Asset Publisher

Kế hoạch trực tết

Kế hoạch trực tết


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ  ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

                   Số: 25/Kh-TrMN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Yên Thọ, ngày 29 tháng 01 năm 2018

                                                     

                                                            KẾ HOẠCH

"V/v tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đón Tết Nguyên Đán Tết Mậu Tuất năm 2018"

 

Căn cứ vào Quyết định số  24 / QĐ –TrMN  ngày 29  tháng 01 năm 2018 V/v thành lập Ban chỉ đạo tết Mậu Tuất  năm 2018;

Ban chỉ đạo tết Mậu Tuấn năm 2018 thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ cụ thể sau:

1.Đồng chí  Lê Thị Lành – Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng – Trưởng ban

Chỉ đạo chung công tác chuẩn bị và đón tết Mậu Tuấn năm 2018. Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền trang trí cờ hoa, vệ sinh trường lớp

          - Tổ chức cho CB,GV,NV kí cam kết trong dịp trước  tết

- Tham gia trực tết

2.Đồng chí Nguyễn Thị Hương – Phó Bí thư chi bộ- Phó Hiệu trưởng-Phó ban

- Chỉ đạo công tác tập văn nghệ giao lưu chào mừng Đảng – Xuân Bính thân 2016.

- Chỉ đạo công tác viếng nghĩa trang liệt sĩ

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn, thực hiện tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh duy trì sĩ số trẻ ra lớp.

- Kiêm tra việc thực hiện kí cam kết của CB,GV,NV khối lớp 3-4 tuổi ; 4-5 tuổi

- Tham gia trực tết

- Tuyên truyền tới phụ huynh và GV đảm bảo an toàn GT, an toàn về người trong dịp tết

  1. Đồng chí Bùi Thị Hương - Phó Hiệu trưởng- Phó ban

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn, thực hiện tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh duy trì sĩ số trẻ ra lớp.

- Kiêm tra việc thực hiện kí cam kết của CB,GV,NV khối nhóm lớp nhà trẻ

- Chỉ đạo GV bàn giao tài sản trước nghỉ tết, rọn vệ sinh xung quanh lớp

- Tuyên truyền tới phụ huynh và GV đảm bảo an toàn GT, an toàn về người trong dịp tết.

4. Đồng chí Lê Thị Hạnh - Phó Hiệu trưởng- Phó ban

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn, thực hiện tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh duy trì sĩ số trẻ ra lớp.

- Kiêm tra việc thực hiện kí cam kết của CB,GV,NV khối nhóm lớp 5 tuổi

- Chỉ đạo GV bàn giao tài sản trước nghỉ tết, rọn vệ sinh xung quanh lớp

- Tuyên truyền tới phụ huynh và GV đảm bảo an toàn GT, an toàn về người trong dịp tết.

5. Đ/ c Đỗ Thị Hương –CT công đoàn; đ/c Bùi Ngọc Anh -ủy viên BCH công đoàn

Chỉ đạo phối kết hợp với BGH nhà trường các tổ chức đoàn thể tổ chức thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, lập danh sách giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận quà của liên đoàn lao động ngành tặng nhân dịp tết nguyên đán

Phối kết hợp với đ/c Hạnh phụ trách văn nghệ tổ chức vui giao lưu văn nghệ mừng Đảng – Xuân.

- Chỉ đạo công tác Tết trồng cây

- Tham gia trực tết

         6. Đ/c Vũ Thị Hằng – TTCM:

- Chỉ đạo GV tổ  thực hiện tốt công tác chuyên môn, thực hiện tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh duy trì sĩ số trẻ ra lớp

- Kiểm tra công tác bàn giao lớp cho Đ/c Bảo vệ trường, nộp biên bản về Hiệu trưởng.

-Tuyên truyền cho GV tổ mình thực hiện nghiêm việc kí cam kết trong dịp tết

- Xây dựng kế hoạch tuần tháng đến tháng 5/2018 để chuẩn bị đón đoàn thực tập sư phạm

- Tuyên truyền tới phụ huynh và GV đảm bảo an toàn GT, an toàn về người trong dịp tết

8.Đ/c Phạm Thị Phượng  – TP CM

- Chỉ đạo GV tổ  thực hiện tốt công tác chuyên môn, thực hiện tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh duy trì sĩ số trẻ ra lớp

- Kiểm tra công tác bàn giao lớp cho Đ/c Bảo vệ trường, nộp biên bản về Hiệu trưởng.

-Tuyên truyền cho GV tổ  mình thực hiện nghiêm việc kí cam kết trong dịp tết

- Chỉ đạo GV tổ xây dựng kế hoạch tuần tháng đến tháng 5/2018 để chuẩn bị đón đoàn thực tập sư phạm

- Tuyên truyền tới phụ huynh và GV đảm bảo an toàn GT, an toàn về người trong dịp tết

9. Đ/c Bùi Thị Hợi – TP CM

- Chỉ đạo GV tổ  thực hiện tốt công tác chuyên môn, thực hiện tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh duy trì sĩ số trẻ ra lớp

- Kiểm tra công tác bàn giao lớp cho Đ/c Bảo vệ trường, nộp biên bản về Hiệu trưởng.

-Tuyên truyền cho GV tổ  mình thực hiện nghiêm việc kí cam kết trong dịp tết

- Chỉ đạo GV tổ xây dựng kế hoạch tuần tháng đến tháng 5/2018 để chuẩn bị đón đoàn thực tập sư phạm

- Tuyên truyền tới phụ huynh và GV đảm bảo an toàn GT, an toàn về người trong dịp tết

10. Đ/c Nguyễn Thị Thảo- Nhân viên hành chính

- Tuyên truyền cho CB,GV,NV và phụ huynh học sinh về đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết, phòng chống tốt dịch bệnh

- Phụ trách cờ băng zôn, khẩu hiệu mừng Đảng, mừng xuân

- Trang trí khánh tiết, trang trí đón giao thừa và gặp mặt đầu xuân

- Chuẩn bị kinh phí tặng quà tết,

- Tham gia trực tết  

11. Đồng chí : Phạm Thị Thúy  BT chi đoàn

          - Chỉ đạo ĐTN tham gia tập văn gnhệ Mừng Đảng- Mừng xuân

          - Chỉ đạo chi đoàn lao động rọn vệ sinh xung quanh trường

          - Phối kết hợp với Công đoàn thăm tặng quà 1-2 GĐ chính sách trong dịp tết

          - Tuyên truyền cho ĐTN thực hiện tốt việc kí cam kết trong dịp tết

12. Các đồng chí bảo vệ:

          - Phối kết hợp với công an xã làm tôt công tác đảm bảo tài sản của nhà trường

          - Trực tết 24/24 tại trường

          - Nhận bàn giao tài sản lớp trong tết và bàn giao tài sản sau tết

          - Cùng nhà trường teo bang zôn khẩu hiệu tại các công trường

          Trên đây là thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên  trong BCĐ tết Mậu Tuấn năm 2018 của trường MN Yên Thọ. Đề nghị các thành viên nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

-Như kính gửi;

- Lưu.

                 TRƯỞNG BAN

 

 

(Đã Ký)

 

 

 

 

Lê Thị Lành