Asset Publisher

Chủ động các biện pháp đối phó với bão Sarika (Cơn bão số 7)

Chủ động các biện pháp đối phó với bão Sarika (Cơn bão số 7)


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

Số: 18 /TrMN

V/v Chủ động các biện pháp

đối phó với bão Sa rika (Cơn bão só 7)

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                

      

           Yên Thọ, ngàỳ 18  tháng 10  năm 2016     

 

    Kính gửi: Các đồng chí đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

 

       Thực hiện Công văn Số: 936 PGD&ĐT TX Đông triều ngày 17 tháng 10 năm 2016 "V/v Chủ động các biện pháp đối phó với bão Sa rika (Cơn bão só 7)

         Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn Trưng ương cơ bão số 7 là cơn bão trái mùa, thời điểm hiện tại đang có cường độ mạnh( Gió cấp 13 giật cấp 16-17) Có thể gây thiệt hại lớn khi đổ bộ. Nhà trường yêu cầu các đ/c cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt các nội dung sau:

        1. Yêu cầu các đồng chí Phó Hiệu trưởng, các đồng chí giáo viên, nhân viên được phân công phụ trách trực các điểm trường có những phương án để phòng chống, ứng phó với  cơn bão: mưa lũ quét, lũ ống, lở đất. Kiểm tra cơ sở vật chất của nhà trường, các phòng học tại các điểm. Nơi ăn, nghỉ của học sinh, phòng làm việc hệ thống điện, cây xanh gần đường điện, hệ thống điện và các thiết bị điện.

         2. Yêu cầu các đ/c Phó Hiệu trưởng phụ trách điểm trường, nhóm lớp phân công chỉ đạo giáo viên, nhân viên tại các điểm trường sẵn sàng chống bão lũ, chú ý việc ra cố giữ hệ thống cửa mái, tường nhà, tường bao nơi xung yếu, che giữ các tài sản dễ bị hư hỏng do ẩm ướt như: máy vi tính, đồ dùng thiết bị điện, bàn ghế, khơi thông các dòng chảy khu vực lớp học để tiêu thoát nước…

      3. Cần làm tốt công tác phòng bão, mưa lớn, không để sảy ra thiệt hạn về người và tài sản. Tuyên truyền tới các bậc cha mẹ học sinh về tình hình diễn biến cơn bão.

      4. Giao các đ/c Phó Hiệu trưởng phụ trách các cơ sở tư thục trên địa bàn kiểm tra, hướng dẫn, giúp đỡ các tư thục có những phương án để phòng chống, ứng phó với mưa lũ quét, lũ ống, lở đất, đảm bảo về người và tài sản.

      5. Nhà trường phân công các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên kiểm tra nắm bắt tình hình cụ thể, trực 24/24h. Phân công cụ thể:

1. Đồng chí Lê Thị Lành - Hiệu trưởng

- Nắm bắt tình hình chỉ đạo chung

2.  Đồng chí Bùi Thị Hương –Phó Hiệu trưởng

Phụ trách điểm trường Yên Lãng, phân công GV,NV tại điểm trường trực 24/24h đến khi có thông báo hết đợt bão. Kiểm tra nắm bắt tình hình tại điểm Yên Lãng. Chỉ đạo phòng chống bão tại điểm Yên Lãng.

3.  Đồng chí Nguyễn Thị Hương – Phó Hiệu trưởng

Phụ trách điểm trường Thọ Sơn, phân công GV,NV tại điểm trường trực 24/24h đến khi có thông báo hết đợt bão. Kiểm tra nắm bắt tình hình tại điểm Thọ Sơn. Chỉ đạo phòng chống bão tại điểm phụ trách

- Báo cáo việc phòng chống bão , báo cáo kết quả sau bão với các cấp lãnh đạo

4.  Đồng chí Lê Thị Hạnh – Phó Hiệu trưởng

Phụ trách điểm trường Yên Sơn, Xuân Quang, phân công GV,NV tại điểm trường trực 24/24h đến khi có thông báo hết đợt bão. Kiểm tra nắm bắt tình hình tại điểm yên Sơn, Xuân Quang. Chỉ đạo phòng chống bão tại điểm phụ trách.

