Asset Publisher

Kế hoạch trông giữ trẻ theo nhu cầu của phụ huynh trong thời gian hè 2016

Kế hoạch trông giữ trẻ theo nhu cầu của phụ huynh trong thời gian hè 2016


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Số: 11 /KH-TrMN

 

                                                 Yên Thọ, ngày 26  tháng 5  năm 2016

 

KẾ HOẠCH TRÔNG GIỮ TRẺ THEO NHU CẦU CỦA PHỤ  HUYNH  TRONG THỜI GIAN HÈ 2016

 

                Căn cứ vào công văn số 416/KH-PGD&ĐT ngày 19/05/2016 Kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em và công tác quản lý, giáo dục học sinh hè 2016;

              Căn cứ vào nhu cầu của cha mẹ học sinh Trường Mầm non Yên Thọ muốn gửi con tại trường trong thời gian hè để yên tâm đi làm;

              Căn cứ vào cuộc họp phụ huynh các nhóm, lớp từ ngày 26/5/2016 đến ngày 27/05/2016 V/v thỏa thuận với phụ huynh trong việc trông giữ trẻ theo nhu cầu của phụ huynh trong  thời gian hè 2016;

              Căn cứ vào đơn đề nghị của cha mẹ phụ huynh học sinh toàn trường về nhu cầu học trông giữ trẻ trong thời gian hè;

              Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương. Trường Mầm non Yên Thọ- Thị xã  Đông Triều xây dựng kế hoạch trông giữ trẻ theo nhu cầu của cha mẹ học sinh trong thời gian hè 2016 cụ thể sau:

       I/ Mục đích:

               - Giúp cho phụ huynh yên tâm khi gửi con tại trường trong thời gian hè để đi làm

              - Tạo cho trẻ môi trường học tập thân thiện, an toàn, trẻ được thoả mãn nhu cầu vui chơi, giao tiếp,nhận thức, nhu cầu hoạt động cùng nhau của trẻ, tạo cơ hội cho trẻ được chơi và hoạt động theo sở thích.  Đảm bảo an toàn cho trẻ

                  - Giáo dục trẻ kỹ năng sống, giáo dục ATGT, Phòng tránh TNTT…

       II/ Nội dung:

      1/ Trách nhiệm đối với BGH, giáo viên, nhân viên

      */Trách nhiệm Ban giám hiệu:

                - Ban giám hiệu chịu trách nhiệm tổ chức, quản lí các hoạt động và chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục kỹ năng cho trẻ, tổ chức các hoạt động vui chơi bổ ích cho trẻ trong thời gian hè ở trường.

               - Xây dựng kế hoạch, văn bản  xin ý kiến lãnh đạo cấp trên cho chủ trương mở lớp.

              - Phân công Cán bộ quản lí trực hè, giáo viên, nhân viên trông giữ trẻ

        - Quản lí và sử dụng có hiệu quả tiền thu chăm sóc trẻ trong thời gian hè  do phụ huynh thỏa thuận một cách công khai, minh bạch.  Quản lý tài sản của nhà trường.

- Tiếp nhận trẻ em, quản lí trẻ em và quản lí các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục các kỹ năng cho trẻ trong thời gian hè.

      */ Yêu cầu, trách nhiệm đối với  giáo viên, nhân viên:

         +Đối với giáo viên:

              - Chấp hành đúng nội quy, quy định của nhà trường đề ra

              - Bảo vệ an toàn về sức khoẻ tính mạng của trẻ trong thời gian trẻ ở nhà trường, nhà trẻ.

              - Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em,  tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ; đánh giá và quản lí trẻ; chịu trách nhiệm về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường, đoàn thể  trong thời gian dạy hè

             - Trau rồi đạo đức,giữ gìn phẩm chất , danh dự uy tín nhà giáo , gương mẫu thương yêu trẻ, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ; Bảo vệ các quyền và  lợi  ích chính đáng của trẻ, đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp

            - Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ cho cha mẹ trẻ, chủ động phối kết hợp với gia đình trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em

           - Giáo viên tự rèn luyện sức khoẻ.

