Asset Publisher

Bồi dưỡng chuyên môn đầu năm thông qua giờ dạy mẫu

Bồi dưỡng chuyên môn đầu năm thông qua giờ dạy mẫu


 

     Thực hiện theo chương trình nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 mà chuyên môn nhà trường đã đề ra. Sáng ngày hôm qua 15 tháng 10 năm 2012, nhà trường đã tổ chức cho giáo viên ở các độ tuổi về tham dự một số tiết dạy mẫu về lĩnh vực phát triển nhận thức do 2 cô giáo Nguyễn Thị Sông Hương và cô giáo Trần Thị Loan thực hiện.

Đây là một trong những nội dung trọng tâm của tháng mà đ/c Ngô Thị Lữa – Phó hiệu trưởng nhà trường - phụ trách chuyên môn đề ra. Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giảng dạy trong nhà trường để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm của năm học này.

Một số hình ảnh trong giờ dạy mẫu 

Giờ hoạt động PTNT: Sắp xếp 3 đối tượng theo quy tắc 

Tiết mẫu PTNT: Tìm hiểu bạn trai - bạn gái 

Trẻ hăng say hoạt động 

Cô tham gia trò chơi cùng trẻ 

CTV : Hoàng Nhạn