Asset Publisher

Chùm ảnh ngày 20/10/2012

Chùm ảnh ngày 20/10/2012


 

Đ/c Bùi Thị Hợi - Bí thư ĐTN trường tặng hoa chúc mừng 

Đ/c Hoàng Huy Trương - Đại diện Hội gia đình nhà giáo tặng hoa chúc mừng 

Đ/c Vũ Thị Phúc Yên - BTCB, Hiệu trưởng nhà trường tặng hoa chúc mừng 

Trao thưởng cho những Hội viên " Giỏi việc trường - đảm việc nhà "

Trao thưởng cho những Hội viên " Giỏi việc trường - đảm việc nhà"

CTV: THU QUYÊN