            - Thực hiện các nghĩa vụ công nhân, cac quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng

            - Không xúc phạm danh dự nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em và đồng nghiệp

            - Không xuyên tạc nội dung giáo dục

              - Không bỏ giờ, bỏ buổi trông giữ trẻ, không nhờ người khác trông thay nếu không được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường

             - Đối xử công bằng với trẻ

            - Không bớt xén khẩu phần ăn của trẻ, không làm việc riêng khi đang tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ. Đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho trẻ khi ở trường, lớp.

           - Tuyệt đối không được dạy trẻ trước chương trình. Giáo viên tổ chức các hoạt động vui chơi, các trò chơi trong chương trình GDMn phù hợp với từng độ tuổi của trẻ.

+ Đối với nhân viên:

              - Thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoach và sự phân công của Ban giám hiệu nhà trường

            - Thực hiện quy chế chuyên môn nghề nnghiệp và chấp hành nội quy của nhà trường

            - Đảm bảo an toàn cho trẻ trong ăn uống và sinh hoạt tại nhà trường, tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến ăn uống cho trẻ, đảm bảo không để sảy ra ngộ độc thức ăn đối với trẻ

            - Trau rồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự uy tín của bản thân và nhà trường

           - Tự rèn luyện sức khoẻ

           - Thực hiện các nghĩa vụ công nhân, cac quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng

            - Không xúc phạm danh dự nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em và đồng nghiệp

            - Không xuyên tạc nội dung giáo dục

              - Không bỏ giờ, bỏ buổi, không nhờ người khác làm  thay nếu không được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường

 - Đối xử công bằng với trẻ

- Không bớt xén khẩu phần ăn của trẻ, không làm việc riêng khi đang tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ

2/Dự kiến phân công giáo viên, nhân viên trông giữ trẻ hè 2016:

STT

Họ và tên

Trình độ

Nhiệm vụ được giao

Ghi chú

1

Bùi Ngọc Anh

Đại học

Lớp 3 tuổi Yên Lãng

 

2

Trần Thị Loan

Đại học

Lớp 4 tuổi Yên Lãng

 

3

Đào Thị Hồng

Sơ cấp

 Nấu ăn điểm Yên Lãng

 

4

Đỗ Thị Quyên

Đại học

Phụ nấu, thu tiền và làm lương

 

5

Đỗ Thị Thuyến

Trung cấp

Trông lớp NT Xuân Quang

 

6

Trần Thị Biên

Đại học

Phụ 02 lớp điểm Xuân Quang

 

7

Nguyễn T Sông Hương

Đại học

Dạy lớp 4 tuổi Xuân Quang

 

8

Vũ Thị Hường

Cao đẳng

Dạy lớp 4 tuổi Yên Sơn

 

9

Nguyễn Thị Sinh

Trung cấp

Trông lớp NT Yên Sơn

 

10

Bùi Thị Huyền

Trung cấp

Nấu ăn, phụ 02 lớp điểm Yên Sơn

 

11

Nguyễn Thị Dung

Đại học

Trông lớp 4 tuổi Thọ Sơn

 

12

Nguyễn Thị Linh

Đại học

Trông lớp 2-3 tuổi Thọ Sơn

 

13

Nguyễn Thị An

Trung cấp

Trông lớp 4 tuổi Thọ Sơn

 

14

Nguyễn Thị Hà

Trung cấp

Trông lớp 2-3 tuổi Thọ Sơn

 

15

Nguyễn Thị Oanh

Trung cấp

Nấu ăn điểm Thọ Sơn

 

(Ngoài danh sách GV, NV trên khi GV có công việc bận đột xuất, nhà trường vẫn điều động giáo viên khác không có tên trong danh sách đi trông trẻ trong thời gian hè để tạo điều kiện cho phụ huynh học sinh đi làm)

*/ Phân công Ban giám hiệu trực hè:

               - Đ/c Lê Thị Lành- Hiệu trưởng: Chỉ đạo chung, xây dựng kế hoạch, báo cáo, hồ sơ xin chủ trương của lãnh đạo PGD.

