tự ATGT gđ 2016-2020.

- Thực hiện CV843 PGD ngày 22/9 hưởng ứng KH làm thế giới sạch hơn.

- Triển khai nghiêm túc CV 2457 SGD ĐT28/9/2016 chấn chỉnh lạm dụng y/c nộp bản sao.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc CV 876 PGD 28/9/2016 thực hiện tiết kiệm điện nước

- Thực hiện công văn số 1512 UBND 29/8 thực hiện các khoản thu chicác trường TH,THCS,MN 2016-2017

- Tiếp xúc cử tri ngày 6/10/2016.

- Triển khai công văn số 805 PGD ngày 12/09/2016 về HD T/h NV GDMN 2016-2017

II. Triển khai nhiệm vụ tháng 10/2016

1. Chỉ đạo thực hiện công tác phát triển: 

- Tiếp tục huy động trẻ ra lớp đạt chỉ tiêu giao cụ thể một số lớp chỉ tiêu còn thấp

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc GD trẻ tại trường lớp.  

            2. Chỉ đạo công tác chăm sóc giáo dục trẻ:

*Giáo dục:

- Tiếp tục tuyên truyền phối hợp với các ban ngành  đoàn thể, nhân dân đưa trẻ đến trường, các nhóm lớp rèn trẻ nề nếp.  

       - Tuyên truyền giáo viên và phụ huynh học sinh phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ. Chú trọng đến việc giáo dục rèn nền nếp, thói quen và kỹ năng sống cho trẻ trong các hoạt động hàng ngày.

- Xây dựng kế hoạch dự giờ thăm lớp. kiểm tra chuyên môn CSTT

- Trang trí sắp xếp lớp theo chủ đề gắn chào mừng 20/10.

- Thực hiện nghiêm túc chương trình TGB, giờ nào việc đấy

- duy trì buổi chiều cuối ngày thứ 2,4,6 cho trẻ học võ

- Hướng dẫn GVNV cách xử lý dị vật đường thở.    

* Nuôi dưỡng:

- Đảm bảo VSATTP; An toàn tính mạng của trẻ.

- Thực hiện ăn ngủ đúng giờ rèn nề nếp trẻ.

            - Vệ sinh trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh (cá nhân trẻ, đồ dung, phòng học, phòng ngủ sạch sẽ, gọn gàng…

- Thực hiện đúng, đủ giờ giấc các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trong ngày.

- Quy định rõ giờ lv của Nv nấu ăn: sáng từ 7h30 đến 15h30, nhân viên nấu ăn rửa bát, nồi, lau chùi bếp ăn sạch sẽ.

3. Chỉ đạo chế độ làm lương- B/c- tài chính:

- Chỉ đạo Nhân viên kế toán làm lương cho chị em CBGVNV đúng đủ kịp thời

- Xây dựng kế hoạch thu chi đầu năm, chuẩn bị họp phụ huynh

- Làm tăng thâm niên nghề cho đ/c Lê Thị Lành từ 14-15%.

- Làm nâng lương cho đ/c Nguyễn Thị An, Bùi Ngọc Anh từ 2,86 - 3,06.

- Báo cáo công khai các khoản thu; làm hồ sơ hợp đồng bảo vệ, nhân viên, giáo viên ngắn hạn

4. Chỉ đạo công tác y tế:

- Theo dõi công văn đi đến

- Kết hợp với trạm y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ đợt 1 tháng 9/2016

- Theo dõi sức khỏe của trẻ trên biểu đồ tăng trưởng

- Xây dựng kế hoạch chăm sóc riêng biệt đối với trẻ suy dinh dưỡng, béo phì.

- Lưu mẫu thức ăn, kiểm thực chất lượng thực phẩm theo ba bước.

5. Về cơ sở vật chất:

- Mua sắm đồ dùng bổ xung đầu năm, mua rổ đồ chơi cho các nhóm lớp

      - XD CSVC có kế hoạch quản lý tốt đồ chơi ngoài trời, đồ dùng đồ chơi của trẻ tại nhóm, lớp.

6. Chỉ đạo công tác CNTT

            - Đăng lên trang tin bài 02 tin: Vui chơi là hoạt động chủ đạo trẻ MN, dự giờ lớp học

            - Đăng tải các Quyết định, kế hoạch, công khai lên trang

            - Cập nhập phần mềm kiểm định

6/ Chỉ đạo các công tác khác:

-Rà soát PCGD trẻ trong độ tuổi, học sinh hoàn cảnh khó khăn, cập nhập phần mềm PCGD

-Hỗ trợ gia đình hộ nghèo mua quan tài 2.500.000đồng

-Giám sát cộng đồng việc xây dựng trường:

+ Tháng 09,11/ 2016; Tháng 2,4,6,8,10, 12/ 2017 giao đ/c Lành, đ/c Hạnh

+ Tháng 10,12/ 2016; Tháng 1,3,5,7,9, 11/ 2017 giao đ/c Bùi Hương, đ/c Nguyễn Hương

-Đăng ký thi đua nộp hồ sơ

-Hoàn thiện hồ sơ nhân sự của CBGVNV.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 09/ 2016 và triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2016, yêu cầu các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

                    TM. TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

- CBGVNV trường(t/h);

- Lưu Vt.

                                      HIỆU TRƯỞNG

                                             ( Đã ký)

                                        Lê Thị Lành