Yêu cầu các đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách các nhóm, lớp; các điểm trường thực hiện một số công việc:

Thông báo đến cha mẹ học sinh việc nghỉ học của học sinh, do tình hình thời tiết xấu để gia đình quản lý học sinh nghỉ học. Cảnh báo cha mẹ học sinh, không cho con em mình ra vùng có bão lũ, cảnh giác với tình hình lũ quét sau mưa bão. 

- Chỉ đạo rà soát lại đặc điểm địa hình đến trường của địa phương để có biện pháp phòng tránh những yếu tố có thể gây TNTT như đất đá sạt nở ao hồ nước sâu, đường trơn trượt ….

+ Riêng đối với điểm trưởng Thọ Sơn, yêu cầu đồng chí Nguyễn Thị Hương- Phó Hiệu trưởng nhà trường kiểm tra trực tiếp điểm trường Thọ Sơn về CSVC, các phòng học, độ an toàn của phòng học, kiểm tra bãi than xít phía Bắc của trường xem có nguy cơ mưa lớn có thể gây sạt nở ảnh hưởng đến trường, chỉ đạo kiểm tra cụ thể và có báo cáo bằng văn bản tới thường trực UBND khi thấy có hiện tượng mất an toàn sảy ra. Kiểm tra hồ nước bên trường về mực nước dâng cao khi mưa bão, có kế hoạch, phương án chỉ đạo giáo viên, nhân viên  bảo quản CSVC đồ dùng trang thiết bị dạy và học của các nhóm nhóm lớp. bơm téc nước đầy để đảm bảo không bị gió thổi cuốn tại điểm trường. Kiểm tra lại biển cổng trưởng có phương án gia cố chặt để tránh bão thổi làm hư hỏng.

+ Đối với điểm trường trung tâm: Giao nhiệm vụ trực tiếp cho đ/c Bùi Thị Hương- PHT nhà trường chỉ đạo gia cố các biểu bảng, dây cờ, cờ phướn, bắn mái tôn, phát quang cây xanh, bơm téc nước đầy để đảm bảo không bị gió thổi cuốn tại điểm trường.

+ Đối với điểm trưởng lẻ Xuân Quang, Yên Sơn: Giao nhiệm vụ trực tiếp cho đ/c lê Thị Hạnh - PHT nhà trường chỉ đạo gia cố các biểu bảng, dây cờ, cờ phướn, bắn mái tôn, bơm téc nước đầy để đảm bảo không bị gió thổi cuốn tại. Kiểm tra lại biển cổng trưởng có phương án gia cố chặt để tránh bão thổi làm hư hỏng.

5. Đối với các đ/c GV, NV trường:

- Yêu cầu các đồng chí gia cố, buộc chặt các cửa sổ, có phương án bảo quản đồ dùng đồ chơi trang thiết bị dạy và học của nhóm, lớp mình phụ trách. Thông báo đến cha mẹ học sinh việc nghỉ học của học sinh, do tình hình thời tiết xấu để gia đình quản lý học sinh nghỉ học. Cảnh báo cha mẹ học sinh, không cho con em mình ra vùng có bão lũ, cảnh giác với tình hình lũ quét sau mưa bão. 

- Đón học sinh ra trường sau khi bão tan

- Có báo cáo về các đ/c Phó Hiệu trưởng phụ trách điểm trường về những khó khăn, bất cập, những phương án đảm bảo an toàn CSVC, học sinh điểm lớp mình.

          Nhận được công văn trên, Trường Mầm non Yên Thọ đề nghị các đồng chí Cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu để sảy ra những sự cố mất an toàn do việc chủ quan của CBGVNV, các đồng chí sẽ trịu trách nhiệm trước nhà trường.

Nơi nhận:

- Như kính gửi; (b/c)

-Lưu VT.

TM. TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

              HIỆU TRƯỞNG

 

 

                Lê Thị Lành