            - Tháng 6, 7 năm 2016: Trực trường, kiểm tra việc trông trẻ của GV,NV tại các điểm trường, Kiểm tra công văn và xử lý các báo cáo, công văn của cấp trên, phân công các đồng chí trong Ban giám hiệu cụ thể sau:  

            +Thứ 2,3,4 hàng tuần trên tháng(Tháng 6+7/2016) phân công Đồng chí Hoàng Thị Nhạn

            +Thứ 5,6,7 hàng tuần trên tháng(Tháng 6+7/2016): Phân công Đồng chí Bùi Thị Hương - Phó Hiệu trưởng

3/ Thời gian giáo viên thực hiện trông giữ trẻ:

            Thời gian bắt đầu từ ngày: 02/6/2016 đến 31/7/2016( trông giữ trẻ cả ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, riêng thứ 7 ngày cuối tháng nhà trường nghỉ họp). Chế độ sinh hoạt trong một ngày của trẻ cụ thể sau:

STT

                           CHẾ ĐỘ SINH HOẠT 1 NGÀY CỦA TRẺ

1

6h45-8h

- Giáo viên đón trẻ từ tay phụ huynh

- Chơi tự do, thể dục buổi sáng

2

8h00-8h40

- Hoạt động giáo dục kỹ năng..cho học sinh

3

8h40-9h20

- Chơi ngoài trời

4

9h20-10h00

- Chơi, hoạt động ở các góc

5

10h-11h10

- Ăn bữa chính

6

11h10-14h

- Ngủ

7

14h-14h40

- Ăn bữa phụ

8

14h40-15h40

- Chơi hoạt động theo ý thích

9

15h40-17h

Vệ sinh- Nêu gương –Trả trẻ

       III/ Dự kiến mức thu, chi:

Kinh phí chi trả tiền ăn, tiền vệ sinh, tiền chất đốt và chi trả tiền trông giữ trẻ là do phụ huynh tự túc đóng góp khi đã bàn bạc thỏa thuận nhất trí qua biên bản họp phụ huynh các nhóm lớp. Giao cho GV chủ nhiệm lớp trực tiếp thu tiền, nộp về thủ quỹ nhà trường. Nhân viên kế toán lên dự toán thu chi, đảm bảo công khai minh bạch.

a/Dự kiến mức thu như sau:

             -Tiền ăn: 10.000đ/1 cháu/1 ngày x 25 buổi= 250.000đ(Tính thực tế buổi ăn)

             - Tiền chất đốt: 1400đ/ ngày(Tính số buổi trẻ ăn tại trường)

             - Tiền vệ sinh: 25.000đ/ tháng/ Trẻ

            - Tiền phụ phí chăm sóc trẻ trong thời gian hè chi trả cho cán bộ, giáo viên, nhân viên: 240.000đcháu/1 tháng

b/Dự kiến chi:

- Tiền ăn chi theo số buổi ăn thực tế của trẻ

              - Tiền phụ phí chăm sóc trẻ trong thời gian hè: Chi trả tiền nước, tiền vệ sinh, tiền chất đốt, tiền chi trả chế độ trông giữ trẻ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia giữ trẻ trong thời gian hè là 100% không trích nộp các khoản gì khác về nhà trường.

               -  Để đảm bảo tính chủ động, kịp thời trong việc chi trả tiền thực phẩm cho các cháu ăn hàng ngày, tiền vệ sinh, chất đốt, chi trả chế độ cho cán bộ,giáo viên, nhân viên tham gia hè,  100% cha mẹ phụ huynh học sinh nhất trí đề nghị nhà trường quản lí thu hộ, chi hộ, có quyết toán công khai.

Trên đây là kế hoạch tổ chức trông giữ trẻ theo nhu cầu của phụ huynh trong dịp hè 2016 của Trường Mầm non Yên Thọ trình  các cấp có thẩm quyền xem xét, cho phép nhà trường mở lớp trông giữ trẻ  trong hè, để tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh yên tâm gửi công đi làm.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT thị xã  Đông Triều(b/c);

- UBND xã Yên Thọ(B/c);

- BGh, GV,NV nhà trường(t/h);

-  Lưu VT.

       T.M TRƯỜNG MẦM YÊN THỌ

                   HIỆU TRƯỞNG

                       

 

                        ( Đã ký)

 

                      Lê Thị Lành  

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU